«Index rerum» — Auctor incertus

1921 INDEX RERUM ET VERBORUM VOLUMINIS SECUNDI. Revocatur lector ad numeros crassiores textui insertos. Littera n. notas designat.

A

Abbates spiritali et temporali consolatione lactare debent subditos, 102.

Ablutio exterior in baptismo interiorem designat, 315.

Abnegatio sui quid, 812, 823. Abnegatio sui ipsius ad placendum Christo necessaria, 285, 635.

ABSALON pax patris dicitur, 42. Eorum est figura qui superioribus derogant, 42. Absaloni Judas comparatus, 509. Abscondi in abscondito faciei Domini, 3.

Abstinentia cur croco comparata, 486. Major in moderato cibo quam in omnimoda abstinentia, 483. Abstinentia duplex, 483. Abstinentiae virtute Christus fuit praeditus, 483. An in ea Joannem excelluerit, 483. Abstinentiae effectus, 846 et seq. Abstinentia vitiorum potior quam ciborum, 834. Charitas abstinentiae debet semper esse immista, 486. Abstinentia vitiosa, 485. Vitia vitanda in abstinentia, 484 et seq. Vide Jejunium.

Abusus convertit creaturas homini in perniciem, 344.

Accusatio voluntaria in capitulo apud Cistercienses, 74.

Acediae vitium quid, et quibus infestum, 453 et seq., 456. Acediae remedium, 454. Acedia duplex, 387.

Actio via ad contemplationem, 136, 150, 684. In actionibus propriis mala intentio, in alienis prava interpretatio cavenda, 71. Actio prava religiosis et sacerdotibus maxime vitanda, 572. Christus non solum contemplationi, sed etiam action vacantibus se manifestat, 1003. Actionis et contemplationis vicissitudo, 402. Modum in actione et contemplatione tenendum oratio docet, 402. Vigilantia in oratione et actione commendatur, 1003.

Activa vita deficiet, non contemplativa, 871. Activae et contemplativae vitae discrimen, 31, 869 et seq. Utriusque officia, 31, 869. Activae et contemplativae vitae figura Lia et Sara, 511. Sponsae proprietates et officia in vita activa, 791. Boni actus, qui et moderatione discreti sunt, et unctionis devotione repleti, 150.

ADAM qualis conditus, qualis lapsus, 117, 725. Cur fructus in paradiso ei interdictus, 542. Ejus peccatum cur tam grave, 542. Multa complectitur, 542. Quomodo cooperatur in bonum, 705. Adae maledictio in Dominica annuntiatione mutata in benedictionem, 983. Adamus an salvatus, 840.

Adhaerere Deo quid, 646. Adhaerens Deo quomodo unus cum eo spiritus sit, 181. Adhaerentis Deo quanta felicitas, 411, 412. Visio sponsi bona, sed adhaesio arctior; melior tamen utraque, 2.

Adolescentes decent verecundia, taciturnitas, obedientia, 373. Adolescentia bellis obnoxia, 376. Adolescentum institutio permagni est momenti, 374. Adolescentum custodia, custos castitatis, 376. Impudentiae vitium in adolescentibus detestabile, 379.

Adulationi aures claudendae, 874. Adulationis et miserationis oleum, 111.

Adulterium spirituale, 879.

Adventus Christi spiritualis in animam cur, 912. Ejus utilitas et fructus, 913. Adventus Christi triplex, gratiae, gloriae, et utriusque simul, 913. Adventum secundum Christi nunc exspectat Ecclesia, 909. Christo advenienti quomodo occurrendum, 911.

Adversa praecogitanda, 873. Cor ad ea praeparandum, 355. Adversis cur justi exerceantur, 395, 1016. Adversa et prospera ut eis cedant, 259. Adversa et prospera urgent nos ad cursum amoris, 393. Christus suo exemplo nos docuit modestiam in prosperis, patientiam in adversis, 994. In adversis et prosperis Deo inhaerendum, 277. Amor fortis in prosperis, et in adversis, 392.

Adversitas et prosperitas duo sponsae ubera, inter quae dilectus requiescit, 434. Aquilone et austro significatae, 134. Adversitatis et prosperitatis vicissitudo in apostolis et in Ecclesia, 129 et seq., 134. Adversitatis utilitas, 861 et seq. Tria ei opponenda, 778. Adversitati amor non cedit, nec naturae infirmitati. 6. Vide Afflictio.

1922 Aedificatio spiritualis necessaria, 976. Scandalizas si non aedificas, 976.

Aedificia sumptuosa improbantur, 217 et seq. Virile propositum enervant, 217.

Aedificia simplicia concupiscentiam frenant, et paupertatis amorem conservant, 217. Monachorum habitacula a saecularibus viris aedificari non decet, 217. Simplicitas et paupertas monachorum decorant aedificia, 217.

Aegyptii monachi homines coelestes, angeli terrestres, 218. De labore suo pascebant pauperes, urbium alebant carceres, 218. Eorum cellae quales, 218.

Aegyptus mundi figura, 386, 571.

AELREDI abbatis obitus et elogium, 140 et seq. 141. Ejus patientia, 140. Sermo, studium et doctrina, 141.

Aeterna ut videantur, transilienda temporalia, 166. Aeternorum amor terrena vilescere facit, 632. Aeternae vitae felicitas et jucunditas, 325. Quis ejus capax, 325.

Aeternitas suum tempus habet, 9. Triplex radius diei aeternitatis, 168. Aeternitatis dies quomodo plures, 168 et seq.

Affectatio in verbis gloriolam redolet, 116.

Affectionis et affectus discrimen, 249. Sermo cordis, affectio, 294. Affectiones dulces et sanctae sunt sponsae aromata, 128.

Affectionis utilitas, 861 et seq. Afflictione carnis melior est amoris affectio, 104. Cur Deus alios affligat hoc in saeculo; aliis vero pareat, 421. Vide Adversa, Flagella, Tribulatio.

Affectus est quasi quaedam anima boni propositi, 95. Affectus pius animo illapsus, lac videtur, 89. Affectus interni et spirituales sine experientia nequeunt intelligi, 315. Affectum meditatio informat, si discreta est; refovet, si crebra est, 95. Absque affectu intelligentia sterilis, 78. Affectus in amore loquitur, 1. Affectus divini tempore desolationis ad memoriam revocandi, 666. Quatuor a nobis Deus exigit affectus, 254. Quaeri non potest dilectus nisi affectu expedito, 157. Inordinatus in amicos affectus quomodo ordinandus, 457 et seq. Non rei usus, sed pravus ejus affectus in vitio est, 331.

Alacres spiritu per capreas et cervos designati, 39

ALBERICUS Ostiensis episcopus, 1053.

ALEXANDRI Magni praeclarum responsum, 433.

Alexander papa tertius arguitur, 100, 101 et seq.

Altaria tria quibus vota superponere debemus, 781.

Amabilem esse peculiare Dei donum est, 976.

Amabilia Dei ultro se nobis offerunt, 235.

Amandus Deus sine modo, 58. Cum Deus amat, non aliud vult quam amari, 401. Solus propter se amandus, 549, 619. Supra Deum nihil amandum, 238. Nequidem ejus dona, 415. Si vis amari a Deo, reforma in te imaginem ejus, 364. Solus amor est, quem a nobis exigit Deus, aut cum beneficiis obruit, aut flagellis corripit, vel consiliis instruit, vel mandatis astringit, 395. Injustus est qui tantum amare Deum non desiderat quantum a creatura rationali amari potest, 236. Prohibemur plus sapere quam oportet, sed amare etiam plus quam possumus praecipimur, 396. Gravis opprobrii res est in naturam, si plus in deterius proficere possunt ejus corruptores, quam in bonum veri amatores, 245. Amari Deus non potest, nisi mundo contempto, 392. Deus quomodo amandus secundum tres animae vires, 364. Nosse et amare Creatorem totum hominis bonum, 324. Homo Deum amando vere est, 241. Non potest esse ad quod factus est, nisi amando Deum, 239. Animae seipsam in Deo amantis felix status, 409. Felix cordis Deum amantis status, 340 et seq. Amare jam tenere est, etiam assimilari et uniri est, 27. Amanti Deus cibus est et esuries, 394. Beati qui Deum perfecte amant, 240. Amare Deum edere est, 394. Timentibus, non amantibus abscondita gratiae dulcedo, 82. Amare et amari fraternam unitatem facit, non congregationem, 279. Aliud est amari, et aliud studere amari, 976. Studere amari propter Christum charitati servire est, 1923 400. Amanti nihil difficile, 1050. Amanti quaerere et non invenire grave, 8. Amantium varii affectus, 1. Amantis animae suspiria, 427. Amantis animae liquefactio, 398.

Amaritudo praesens volociter transit, 138. Amaritudo cordis virtutes exercet, non evertit, 130.

Ambitio non eget incentivo, 181. Ubique pullulat, 182, 184. In desertis, in paradiso, in coelo, 182. Religiosis etiam infesta, 957. Ambitiosi perstringuntur, 146.

AMBROSII opus in Cantica, 200.

Amen quam vim significandi habeat, 616.

Amicitia vera quae, 832. Amicitia vera non est, nisi firmum habeat in Deo fundamentum, 402. Amicitiam Deo mereri, praecipuus vitae fructus, 975. Amicitiae necessitudo ad tempus attenuenda potius, quam silentio supprimenda quae ad salutem spectant amici, 194. Amicitiam faciunt mutua conscientia et eadem voluntas, 278.

Amico cuivis non credendum, 189. Amicorum delectus, 189. Amici et charissimi qui dicendi sint, et quid differant, 141, 142. Amicorum cura monacho exuenda, 805. Amicus mundi quis, 293, 294.

Amor et charitas differunt ut genus et species, 611. Amor homini connaturalis, 243. Languor est animae, 424. Nihil aliud est quam vehemens et bene ordinata voluntas, 239, 245. Ars artium, ars amoris, 243. Est vis animae naturali quodam pondere ferens eam in finem suum, 243. Musto comparatus, 58. Amor est oculus, et amare videre est, 396. Amori adversatur timor, timori obstinatio, 593. Amor et timor duo discipuli, 593. Amor reverentiam nescit, 400. Magis sibi respondent amor et humilitas, quam amor et majestas, 9. Amoris et rationis mutuum juvamen, 252. Amoris languor quid, 393. Amoris vigor et languor unde, 401. Amor vehemens languorem mentis et carnis producit, 159. Amor nec infirmitati naturae, nec adversitati cedit, 6. Mens exoccupata languet amore, 155. Non potest amor esse, et dulcis non esse, 104. Ubi amor, non labor, sed sapor est, 401. Amor mutus non est, usum habet vocis, 94. Amoris perfecti vis, 60, 154, 710. Amoris violentia, 401. Amoris violentia impossibilitate non frenatur, 393, 394. Ratione non compescitur, 391. Impatientia ejus laudabilis, 394. Amor in patientes dulcem agit tyrannidem, 58. Amoris impetus, 127. Amoris affectio melior est, quam carnis afflictio, 104. Perfecti amoris natura, 400 et seq. Amoris effectus, 730. Amori omnes obediunt, 643. Amor quomodo fortis ut mors, et tamen causa languoris, 497. Amor fortis in prosperis et adversis, 392. Solus amor difficultatis nomen ignorat, 396. Difficiles non habet aditus, 127. Amori nihil satis est, 58. Amoris fames insatiabilis, 394. Amor ipse sibi meritum et praemium, 401. Amoris fructus, usus ejus, 401. Frustra quis agere potest, frustra amare non potest, 391. Amor seipso satiari non potest, et tamen nisi seipso pasci non potest, 58. Propriis contentus est meritis, 4. Amoris exercitium quam dulce, 59. Amore seu laetitia amor dulcescit, 121. Amor ita dilatat cor, ut extra se non exeat, 398. Amoris vinculo nihil tenacius, 95. Amor unit, amor inebriat, amor abalienat, 142. Nec abesse sustinet dilectum, nec ei sufficit, 154. Ubique dilectum sequitur, 10. Frequenter recenset dilectum, 4. Rationem non consulit, modum ignorat, 393. In quiete et otio nunquam quiescit, 7. De quiete ipsa inquietior redditur, 7. Ad usum amoris quid accommodatius libertate et otio? 2. Amor corda emollit, dilatat et purgat, 398 et seq. Amoris excessus non diuturnus, 393. Amor distractionum impatiens, 32 et seq. Amor etiam dum non quaerit, parit amorem, 976. Veritas simplex et nudata gignit fervorem amoris, 156. Amor amantes reddit sibi similes, 326. Deliciari cupit, non sanati, 1. Debet esse prudens et constans, 420 et seq. Ubi viget languor, ibi viget; languet, si absit quod amatur, 159. Ubi amor, ibi cor et cogitatio, 353. Amor inimicos nescit, 391. Omnia commendat, 46. Amor et timor peccatorem sibi subjiciunt, 593. Amor indulgentia non eget, totum enim gratiosum est, ubi solus est, 94. Amoris comes est fiducia, 973. Amoris indicia vix reprimi possunt, 158. Hic proprius amoris usus est, hoc ejus officium, ut totus sit in amando, 31. De amore loqui non potest, nisi qui amat, 389. Amor triplex: bonus, malus, mediocris, 611. Item amor pius, fervens et languens, 281. Amor mundi et amor Dei sibi invicem contrarii, 621. Amor rationalis quid? 238. Amor spiritalis tunc magis viget et vigilat, cum animalis sopitur, 142. Sensus spirituales quinque amores, 250. Amor naturalis odoratui comparatus, 251. Amor socialis gustui comparatus, 250. Amor parentum tactui comparatus, 250. In Scripturis parum commendatur, 250. Amor inimicorum auditui comparatus, 251. Amor privatus verum de seipso aufert judicium, 363. Amor sui non requirit causam, 401. Amor carnalis quomodo sensim in spiritualem transformetur, 247. Amor desiderii et fruitionis, 236. Amor cordis totus est in affectu, 420. Amori puro ipsi obices cooperantur 1924 in bonum, 127. Amor foedus foeditatis suae habuit magistros, 243. Amor falsus absentis obliviscitur, praesenti blanditur; verus contra, 135. Amor oculus est quo Deus videtur, 250, 251. Amor divinus visui comparatus, 251. Amor Dei sedes, 233. Deo debemus timorem et amorem, 256. Amoris nomen et affectus soli competit Deo, 238. Amore certius attingitur Deus, quam cognitione, 232 et seq. Deum solus comprehendit amor, 240. Deus amor est quem qui amat, amorem amat, 394. Amare amorem circulum facit, ut nullus sit finis amoris, 394. Amor noster in Deum debitus est, non gratuitus, 98. Hunc tamen non quasi debitum, sed ut gratuitum accipit, 98. Amoris Dei desiderium, 236. Amor amoris Dei, 235, 236. Amoris Dei elogium, 623. Amore Dei dulcescunt amara, 210. Beatitudo in amore, 830. Amoris pretium Deus, 622 et seq. Amoris divini effectus in anima, 412. Amor humanum animum Deo conciliat et ei unit, 32. Praeparat habitaculum Deo, 623. Consolationes humanas non admittit, 39, 366. Violata integrare, non integra violare consuevit, 417. Caeteros amores absorbet, 409. Exstinguit affectum saeculi, et ad difficilia roborat, 252. Saecularium facit oblivisci, 143. Ignis amoris divini noxium absumit amorem, 945. Qui Deum diligit ei se consubstantiat, 412. Amoris mandatum quomodo semper novum, 58, 611. Commendatio mandati amoris, 611. Amorem constare observantia praeceptorum, 241. Amoris perfectio an hic detur, 236. Praeceptum amoris Dei hic perfecte impleri non potest, sed ab omnibus optari debet, 394. Amoris Dei dimensiones, 424 et seq. 425. Amor noster divino justior, 395. Amor Dei in via quanto minor amore patriae, 424. Beati quomodo in amore impares, 237 et seq. Amoris Dei indicia, 366 et seq. Amoris origo, 244. Amor in oratione magis exaestuat, 159. Cur duce opus sit homini in via amoris, 243. Paraenesis ad amorem Dei, 417. Exhortatio ad amorem Dei et proximi, 612. Igne amoris hic praestat purgari, quam postea igne purgatorii, 966 et seq. Amoris Dei necessitas, 401. Amor a Deo, in Deo, ad Deum charitas est, 248. Amoris Dei triplex status, 263. Utriusque officia et discrimina, 263 et seq., 264 et seq. Inter se invicem communicant, 264. Tres in homine potentiae ad cognitionem et amorem Dei conducentes, 319. Amoris stimulus creationis beneficium, 414. Amori Dei, ut verus sit, quinque necessaria, 278. Amor Dei erga nos qualis et quantus, 339, 416 et seq., 432. Deus ad amorem sui amore suo nos excitat, 238, 239. Amoris divini erga homines contemplatio, quam suavis, 411. Amor Dei pluribus communicatus ex communione non decrescit, 416. Amoris Dei signa sunt flagella, 293. Amor ex desiderio promissorum Dei procedens proprius est animae, 421. Amoris erga Deum professio, 242. Amorem solum requirit Deus pro collatis beneficiis, 528. Omnia invitant ad amorem Creatoris, 396. Amplexus et osculum in divinis quid, 266. Amorem Dei lactat lectio, meditatio pascit, oratio confortat, 219. Amoris irritamentum Christus, 66. Amorem in Christo omnia spirant et exigunt, 60. Amoris stimulus Verbi incarnatio, 401. Christus infans amorem petit, non timorem, 922. Amoris Christi in passione excessus, 660. Cor Christi amore vulneratum diligendum, 432. Amore Christi sancti mortem non metuunt, 391. Amor Christi non est gravis, 641 et seq. Vis amoris Christi erga discipulos, 1006. Christus amandus ex toto, 61. Virginibus quantopere amandus, 474. Amatorum Christi felicitas, 622. Amor Petri et discipulorum imprudens, 420. Cur Petrus de amore ter interrogatus, 420. Amor dolorem parturit de sponsi absentia, 1. Per amorem Dei quaerendus amor proximi, 976. Causa amoris proximi Deus, 612. Amor proprium monachorum officium, 58. Amatorum mundi exitus, 323.

ANDREAM (S.) quid fecerit amplecti crucem, 311. Ejus passionis fides, 715.

Angelus Deo similior quam homo, 414. Angeli orantibus assistunt, 327, 1046. De nostra salute solliciti, 327 Nostrum ad se adventum desiderant, 327. Angeli custodes tigna cedrina, 278 In cellis piorum monachorum perinde ac in coelis delectantur angeli, 204. Angelorum linguae, suggestiones eorum, 276. Eorum praesentia nos continere debet, 813. Eorum nomina recensentur et exponuntur, 532. Angelorum admiratio de mysterio Incarnationis, 67.

Anima quid, 223. Duos habet oculos, 396. Non distinguitur a suis facultatibus, 364. Trinitatis in ea vestigia, 320. Animae dignitas, 322, 323, 364, 365. Anima ex pretio redemptionis aestimanda, 323. Quomodo Deo similis, 364. De origine animae disputatio ante saeculum XII, indefinita, 1056. Tempus praesens non corporibus, sed animabus assignatum, 299. Animarum cura onerosa, 156. Pro animarum salute otia dulcia seponenda, 145. Animae nomen cur tam frequens in cantico amoris, 4. Anima fidelis cur sponsa 1925 pendenda, 589. Quid aliud est inebriari, nisi charitatis perfectissimae delectatione repleri, 142. Charitas non indiget lege, nec eam dedignatur, 86. Lex et necessitas charitatis aliquando sibi contrariae, 281. Charitatem introducit timor, 820. Imperfecta est, quae timoris indiget stimulo, 60, 61. Charitas Dei affectiva an semper praeferenda effectivae proximi charitati, 280. Charitas mutua commendatur, 443. Quomodo uniamur proximo per eam, 397. Charitas fraterna aemula et quasi imago divinae unitatis, 107. Consistit in operibus misericordiae, 475. Charitas proximi livore, charitas Christi timore caret, 60. Charitatem semel habitam posse amitti, 398. Ejus jactura studiose cavenda, 805. Charitas offertur omni, aufertur nulli nisi volenti, 398. Verbi divini meditatione se tuetur, 86. Fides et spes possunt esse sine charitate, non charitas sine fide et spe, 250. Obedientia et charitas inseparabiles, 422. Charitatis et conscientiae bonae collatio, 4. Charitas quandoque desideratur in claustris, 397. Charitas Dei in nos ineffabilis, 1008. Et Christi, 479, 494. Vide Amor, Dilectio.

Christiana respublica cur sit desolata, 742. Multi nomine, pauci re Christiani, 942. Christianos tria faciunt, fides, baptismus et altaris participatio, 941. Christiani crucifixio quae, 655. Ejus gloria in nomine Christi, 649. Cur comedat, 485. Inter omnia Christianorum certamina, sola duriora sunt praelia castitatis, ubi quotidiana pugna, rara victoria, 345. Falsorum Christianorum vita nox, 583.

CHRISTUS. Christi nomina ab Isaia descripta explicantur, 563. Cur plura ejus nomina, 984. Christi epitheta, 671. Generatio Christi duplex, a patre et a matre; utriusque differentia, utraque ineffabilis, 566 et seq. Generatio a Patre qualis, 567 et seq. Qualis a matre, 568. Christi Incarnatio mensa est divitis, 645. Ejus humilitas in Incarnatione, 650. Paupertas in nativitate, 650. In incarnatione exinanitio, 925 et seq. Christi et Luciferi de coelo venientis antithesis, 538. Cum Christo omnia bona nobis donata, 924. Christus cur assumpserit etiam animam rationalem, 25. Ejus anima ejusdem generis cum nostra, sed excellentior, 25. Imo excellentior angelicis spiritibus, 24. An scientia animae Christi et Verbi sit eadem, 26 et seq. Christi caro ipsi fuit honori, nostra nobis est oneri, 64. V. Caro. Christus carnem non quasi carcerem, sed quasi coronam assumpsit, 64. Christi humanitas duplici privilegio caeteros homines excellit, 23. Corpori Christi debemus dignitatem, reverentiam et fructum, 691 et seq. Christi corpus duplex, verum et mysticum, 1050. Christi corpus, umbra inter divinitatem ejus et nos, 279. Christi forma triplex: corporalis, moralis et intellectualis, 1040. In Christo duplex sine confusione natura in una persona, 67. Duae ejus naturae eleganter expenduntur, 162 et seq. Humanitatis et divinitatis opera in Christo, 555. In eo propria sunt naturae utriusque jura, 138. Cur, mundo senescente, Christus advenerit, 929. Advenienti quomodo occurrendum. 911. Prophetarum desideria pro ejus adventu, 570. Maxima omnium, quas Christus suscepit, infirmitatum contineri in matris utere, 987. Christi in utero matris exinanitio quanta, 987. Christo regi nato quid afferendum, 933. Ejus nativitas quid exigat a nobis, 581. Stoliditas hominum in Christi nativitate nihil gratiae experientium, 930. Christi nascentis consideratio mores aedificat, spem roborat, charitatem inflammat, 931. Christi nascentis miseratio quanta, 563, 564. Nec sibi, nec angelis, sed nobis natus, 925. Per eum pacis abundantia nobis collata, 47. Religionis quaedam forma a Christo nascente tradita, 932. Cur in Bethlehem natus, 577. Mira et rara in Christi nativitate, 162. Christi passio ab ejus nativitate incipit, 480. Cur circumcisus, 428. Christus infans quam pronus ad indulgentiam, 923. Christi infantia amorem petit, non timorem, 922. Humilitatem docet, confundit superbiam, 922. Quid nobis praestitit, 922. Christus cur descenderit in Aegyptum. 578. Duodecim anni aetatis Christi moraliter expositi, 584. Christi post triduum in templo inventio tropologice explicata, 589 et seq. Christus matrem non est aspernatus, sed ordinem charitatis nos suo docuit exemplo, 1036. Christi conversatio insignis parabola, 265. De ejus profectu variae variorum sententiae, 580. Tria mutationum genera in Christo, 779. Pater quomodo dilexerit Christum, 639. Christus quomodo Patrem clarificaverit et ab ipso fuerit clarificatus, 609. Christi vita, speculum omnium virtutum, 814. Qualiter dona sancti Spiritus fuerint in eo, iisque usus sit erga nos, 267. Exterius divinum quid spirabat, 20. Christi virtutes paulatim sunt acquirendae, 31. Infirmus factus, ut nostram tolleret miseriam, 921. Ejus deformitas accidentaria fuit, 438. Christus quomodo turbatus, 605. Christus cur dictus filius hominis, non filius hominum, 609. In Christo omnia vocalia et sonora, 144. Majestas ejus quibus signis manifestata, 936. Christus totus miraculum, 987. Tota ejus vita crux est et martyrium, 480. Christi patientis caro animae peccatricis speculum, 503. Cur se 1926 tentari passus, 526. In Dominica Palmarum gloriosus et confusus exhibetur, 993 et seq. Christi in Jerusalem ingressus triumphalis mystice expositus, 501, 582, 590 et seq. Ejus laus ex ore infantium perfecta, 995. Christi discipulorum pedes lavantis allegoria, 599 et seq. Christi vinculorum acerbitas, 433. Vincula ejus varia, 432 et seq. Ut imitanda, 434. Christus a variis diversimode percussus et traditus, 437. Cur orat transferri calicem quem bibiturus venerat, 445. Quinque praecipuae sanguinis ejus effusiones 528. Prima in circumcisione, 480. Secunda in agonia, 480. Tertia in vellicatione genarum, 481. Quarta in coronatione, 481. Quinta in flagellatione, 482. Septima in lateris apertione, 483. In effusione sanguinis ostendit ardorem charitatis, 482. Ejus sanguis efficax ad emollienda corda, 478. Sudor sanguineus quare in toto corpore universalis, 481. Christi flagellorum acerbitas, 433. Ejus genae unguibus Judaeorum laceratae, 481. Spineae coronae acerbitas et confusio, 433 et seq. Coronatio regiam ejus dignitatem demonstrat, 481. Christi in cruce elevatio et extensio in vitis dilatatione designata, 439. Cruci affixus, ut nos doceret carnem crucifigere, 992. Crucifixus citharae comparatus, 440. Item violae, 449. Christi virtus occultata in cruce, 990. Hunc crucifigunt peccatores, 662. Christi et matris mutua compassio, 442. Patienti solae mulieres adhaeserunt, 429. Derelictio in cruce quo modo intelligenda, 444 et seq. Animam Patri commendavit instructionis nostrae gratia, 447. Quibus eam usurpare liceat, 447. Christus Ecclesiam Patri, Mariam Joanni commendavit, 1036. Cur matrem potius in cruce quam alias agnovisse videatur, 1035. Christi sitis in cruce, amoris indicium, 445. Quanto effectu oraverit pro inimicis, 440. In cruce pendens, nec ante mortem depositus, quid nos doceat, 911. Christi gloria crux, 507. Virtus crucis, 556. Christi mortis necessitas, 528. Christum mori tria compulerunt, 773. Mortem suam vocat suam glorificationem, 608. Christi mors, desperationis antidotum, 349. Utramque nostram mortem devicit, 1000. Prodigia in morte Christi, 654. Cur latus suum aperiri voluerit, 997. Christi vulnera asyla fidelium, 996 et seq. Quam dulce morari in his vulneribus, 490. Cor Christi potentius amore quam mucrone vulneratum, 430. Christus in passione retinuit claritatem, 530. In ejus passione enitent pietas, gratia, charitas, 647. Item mira munificentia et liberalitas, 442. Christi ardor pro passione, 607. Christi patientis species et habitus, 648. Quid a nobis requirat pro hostimento passionis, 490. Passionis memoria dulcis, 7, 419 et seq. et utilis, 633. Passio assidue meditanda, 412, 648, 704. Aspiratio et gratiarum actio ad Christum Salvatorem, 654. Compassio devota erga Christum mortuum, 437 et seq. Lamentatio pia in Christi passionem, 521 et seq. Sanguis martyrum clamat vindictam, Christi veniam, 419. Christi sepulcrum claustrum monachorum significat, 663. Christus cur ante non post resurrectionem se passus est inungi, 169 Cur Virgo Deipara ad ungendum Christi corpus ad sepulcrum non venerit, 429. Christi resurrectionis jucunditas, 498. Ejus resurrectio duplicem animae praeparat resurrectionis gratiam, 1002. Josephi exaltatio Christo resurgenti adaptata, 998. Tempus apparitionum Christi post resurrectionem, 169. Christus quos resuscitat, fletibus mulierum donat, 51. Quomodo nobis praeparaverit locum, 614. Christi ascensio coelo et terrae gaudiosa, 498. Eliae ascendentis et Christi resurgentis allegoria, 514. Christus an sedeat in gloria, 300. In coelo regnat gloriosus, 654. Christi praecipua mysteria percurruntur, 651 et seq. Quomodo moraliter in nobis repraesentanda, 271 et seq. Novitio meditanda, 220. Christus panis, 988. Ejus mensae pigmenta, 648. Christi mors et passio in usu sacramenti Eucharistiae commemoranda. 670. Christus cognoscitur in fractione panis, 516. Solis sacerdotibus quotidie licet corpus Christi sumere, aliis vero certis tantum temporibus, 534. Sacerdotes parentes Christi, 744. Christus cibus angelorum et hominum, 852. Christi corpus per thronum Salomonis praefiguratum, 981. Manere in Christo et verba ejus in aliquo manere quid, 636. Christus idem in sacramento et in coelo, sed diverso modo, 671 Manere in Christo, cum Christo, longe a Christo et juxta Christum, quid, 634 et seq. Quanti sit manere in Christo, 632. Christi sanguinis sitis et desiderium commendatur. 479 et seq. Christi corpus manducare nihil aliud est quam Christi corpus effici, 258. Christi misericordia pastoribus imitanda, 110. Vis verborum ejus, 284, 438 et seq., 664. Vox quam efficax ad docendum et persuadendum, 144. Sermonis Christi effecta et elogia, 632. Omnia in Christo quamdam alliciendi efficaciam habent, 64. Christi omnis actio nostra est instructio, 527. Ejus sermo quomodo non suus, 624 et seq. Christus pulchritudine sua cuncta sibi subjecit, 1040. Haec nihil aliud est quam veritas sermonum, mansuetudo morum et justitia judiciorum, 1040. Christi nomen lucet praedicatum, pascit recogitatum, ungit 1927 invocatum, 564. Christus hortulanus coeli et Ecclesiae, 1045. Oblatus et ablatus Judaeis, et datus gentibus, 923. Christi desiderium introducendi populos in Ecclesiam, 145. Maximum ejus miraculum conversio mundi, et vitae monasticae institutio per simplices homines, 201. Cum legis, eruditis de Christo; cum oras, familiare cum ipso seris colloquium, 22. Christus ingerit se loquentibus de se, 659. Christus via, veritas et vita, 615. Cui Christus sufficit, nihil est molestum, 999. Pedes Christi mystice misericordia et judicium, 1048. Christus ubi miserandus, ibi amplius venerandus, 993. Christi elogium, 66 et seq. Christus abstinentiae virtute praeditus, et cur, 48. An in ea Joannem excelluerit, 483. Christi immensa bonitas, 633. Christi bonitas ab exemplo peccatricis eleganter declarata, 587 et seq. Christus totus charitatis illecebra, irritamentum amoris, 60. Christus quam pronus ad ignoscendum, 110. Castitatis differentia in Christo, Maria et aliis, 136. Christi compassio in membris, 444. Ejus contemplatio commendatur, 794. Non solum contemplationi, sed etiam actioni vacantibus se manifestat, 1003. Est pulchra dilectio, timor et spes, 1040. Christi dilectio duplex, 643. In Christo gratiae plenitudo, 24. Christi exinanitio quanta, 429. Quae ejus causa, 537 et seq. Christi humilitas, 449. Haec septuplex, quomodo imitanda, 944. Christi humilitas in baptismo, 680. Christus humilitatem verbis et exemplis docuit, 451 et seq. Optimus humilitatis magister, 932. Ejus humilitas arguit superbos, 538. Suo exemplo nos docuit modestiam in prosperis, patientiam in adversis, 994. Quare et quantum humiliatus, 451. Christus obedientiae forma, 580. Ejus obedientia habuit humilitatem in corde, patientiam in ore, perseverantiam in opere, 646. Christi obedientia etiam in judicio, 382. Christi odor suavissimus, 89. Quam potenter mundum attraxerit, 487 et seq. Ejus odore prae caeteris attracta virgo Maria, 486. Christi triplex odor, hostiae, doctrinae et gratiae, 1038. Christi paupertas, 647. Quanta, 429. Christus in paupere agnoscendus, 476. In quo et suscipitur, 604. Christus pax nostra faciens utraque unum, 951. Christus in pace, 339. Christus sapientia multis modis, 180. Timor servitis an fuerit in eo, 547. Virginibus quantopere diligendus, 474. Flores in Christo omnes virtutes omnium perfectissimae, 448. Diabolus nihil suum invenit in Christo, 629. Christus fructus boni operis, 277. Christi amor erga homines quantus, 416. Omnia homini factus, etiam servus, 989. Christus praeclara encomia ob ejus in nos amorem, 656. Quanta pro nobis fecerit, 989. Ejus in nos dilectio quanta, 479, 639. Christus irritamentum amoris, 66. Sibi non parcit ut aliis, 482. Quis cor Christi, 69. Vis amoris Christi erga discipulos, 1006. Christus consolatur discipulos, 627 et seq. Christo non est indignum osculum dedisse discipulis, 627. Plus dilexit corpus suum mysticum quam naturale, 269. Hic nobis tribus modis datus, 925. Christi humanitas gratiam comparat, divinitas confert, 146. Christus nobis, non sibi laboravit, 527. Sine Christo hominum poena inanis, 47. Advocatus noster apud Patrem, 654. Advocatus et Judex, 1007. Noster pacificator, 47. In Christo habemus omnia, 457. Ejus aspectus quam efficax, 994. Christum quomodo concipere possimus, 985. Christi matres spirituales esse possumus, 927. Item pater et mater, 365, et nutrix, 1024. Christus frater noster appellari non dedignatur, 59. Discipulos cur vocet filiolos, 609. Mundum deserens, nobis nutrices providit apostolos, 1024. Christus quomodo quaerendus, 169. Non modo invitandus, sed etiam attrahendus, et quale ei hospitium exhibendum, 915 et seq. A quibus inveniatur quaesitus, 948. In tribulatione et gaudio utrobique quaerendus, 16. Dispositiones ad suscipiendum Christum, 951. Christi in animam spiritualis adventus cur, 912. Ejus utilitas et fructus, 913. Quomodo Maria, Ecclesia et gratia nobis Christum offerant, 951. Christus fide concipitur, praedicatione nascitur, devotione nutritur, amore tenetur, 342. Quid faciendum iis qui Christum conceperunt, 985. Christus se fingit abire, ut instantius urgeatur manere, 174. Christum inventum non dimittere cui contingit, 29. Christi effectus in anima, 426. Christiani vita gestis Christi conformanda, 648. Christus nobis est imago vitae, conversationis exemplar, 287. Omnis ejus actio, nostra est instructio, 581. Christus instar panis bis cocti navigantibus in saeculo necessarius, 489. Tria in Christo imitanda, 776. Christi imitator tria debet agere, 778. Aspiratio animae Christo se mancipantis, 990. Christum sequentibus tria deserenda, 768. Deliciae fugiendae Christum diligenti, 426. Christi discipulorum qualis retributio, 303. Discipulorum moeror de Christi discessu, 626 et seq. Christus in nobis germen, flos et fructus, 984. Gloria Christiani in nomine Christi, 649. Christus quid exegerit ab homine redimendo, 258. Christi desponsatio quid, 65. Christi desponsatio cum Ecclesia, 64. Quomodo candidus et rubicundus, 164. Christi virtutes, hortus sponsi, 136. Christus non praebet saporem, nisi postquam 1928 dederit odorem, 1038. Christus botro comparatus, 180. Candelabro aureo, 1021. Carboni ignito et mortuo, 695. Cereo, 946. Libano, 127. Tympano, 144. Vento, 44. Unguento, 948. Nomen ejus oleo comparatum, 564. Christus flos campi, 279. Cur hinnulus, non cervus, 39. Lectulus, 7. Lilium convallium, 88, 279. Christus petra forata, 997. Non duritia, sed virtute, 970. Christus semen et fructus, quomodo, 1037. Quomodo vermis, 451. Christus vitis vera, 629. Vitis praecisio, Christi exinanitio, 428. Sicut vitis plantatur non seminatur, ita Christus, 427. Christi verba designant vitis folia, 438. Fructus vitis Christi quomodo editur et bibitur, 499 et seq. Christus in monte Galaad figuratus, 73. Mirrhae significationes mysticae in Christo, 136. Christus variis floribus aromaticis significatus, 122. Joseph typus Christi, 515, 998. Serpens a Moise exaltatus typus Christi crucifixi, 493. Ostium in latere arcae typus vulneris in latere Christi, 997. Christus quomodo antiquus et novus, 921.

Cibus spiritualis piorum hominum quis, 684. Excessus in cibo et potu, 346. Ut expiandus, 485. Ciborum lautitia notatur, 484. Cibi monachorum sint comestibiles, non delectabiles, 215. Quinque vitanda in sumendis cibis, 484 et seq.

Cilicium in morte, 802.

Cincinni sponsi quinam, 147.

Cinctorium triplex, 780.

Cinnamomum flos parum excedens a terra, 122.

Circuitus sponsae, 11. Circuitus beatitudinis qualis, 14 et seq. Circuitus et complexus differentia, 13.

Circumcisio sicut baptismus delebat peccatum originale, 428. Christus cur circumcisus, 428. Circumcisio Christi peccatores ad poenitentiam debet allicere, 428.

Cis durus interpretatur, 183.

Cisterciensis ordinis vigor pro Ecclesia, 750. In Cisterciensi ordine contemplationis et virtutis exercitium frequens, 16, 18, 19. Cisterciensium mira compunctio, 74. Attentio ad opus Dei, 74. Continuum silentium, 74 Cisterciensis observantiae descriptio tempore Gilberti, 74. Cistercienses horis matutinis confessiones frequentant, 74. Cistercienses in capitulo examinati, 74. Cisterciensium panis ater, 149. Labore manuum vivunt, et tribuunt egenis, 74. Labor messis apud Cistercienses, 1033. Cistercienses primi nescierunt possessiones, sed pietatem excolere, 183. Cisterciensium somnus sanctitatis testimonium reddit, 74. Cisterciensem ordinem a primaeva sanctitate tepescere queritur Gilbertus, 163.

Citharae comparatur Christus cruci affixus, 440.

Civitas Dei universitas creaturae, 11.

Clamor alius oris, alius cordis, 726. Clamor ad Deum vehemens desiderium, 439.

Claritas et gloria humanitatis Christi, 530, Christus quomodo Patrem clarificaverit, et ab ipso fuerit clarificatus, 609. Christus mortem suam vocat suam clarificationem, 608. Quomodo Deum clarificare possimus, 609.

Claudia a Petro sanati tropologia, 506.

Claustrum per Christi sepulcrum designatum, 663. Claustrum paradisus, 720. V. Monasterium.

Claustralium virtus abscondita, 6. Claustralium scala quae, 312.

Clerici boni quam rari, 291. Tripliciter oves Christi pascere debent, 289. Clerico meditanda et imitanda Christi passio, 302, 303. Clerici in terra sanctorum iniqua gerentes, 294. Clericorum vita informis nullum sanctorum habet magistrum, 302. Clericorum ambitio, 294. Eorum fastus, 288, 743. Mollities, 288. Clerici a singulis hominum conditionibus quod delectat sibi usurpant, quod molestum est fugiunt, 288. Clericus habens partem in terra, non habebit partem in coelis, 288. Clericorum avaritia praestringitur, 290, 291, 743. Clerici redituum ecclesiasticorum dispensatores, non domini, 293. Comedunt peccata populi, 292. Clerici immisericordes in pauperes, 295. Eorum pravum exemplum saecularibus quantum obsit, 743. Querelae populi in judicio contra malos clericos, 292. Clerici legitime vocati, de perseverantia non securi, 291. V. Beneficia ecclesiastica.

Clypei decem praecepta Decalogi, 731.

Coarctatio in bonum dilatatio in malum, 5.

Coccineus color charitatem designat, 473.

Coelestis Jerusalem descriptio, 789. Ejusdem quatuor portae, 761. Coelestis vitae cognitio facit terrena contemnere, 701. A coelo omne exsulat malum, omne ibi abundat bonum, 334. Fastidium in coelo nullum, 497. In coelis voluptas, ubertas, vita et veritas, 173. Coelestis convivii bona septem, 426. Coelestis patriae praemium pulchre describitur, 324 et seq. Quale ejus pretium, 928. Virtutes quaenam cessent in coelo, 406. Equi tres quibus evehimur ad coelum, 784. Crux sola, via ad coelum, 500. Exhortatio ad vim coelo inferendam, 1016. Coeli et cellae collatio, 204.

1929 Coenobiticae vitae consolatio, 917.

Cogitatio a cogendo dicitur, 227. Cogitationem faciunt voluntas, memoria, intellectus, 227. Cogitationum primitiae Deo offerendae, 810. Deus quomodo cogitandus, 232. Cogitandum de Deo quidquid melius, de nobis quidquid vilius potest, 327. Cogitationes bonae in mente quales revolvendae, 798 et seq. Cogitationis de rebus divinis modus et processus, 227. Cogitationis munditiem designat albedo lilii, 453. Cogitationum volubilitas, 345 et seq., 362 et seq. Cogitationum tumultus in oratione, 356. Cogitationes religandae meditatione Scripturae et intentionis unitate, 99. Cogitationum varia genera, 372. Variae pro modo intellectus, 227. Cogitationes sanctae quae, 373. Perversae, 227. Mortiferae, 853. Impurae homini quam infestae, 345. Cogitationes malae, aut diabolicae, aut mundanae, aut carnales sunt, 453. Cogitationes distentoriae quae, 373. Onerosae quae, 372. Curiosae, 373. Otiosae, 372. Suspiciosae, 373. Cogitationes de vindicta quam fatigant hominem, 346. Cogitationes malae per crines significatae, 473. Cogitatio mala primus rivus fluminis Aegypti, 571. Cogitationes malae initio repellendae, 353, 853. Et quomodo, 359. Remedia adversus cogitationes malas; 352, 453. Cogitatio prava sine consensu mentem non polluit, 453. Cogitationes nostrae intra nos nutritae mortem inferunt, 353. Cogitationis peccata religiosis cavenda, 755.

Cognitio Dei vita aeterna, beatitudo perfecta, voluptas consummata, 320. Deus amore certius quam cognitione attingitur, 232 et seq. Cognitio Dei per creaturas, 12. Tres in homine potentiae ad cognitionem et amorem Dei conducentes, 319. Cognitio sui cognitionem parturit Dei, 319. Praecedere debet cognitionem Dei, 339, 363. Apud homines rara, 468. Cognitioni sui ante omnia insudandum, 362. Haec scientiis omnibus praestat, 326.

Collatio sacra de divinis commendatur, 163. Ejusmodi collationes recte dici confabulationes, 175.

Colloquium quale esse debeat, 799.

Columbae proprietates ad mores expositae, 960. Columbae septem virtutes imitandae, 874. Columbinae simplicitatis arcanum, 72.

Columna qui Christus flagellandus alligatus est ejus sanguine respersa, 433. Columna Christi palo vitis significata, 433.

Commendant nos tria, os, animus, opus, 116.

Communio triplex, 534 et seq. Communicare spiritualiter quid, 649. Communio spiritualis frequens quomodo facienda, 213, 214. Quanta puritas ad communicandum, 352 et seq. Ante communionem venenum instar serpentis evomendum, 852. Communio quibus proficiat, 963. Communionis bonae et indignae differentia, 852. Communio sanctorum in coelo, 425.

Communitas obtinet quod non potest singularitas, 169.

Compassio fraterna commendatur, 104, 833 et seq. Compassio et medela duo doctori et praelato necessaria, 87. Compassio devota erga Christum mortuum, 437 et seq. Compassio mutua Christi et Mariae, 442. Compassio Christi in membris, 444.

Complexus et circuitus differentia, 13.

Compositio hominis exterioris fores, per quas interioris habitatoris prodeunt indicia, 18.

Comprehendi Deus non potest nisi ab humili, 404. Deum solus comprehendit amor, 240.

Compunctionis elogia et motiva, 828 et seq. Ejus effectus, 827. Per mortificationem quaerenda, 727. Alia ex timore, alia ex amore, 426 et seq. Compunctio quadruplex, 827. Compunctio mira Cisterciensium, 74.

Concionatoribus optimum monitum, 88.

Conceptio B. Mariae immaculata, 640. Concipere Christum quomodo possimus, 985.

Concordia religiosis necessaria, 859. A Deo acceptior sacrificio, 859. Diabolo formidabilis, 859. Quomodo conservetur, 859.

Concupiscentiae vis, 314. Concupiscentia insatiabilis, 296. Concupiscentiae fomes, sensuum curiositas, 83. Concupiscentiae duae filiae, voluptas et vanitas, 933. Pugna adversus concupiscentiam molesta, sed fructuosa, 370.

Confabulatio Dei dulcis, 399. Confabulationes recte dictae collationes de rebus divinis, 175.

Confessarii conditiones, 717.

Confessionis vis et necessitas, 358. Sine ea non est justificatio, 336. Sanat occulta conscientiae vulnera, 591. Confessio sincera remedium peccatorum, 352. Sincerae confessionis effectus, 352. Confessio frequens, 803. Semel in hebdomada, 800. Cui facienda, 715. Quare sacerdoti facienda, 330. Ejus conditiones, 800, 812. Confessionis gradus: 1o Cognitio peccati; 2o poenitentia; 3o dolor cordis; 4o confessio oris; 5o maceratio carnis; 6o correctio operis; 7o perseverantia bonitatis, 716 et seq. Confessio humilis, 135, 358. Sola confitendi voluntas reum absolvit, 1930 967. Sine confessione contritio sufficit in articulo necessitatis, 330. Confessio simulata est duplex confusio, 352. Confessio quot modis vitietur, 360. Ejus abusus seu defectus, 330. Confessionis impedimenta, pudor, timor, spes, desperatio quomodo superanda, 718. Confessio vana sine charitate, 37. Confessiones Cisterciensium quam verecundae, 74. Horis matutinis frequentatae, 74. Animae pulchritudo per confessionem reformanda, 273. Confessione nostra quasi ornamento induit se Dominus, 155. Confessio humilis coram praelato, 349 et seq.

Confusio patienter toleranda propter Christum, 481.

Conjugatorum anxietas in promovendis filiis, 470 et seq. Conjugalis status incommoda, virginalis commoda, 469.

Conscientia quid, 335. Conscientiae domus ut aedificanda, 335. Quibus columnis innitatur, 337. Conscientia speculum animae, 342. Justi paradisus, 729. Conscientiarum quatuor genera, 370. Conscientia tranquilla quae, 341. Conscientia bona unctione, bona fama odore significata, 109. Conscientia bona quae, 398, 341, 344. Ejus elogia, 342. Nihil ea securius, 342. Conscientia bona et tranquilla, 370. Bona et turbata quae, 370. Conscientiae bonae et charitatis collatio, 4. Conscientia munda quae, 341. Conscientia quomodo mundanda, 335. Conscientia purganda ante sacrificium, 533. Felix conscientia quae nec proprium, nec alienum timet judicium, 369. Tenerae religiosorum conscientiae, 199. Conscientia hominis carnalis sibi ipsi gravis, 337. Conscientia mala hominis accusator, judex et tortor, 347. Conscientia remordens peccatorem ubique sequitur, 332. Conscientiae stimuli peccatores cogunt extra se mendicare solatia, 307. Conscientia secura quae, 341. Conscientiae securitatem frequenter minuit et furatur devotio propensior, 69. Conscientia et conversatio sponsae hortus conclusus, 119. Conscientia non est negligenda amore famae, nec contra, 976. Diversi ad conscientiam regressus, 207. Conscientia vulpina, 331. Conscientia mala, et turbata quae, 372. Conscientia mala, et tranquilla quae, 371. Conscientiae malae tranquillitas unde, 371. Conscientiae malae poena, 355. Conscientia hominis inscrutabilis, 368. Conscientiae confusio Jesum non invitat, sed evitat, 4. Conscientiae liber quomodo corrigendus, 344. Conscientiae discussio et examen, 210, 213. Conscientiae occulta vulnera sanat confessio, 591. Conscientia quomodo excolenda, 344. Conscientiae et scientiae discrimen, 342. Utilius est currere ad conscientiam, quam ad sapientiam, nisi ipsa aedificet conscientiam, 341.

Consensus solus reos facit, 341.

Consilio non est opus, ubi Deus vocat, 297. In consiliis inconstans pardo similis, 96.

Consolatio ne cedat in occasionem carnis cavendum, 17. Utilis est quae timore miscetur, 967. Consolatio divina non tribuitur admittentibus alienam, 309, 310. Spiritus sanctus quorum sit consolator, 619. Consolationi meditatio jungenda, 17. Consolationis et tentationis vicissitudo, 17. Haec vicissitudo utilis, 975. Cur, 154. Consolationis erga proximum, et contemplationis ad Deum vicissitudo, 102.

Consortium bonorum utile, 877. Consortia juvenum fugienda, 795.

Constantia et fervor in proposito, 805, 1021.

Consuetudinis vis, 224, 225 et seq., 371. Consuetudo vitiorum aegre exuitur, 29.

Consultatio praelatorum quam utilis, 22.

Contemplatio quid, 313. Ejus usus in ardore et liquefactione animae consistit, 152. Est activae vitae sepulcrum, 870. Sabbato comparatur, 33. Ejus typus Joannes evangelista in olei dolio. 121. Ejusdem prae actione praestantia, 33 et seq. Contemplatione qui fruitur amplius in hoc genere exspectare potest, aliud non debet, 33. Contemplationis tempore anima tota pulchra est, 94. Qualis anima cum a contemplatione redit ad seipsam, 367. Contemplationis experientia non potest exprimi, 367. Ejus sapor, 198. Suavitas, 108. Semiplena est, cui deest serenitas aut voluptas, 90. Ejus somnus et quies, 35 et seq. Est felicitatis praeludium, 16. Ejusdem effecta, 367. Conformat humanam mentem et summam majestatem, 33. Ejus utilitas, 328, 368. Ex ea animus elicit regulas vitae, 230. Contemplationi dediti apes sunt spirituales, 489. Dilectus in lectulo contemplationis quaerendus, 840. Rachelis duo filii duo genera contemplativorum, 870. Contemplatio triplex, 149, 586. Contemplativae incapax quid facere debeat, 974. Ad eam ut se praeparandum, 228. Huic opportunitatem ministrant otium et oblivio, 3. Animi vacatio ad eam requisita, 122, 367. Item secretum aptum, 3. Ejus usum temerarie desiderat, qui sordet delictis, 135. Contemplationis regulae non dantur, 21. Ad eam per gradus tendendum, 62. Quinam illi gradus, 585. Ordo profectuum ad eamdem, 56. Ejusdem tria adminicula, 22. Eam actio praecurrit, 136, 150, 684. Contemplationis otium virtutis exercitio praeveniendum, 16, 402. Contemplationis quies non 1931 interpellanda, 870. Maxime in praelatis, 41. Aegre deseritur, 97. Ejus delicias turbari non patitur sponsus, 47. Ab ejus dulcedine avelli ad negotia quam molestum, 464. Saepe ex charitate suspendenda, 30, 589. Contemplationis deliciae breves, 2. Ejus gaudium instar puncti, 151. Instar roris matutini, 173. Modum in actione et contemplatione tenendum oratio docet, 402. Contemplativorum cautela, 318. A contemplatione quae nos avertant, 318. Eam impediunt tenebrae peccatorum, recordatio eorum, cura terrenorum, 685. Eorum remedia; 685. Cor externis distractum, contemplationi ineptum, 340. Jucunda contemplationis materia, 24. Triplex, 13. Quae materiae movendis affectibus aptiores, 64. Contemplatio Christi commendatur, 794. Deus quomodo contemplandus, 231, 232. Contemplatio divini amoris erga homines quam suavis, 411. Imperfectorum quaenam, 35. Contemplationis virtus non tam ex materia, quam ex modo aestimanda, 63. Ejus effectus, 63. Contemplativae et activae vitae differentia, utriusque officia, 31, 869 et seq. Earum figura Sara et Lia, 511. Contemplationis ad Deum et consolationis erga proximum vicissitudo, 102. Contemplationis et actionis alternatio, 402. Contemplationis et Scripturae meditationis affinitas, 121. Ad contemplationem sublimiorem sponsa invitatur, 146. Contemplativa vita non deficiet, 871. Non excidet in futuro, 33. Contemplatio veritatis in hac vita inchoatur, sed in futura jugi perpetuitate celebratur, 367. Contemplationis viatorum et beatorum discrimen, 170. Fides portus tutior quam quaelibet alta contemplatio, 510. Obedientia contemplatione potior, 402.

Contemptus sui ipsius, 344. Contemptus mundi a clericis exemplo praedicandus, 743. Lucrosum commercium contemnere mundum ut lucrifacias Christum, 1001.

Contentio vitanda, 814. Contentiones dedecent religiosos, 836.

Continentia cur necessaria, 707. Disponit animum ad divina charismata, 982. Continentiae murus, 683. Continentia in myrrha tropologice expressa, 45. Continentiae currus describitur, 275. Continentis et casti differentia, 707.

Contritio sine confessione sufficit in articulo necessitatis, 330.

Contumeliae silentio et contemptu superandae, 860.

Conversatio cum sensibus utilis juvenibus, 378. Felix conversatio, quae aliis fit salutis occasio, 191. Conversatio et conscientia sponsae hortus emissus et conclusus. 119. Conversatio fidelium duplex, 15.

Conversio gentium, 96. Conversio mundi per homines simplices, maximum Christi miraculum, 201. Conversio juvenum non desperanda, 375. Conversio maturanda, 305. Excusationes saecularium conversionem differentium, 304. Conversionis initio multi solas sibi delicias falso fingunt, 663. Naturae reformatio per conversionem ad Deum, 210.

Convivii regalis pigmentum quibus constat, 650.

Cor cur in medio hominis collocatum, 244. Corde humano nihil sublimius, 328. Ei totus mundus non sufficit, 361. Ejus profunditas, 355. Est inscrutabile, 369. Cordis corruptio, 244. Cor vanitatibus deditum quam infelix, 318. Cor externis distractum contemplationi ineptum, 340. Cor nostrum raro possidemus, 419. Cordis instabilitas, 329, 343, 358, 361, 362 et seq. Cor molendino comparatum, 329. Cordis motus ad Dei nutum moderandus, 343. Cordis vagi collectio, 343. Cordis custodia commendatur, 380. Cordis munditia, 313, 338, 804. Cor mundandum ad videndum Deum, 232, 234. Nempe per puram confessionem et assiduam orationem, 328. Solum cor purum est, quod supereffluere nescit, 397. Felix cordis purgati status, 340 et seq. Cor ad vitia sterile, bonum desertum, 43. Cordis triplex directio, 807 et seq. Cor nostrum praelato reconsignandum, 326. Solatium est vitae humanae habere cui cor tuum credas, 277, 378. Cor angustum, quod finem votorum intra temporalis jucunditatis metas contrahit, 96. Cor figendum in Deo, 337. Cor hominis angustum ad concipiendas divini Verbi delicias, etiam cum in illas totum extenditur, 5. Nihil a nobis quaerit Deus nisi cor nostrum, 328. Cor suum Deo dare quid, 806. Cor Deo non plenum quot vitiis obnoxium, 329. Cordis nostri ostium Deo soli aperiendum, 150. Ejus ostiarius Christus instituendus, 326. Vita ejus Jesus, 401. Cordis amor totus est in affectu, 420. Ubi amor, ibi cor et cogitatio, 353. Sermo cordis affectio, 294. Cordis vulnerati signa, lacrymae, 98. Cordis contriti humilitas in pulvere pigmentario expressa, 45, 46. Cor hominis castellum, 681. Cordis indurati descriptio, 398. Cordis duritia quanam fit ratione, 371. Cor impii est turbulentum, tabidum, lutosum et semper colluctans, 5. Quis cor Christi, 69. Cor Jesu nostrum est, et nobis patet, 431. Potentius amore quam mucrone vulneratum, 430. Cor Christi amore vulneratum diligendum, 432.

1932 Corona tribulatione comparatur, 95 et seq Coronae tropologia pulchra ad religiosos, 65. Coronae spineae Christi acerbitas et confusio, 433 et seq. Desponsationis, coronationis et laetitiae unus dies constitutus, 69.

Corpus hominis constat ex elementis, 243. Ejus pulchritudo quam vana, 844. Corpus nostrum villa, cujus villicus homo interior, 696. Huic villae praesunt virtutes cardinales, 696. Ejus ruricolae et custodes qui, 697. Corpus peccati, et ejus membra, 701 et seq. Quomodo destruatur, 703. Corporis dura necessitas, 332. Corpus quomodo tractandum, 209. Corpus suum sic habeat monachus, sicut aegrotum commendatum, 209. Corporis motus vox quaedam est animi, 376. Corporis habitus mentis index, 826. Corporalibus exercitiis quomodo vacandum, 214. Corpus perfectorum qualiter affectum, 260. Corporis in coelo beatitudo, 300. Corpus Christi manducare nihil est aliud quam Christi corpus effici, 258. Corpori Christi debemus dignitatem, reverentiam et fructum, 961 et seq. V. Communio.

Correptio etiam bonis odiosa, 977. Praelatorum dentes salutares in remordendis aliorum vitiis, 76. Correptio pastorum bono animo ferenda, 155, 838 et seq. Correptionis modus qualis, 837. Vitia malorum quandoque arguenda, quandoque tacite sufferenda, 454. Correptio publice quando facienda, 837. Correctio fraterna quomodo fieri debeat, 805. Correptus statim genua flectat, 810. Corripiens alios sit inculpabilis, 76.

Corruptio voluntatis non statim sanatur, 84. Fluvius Aegypti corruptio naturae humanae, 571.

Creationis beneficium expenditur, 414 et seq. Potentia, sapientia et bonitas Dei in creatione, 587. Creationis beneficium amoris stimulus, 414. Deus omnia creavit sine labore, 407.

Creaturae Deo comparatae nihil sunt, 174. Creaturae pertransibiles sunt, solus Deus pertransiri non debet, 22. Tanquam inferiores homine, ab eo contemnendae, 415. Deum ubique praedicant, 9. Universitas creaturae civitas Dei, 11. Creaturae omnes propter hominem factae 524. Ab homine ut diligendae, 415. Quomodo eis utendum secundum Deum, 344. Omnes hominis commodo serviunt, 413.

Credere Deo, Deum, et in Deum quid differunt, 718.

Crimen non est in rebus, sed in usu agentis, 357.

Crines compositi in muliebri ornatu amantis affectum alliciunt, 99. Quo crine sponsus vulneratur, 99. Crines cogitationes malas significant, 473. Crines Ecclesiae, plebes credentium, 99.

Crocus flos quasi aurei coloris ad sapientiae rutilum refertur colorem, 122. Croco cur comparetur abstinentia, 486.

Crucifixio Christiani quae, 655. Crucifixorum dotes, 990. Non decet membrum delicatum esse sub capite crucifixo, 434. Vox crucifixi hominem suaviter invitantis, 490.

Crucis elogia, 508. Crux sedes sponsalis, in qua Christus Ecclesiam sibi copulavit, 441. Statera corporis Christi, id est Ecclesiae, 661. Regium signaculum, 491. Crucifixio carnis, nota militis Christi, 991. Gloria monachorum in sola cruce, 57. Crux Christi gloria, 507. Crux suave Christi jugum, 507. Varii fructus crucis, 495, 991. Crux sola via ad coelum, 500. Crucem qui portant a Christo portantur, 507. Crux lectulus, 7, 440. Crucem sequi quid, 303. Nemo hic sine cruce, 308. Cur tantopere crucem timent homines, 507. Perseverantia in cruce usque ad mortem, 992. Crucem ferre, et non mori hypocritarum est, 389, 816. Christus in cruce pendens, nec ante mortem depositus quid nos doceat, 911. Nulla crux durior quam mors, 503. Tituli crucis explicatio tropologica, 491 et seq. Crucis quatuor dimensiones, 655. Crux ex quatuor arborum generibus facta, 495. Signi crucis efficacia, 802. Ligni crucis explicationes mysticae, 495 et seq. Crucis signum frontibus impressum quid exigat, et quibus prosit, 991. Adversus malas cogitationes adhibendum, 453. Crux in fossa mortui, 802.

Cubandi modus quis esse debeat, 811.

Culparum proclamatio in capitulo, 330

Cultellus quinniens, 695.

Cultus divini errata, 348.

Cupiditatis damna, 862. Cupiditas labore, timore et dolore premit, 556. Cupiditatis potissimum relinquendae, 285. Cupiditatis apud inferos nec opus, nec usus est, sed excruciatio, 71.

Cura animarum onerosa, 156. Curis temporalibus plus aequo dediti praelati notantur, 157 et seq. Curae etiam utiles periculosae, 174. Sponsae curas subterfugientis excusatio, 148. Feriatas mentes ab anxiis curis volunt habere festiva gaudia, 125. Curae mundi amoris usum impediunt, 2. A curis exterioribus monachi sunt liberi, 130. Curae exteriores cum sapientiae studio non compatiuntur, 685. Curae cordis signum exteriorum contemptus, 307. Curae et 1933 sollicitudines hujus vitae interdum remittendae ad fruendum Deo, 234. Cura corporis superflua damnatur, 359. Curae et desideria saeculi sunt umbrae mortis et perditionis, 1028.

Curiae commercium, religiosi propositi detrimentum, 194 et seq.

Curiositas unde nascatur, 208. Curiosus circa aliena ignorat sua, 354. Curiositas sensuum, concupiscentiae fomes, 83. Curiositas sciendi fugienda, 872.

Currus triplex in Scriptura, 783. Currus Dei, et diaboli triplex, 275. Curruum quatuor species, 780.

Cursum nostrum ad Deum tria promovent, quatuor retardant 272. Ad Deum quomodo currendum, 327.

Custodia sui commendatur, 794. Custodia forti indigent spirituales, 48. Quid agendum ad sui custodiam, 325 et seq. Custodia horto nostro spirituali qualis adhibenda, 118. Custodes civitatis doctores et sancti Patres, 154.

Cypressus odore suo fugat serpentes, 495. Humilitatem significat, 495.

Cypri semen album est, et simile semini coriandri, 121. Cypri semen decoqui solet oleo, ut unguentum exprimatur ex eo, 121. De Cypri semine regale confici solet unguentum, 121.

Cyprus insula bonarum vinearum fertilitate nobilis Ecclesiam significat, 277.

D

Daemon quomodo hominem corrumpat, 771. Ejus insidiae in Scripturis detegendae, 873. Illusiones et sollicitationes, 571. V. Diabolus.

Damascus interpretatur civitas sanguinis, 943. Item fundens sanguinem interpretatur, 557.

Damnare non debet monachus quos non vult imitari, 203.

Damnationis indicium cordis duritia, 331. Damnati prosunt bonis, 415.

Datum et donum quid differant, 178.

DAVID cum peccavit, charitatem non perdidit, 250. Davidis humilitas et libertas, 594. Davidis insignis pietas in malis et adversis, 915.

Decalogi praecepta explicantur, 731 et seq. Decem clypei, decem praecepta decalogi, 731.

Declamationes ad persuadendum efficaciores, 283.

Defensio peccati quantum malum, 572.

Deformitas Christi accidentaria fuit, 438.

Delectatio sapientiae quieta mente quaerenda, 2. Delectationes servorum Dei, 210. Delectationis nimietas seipsam exhaurit, 62.

Delicati religiosi perstringuntur, 1020.

Deliciae spirituales, 90. Earum experientia docet, et quantum expetendum sit quod de ipsis restat, et quantum respuendum quidquid illis obstat, 90. Cur mox aufugiunt, 667. Delicias contemplationis turbari non patitur sponsus, 47. Cor hominis angustius ad concipiendas divini verbi delicias, 5. Deliciae spirituales carnalibus pluris faciendae, 307. Deliciae contemplationis preves, 2. Deliciarum paradiso sponsa comparata, 117. Deliciae sensuum non reddunt felices, futuras impediunt, 355. Qui eas sectantur, regno mundi militant, non Dei, 405, 1020.

Delphici Apollinis responsum: Scito teipsum, 275.

Dentes masticantes solidum animae cibum, 76. Intelligentia per dentem significata, 77.

Derelictio Christi in passione qui intelligenda, 444 et seq.

Descensionis septem gradus, 776. Descensus bonus et malus, 768.

Desertio a Deo non timenda, sed a nobis, 36. Dura increpatio suae hominem permittit desidiae, 143

Desertum triplex, 774. Desertum quadruplex, 779. In desertis ambitio pullulat. 182.

Desiderium, animae fames, 394. Desiderium et desiderii usus quantum differant, 424. Desideria anxia nesciunt suis contenta esse meritis, 158. Desiderium crescit subtractione rei amatae, 402. Frustratum crescit, 151. Desiderium triplex electorum, 776. Desiderium familiaritatis Dei, 234, 363. Desiderium clamor est ad Deum, 439. Desiderium coelestium vim habet orationis, 108, 112. Desideriorum finis vita aeterna, 168. Item satietas, 394. Desideria summorum pascuntur profectibus minorum, 1025. Desideria prava, vermes pestilentes, 934. Desideria saeculi sunt umbrae mortis et perditionis, 1028. Inutile et nocivum desiderium, ubi etsi necessitas est in causa, nimietas est in cura, 184.

Desperatio quale peccatum, 849. Ejus antidotum, mors Christi, 349. Item spes misericordiae Dei, 110. Non desperandi mali, 97.

1934 Desponsatio Christi quid, 65. Desponsationis, coronationis et laetitiae unus dies constitutus, 69.

Detractio cavenda, 813. Ejus detestatio, 855. Detractio est etiam cum virtus proximi celatur, 59. Qui sibi intendit, aliis facile non detrahit, 855. Detractioni aures claudendae, 874. Detractionis remedium, 354. Detractores notantur, 1018. Ad detractores et laudatores qualiter se habendum, 202. Detrahentes et audientes pari reatu tenentur, 354.

DEUS omne bonum, 723. Deo hoc est esse, quod bonum esse, 249. Deo comparatae creaturae nihil sunt, 174. In Deo omnia, 758. De Deo cogitandum quidquid melius, de nobis quidquid vilius potest, 327. In Patre et Filio mira aequalitas et mira identitas, 162. Dei varia attributa, 404. Deus quomodo lux et tenebrae, 171. Solus sanctus, bonus, justus, 818. Dei bonitas, sapientia, et potentia in creatione et redemptione, 587 et seq. Ejus voluntas ut sacratissima, ita res secretissima, 291. Duplex in Deo voluntas 552. Dei scientia praedestinat, et signat eos, qui sunt ejus, 100. Praesentia Dei quid, 18, 797. Ubique timenda, 1023. Ejus praesentia in anima quibus indiciis agnoscatur, 423. Deus ubique, sed vario modo, 9. Omnia circumspicit, 971. Dei operationes variae pro attributorum varietate, 147. Deus quomodo cogitandus, 232, 404. Dei cognitio per creaturas, 12. Deum ubique praedicant creaturae, 9. In eis Deus diversimode laudatur, 13. Deum cognoscere, scientiae plenitudo, et quo modo scientia illa acquiritur, 368. Deus ubique orandus et in mente habendus, 327. Deus in nobis ipsis quaerendus, 233. Non extra, 320. Ad Dei cognitionem perveniri non potest nisi per sui cognitionem, 360. Deus videri nequit oculo corporis, 1027. Deus immensus capi non potest, 23. Deus nobis inaccessibilis, sed non nos illi, 23. Deus amat secretum, fugit solatia hominum, 363. Deum solus comprehendit amor, 240. Deus amore certius quam cognitione attingitur, 232 et seq. Dei ineffabilis erga nos charitas, 1008. Quam pronus ad misericordiam, 967. Ejus indulgentia cunctis patet, non deliciae 10. Dei bonitas erga peccatores, 351, 416. Item patientia, 510. Deus aeternis et immutabilibus regulis omnia regit, 12. Deus singulariter diligit singulos homines, 416. Deus ad vincendum facilis, 1016. Deo nos protegente nihil nos laedit, 972. Dei currus triplex, 275. Dei imago et similitudo in homine quid, 524. Dei imago qualis in nobis, 328. Deus omnia creavit sine labore, 807. Ejus dignatio erga creaturas, 418. Dei erga homines amoris contemplatio quam suavis, 411. Deus pro beneficiis singulariter diligendus, 470. Quanta ei debeamus, 470. Dei erga homines beneficia, 524, 809. Sicut omni momento Dei fruimur bonitate, ita omni momento habendus in memoria, 364. Dei promissa quanta, 421. Deus in omnibus intendit bonum hominis, 698. Deus gustatus acuit esuriem, 394. Deum esurire est semper quaerere, 170. Homo in se habet unde Deum agnoscat, 259. Deus abscondit se ut magis quaeratur, 171. Deus hoc solum requirit ab omni homine, quod nulli constat esse difficile, 396. Deus animae quaerentis eum Sabbatum, 407. Ad videndum hic Deum quid requiratur, 1027. Ejus visio multiplex, 20 et seq. Videri non potest absque gaudio, 931. Quomodo contemplandus, 231, 232. Deum mundus non videbit, 621. Mundandus animus ad videndum Deum, 619. Mundandum cor ad eum videndum, 232, 234. Vultus Dei irati quam improbis terribilis, 980. Deo dignum parat habitaculum, cujus nec ratio decepta, nec voluntas perversa, nec memoria inquinata, 337. Pax necessaria animae Deum hospitanti, 337. Deo vacantis hominis beatitudo, 317. Deo soli inhaerere quanta felicitas, 411. Deo adhaerere quid, 646. Danda opera ut ei jugiter adhaereamus, 224. Dei mira dignatio in animam piam, 97, 98. Inaequalitas animae ad Deum sponsum, 418. Deus cur rogari velit, 394. Ad Deum quomodo currendum, 327. Dulcis Dei confabulatio, 399. Excitatio animae ad Deum hospitem religiose suscipiendum, 363 et seq Deo soli aperiendum cordis nostri ostium, 150. Ostium triplex ad Deum, 151. Deus violentia invenitur, 665. Quomodo nobis fenerat, et nos illi, 996. In Deo solo quies animae, 14 et seq Extra eum nulla quies, 426. Capacem Dei quidquid Deo minus est non implebit, 297. Cor figendum in Deo, 337. Solus est beatitudo beatorum, 324. Deus panis angelorum, quomodo comeditur, 552. Deus incarnatus ut possit facilius capi, frequentius recoli, teneri diutius, retractari devotius, 180. Dei sedes amor, 233. Deus charitate vulnerandus, 98 et seq. Deum vulnerari quid, 396. Deo debemus timorem et amorem, 256. Deus exigit timeri ut dominus, honorari ut pater, ut sponsus amari, 400. Deum diligere quid, 339. Deum quis vere diligat, 644. Si non quantum debemus, saltem quantum possumus Deum diligamus, 419. Super omnia diligendus, 415. Solus propter seipsum amandus, caetera propter ipsum, 237 et seq., 619. Quomodo diligendus secundum tres 1935 animae vires, 364. Diligendus sine modo, 598. Pro suis beneficiis non potest satis amari, 399. Quomodo Deus veniat ad hominem et vicissim, 623. Virtutes a Deo, vitia a nobis, 817. Deus quomodo erudit nos, 773. Movet cum admonet, 344. Visitat nos quatuor modis, 780. Flagellat ad salutem, 356. Illi irascitur, quem non flagellat, 328. Cur alios puniat hoc in saeculo, aliis parcat, 421. Quomodo nos tentare dicatur, 209. Homo a Deo divisus, est sibi rebellis, 329. Quatuor a Deo nos abstrahunt, 271. Deum duo nobis auferunt, duo reddunt, 684. Quibus viis ad Deum revertendum, 634. Deo offerendae primitiae diei et cogitationum, 810.

Devotio cor exhilarat, et virtutum germina fecundat, 118. Devotionis fervor, anima lingua, 481. Quatuor eam augent, 773. Devotio propensior frequenter conscientiae securitatem minuit et furatur, 69. Intelligentiam comitari debet, 78. Amantem elevat, ut gratiae occurrat; cor aperit, ut excipiat; affectum dilatat, ut plurimum ipsius capiat, 925.

Diabolus a duobus bolis dictus, 291. Ejus figura Pharao 386. Currus ejus triplex, 275. Idem per Herodem significatus, 581. Ejus character superbia, 453, 495. Diabolus saecularibus terribilis, religiosis contemptibilis, 885. Ejus potestas justa, et injusta, 884. Totum ejus negotium, animas perdere, 333. Ejusdem astutiae, 356. Suggestiones serpentibus comparatae, 492. Prima ejus suggestio conterenda, 885. Ejus viscus, laquaei et sagittae, 332. Is nos tentat per carnis ministerium, 333. Nostram miseriam, suam facit laetitiam, et contra, 242. Depravat bona opera per vanam gloriam, 477. Unumquemque pro suis moribus tentat, 388, 885. Nolenti non nocet, 372. Imo tentando prodest, 884. Resistentem sibi non vulnerat, sed coronat, 372. Ejus hamus, incarnatio, 568.

Diadematis tropologia ad religiosos, 65.

Dies quatuor, duo boni, et duo mali, 274. Dies aeternitatis quomodo plures, 168 et seq. Dies Domini et dies hominis male conveniunt, 3. Diei septimae praerogativa, 407. Dies septimus, charitas, 408.

Difficile nihil ei cui Christus sufficit, 999.

Dignatio Dei erga creaturas, 418. Dignatio Dei in animam piam, 97, 98.

Dignitas mundi et gloria omnis quam brevis et caduca, 746.

Dilatatio in malum, coarctatio in bonum, 5.

Dilationis induciis ad salutem quomodo utendum, 910.

Dilectio quo plus bibitur, plus sititur, 640. Dilectionis probatio, 422. Vera dilectio est mandatorum observatio, 618, 622. Dilectionis exemplum et donum, a Deo habemus, 107. Dilectio nunquam quiescit, 76. Ejus inquietudo approbanda, 22. Dilectio temporalium oblivionem inducit, 3. Dilectionis alae duae, 833. Diligendi quatuor modi, 786. Pulchra dilectio quae, 1041. Distinguitur ab amore carnali, naturali et saeculari, 1041. Dilectio triplex Sabbato triplici significata, 408 et seq. Dilectionis Dei et proximi perfectio, 549. An et quomodo dilectio Dei praecedat dilectionem proximi, 549. Dilectionis praeceptum suave, 642, 643. Cur adeo inculcatum, 418 et seq. A dilectionis lege nemo potest excusari, 418. Diligere Deum quid, 339, 643. Super omnia diligendus, 415. Nihil diligendum praeter eum, 339. Aut propter eum, 797. Diligendus Deus in suis mandatis, 422. Maxime pro collatis nobis beneficiis, 470. Diligenti Deum magna est retributio, 219. Sine modo diligendus, 226. Dilectio Dei fortis est ut mors, 821. Dilectio Christi duplex, 643. Causae diligendi Christum, 641. Causa praecipua diligendi Christum opus redemptionis, 641. Aspiratio ad Christum pro dilectione, 1041. Diligi a Deo quanti, 623. Pater quomodo dilexerit Christum, 639. Christus quantopere dilexerit nos, 639. Quomodo diligendus proximus, 821. Dilectio proximi vera a falsa discernitur, 643. Proximum quis vere diligat, 644. Dilectio fraterna orationi et sacrificio praefertur, 107. Ordo dilectionis proximi, 410 et seq. An proximum diligere debeamus tam intense quam nos, 549. Propinqui in dilectione an aliis praeferendi, 821. Dilectio parentum et amicorum parvum consequitur praemium, sed si negligatur, magnam damnationem, 410. Diligendi minus parentes quam Deus, 830. Diligere inimicos, magis divinum quam humanum, 443. Dilectio inimicorum commendatur, 410. Filium Dei hominem fecit, 410. Dilectioni infidelium quid debeatur, 410. Odium perfectum perfecta dilectio, 1011. Dilectio bonus murus regularis, districtio antemurale, 118. V. Amor, Charitas.

Dilectus incessanter quaerendus, 4. Ejus visitatio delectatio, vicissitudo molestat, 393. Dilectum amor ubique sequitur, 40. Ejus absentia quam gravis, 8 et seq.

Diluvium triplex, aquarum, vitiorum, oppressionum, 693.

Directio Spiritus sancti, 559. Directio cordis triplex, 807 et seq.

1936 Disciplina regularis non premit, sed protegit, 120. Ejus amaritudo, 550. Antemurale appellatur, 118.

Discipuli boni qui se tractabiles et flexibiles exhibent, 73. Ad omnem injuriam insensibiles, 73. Capillis designati, 73. Discipuli omnes in Coena Domini praeter Judam turbati, 605. Discipulos Christus consolatur, 627 et seq. Vis amoris ejus erga illos, 1006. Eorum moestitia de ejus discessu, 626 et seq. Christi discipulorum qualis retributio, 303.

Discretio necessaria in corporis maceratione, 214, 512. Virtus sine discretione vitium, 880. Discretio ad praelatos pertinet, non ad subditos, 207, 254. Discretio novitii, stultum se facere propter Christum, 246. Item nihil omnino discernere, 207.

Distentus ad alia non sufficit ad concipiendas divini verbi delicias, 5.

Distractiones imperfectorum, 208. Distractionum impatiens est amor, 32 et seq.

Divinis non semper vacare grave est piis viris, 165. Divini gustus et affectus tempore desolationis in memoriam revocandi, 666. Ad res divinas explicandas impar omnis sermo, 174.

Divinitas quomodo nobis proxima, 27. Divinitas in carne est quasi mel in favo, 137.

Divitiae terrenae cur justis in veteri lege potius quam in nova concessae, 287. Divitiae nostrae, virtutes, 863. Divitiae terrenae cur fugiendae, 285. Divitiarum effectus, 825. In divitiis nulla vera felicitas, 405. Bonus divitiarum usus cui competit, 1043. In divitiis non tantum abusus, sed nimius habendi appetitus damnatur, 184. Earum amor in clericis notatur, 743.

Divites peccata hinc, non opes efferunt, 291. Divitibus quid faciendum ut salventur, 288. Frustra est renuntiare divitiis, et non divitum vitiis, 1043. Divitibus et potentibus nulla quies, 826. Divitum studia, 719. Divitis epulonis sepulcrum, 743. Causa ejus damnationis, 295.

Doctores Ecclesiae columnae sunt et firmamentum veritatis, 54. Doctores Ecclesiae oculi, 99. Custodes civitatis, 154. Favus mellis, 138, 139. Doctori duo necessaria, compassio et medela, 87. Se attemperet auditorum captui, 122. Doctores temporalem et spiritalem consolationem debent subditis, 102.

Doctrina lacti comparata, 89. Doctrina sacra communicanda, 632. A saeculari sejuncta, fons signatus, 118. Acquirenda assiduitate studii et instantia precis, 1005. Obtuitur multiplicitate, 367. Doctrinae et contemplationis vicissitudo, 102. Simplex doctrina Christiana omnia dialecticorum argumenta solvit, 267. Suspecta est, quae nullam inducit de Christo mentionem, 15.

Doloris sanctorum tres causae, 776. Dolendum non de poena, sed de culpa, 796.

Dominium duplex quorumdam praelatorum, 746

Dominus nomen est majestatis, Magister pietatis, 563. Dominis quatuor serviunt homines, 772.

Domus pro monasterio, 1053.

Donatus Ecclesiae unitatem distraxit, 126.

Donum et datum quid differant, 178. Dona nostra soli Deo nota, 81. Dona Dei alia sunt nostra, alia proximi, 270, 271. Quis eorum usus, 271. Dono a Deo accepto quisque sit contentus, 817. Dona Dei quibus homo Deo gratior non fit, timenda, 974. Dona Dei non supra ipsum diligenda, 415. Donorum Spiritus sancti varia genera, 69.

Dormit sponsa, cum patitur mentis excessum de adventu dilecti, 39. Dormiendi modus quis esse debeat, 811. Dormire quo modo debeat monachus, 796.

Dotes animi naturales indifferentes, 208.

Duce opus homini in via amoris, 243. Ducis spiritualis necessitas, 378.

Dulce et dulcedo quid differant, 179. Dulcedo efficacior duritia, 103, 104. Dulcedo gratiae abscondita timentibus, non amantibus, 82.

Duma interpretatur silentium, 558.

Duritia cordis quanam fit ratione, 371. Damnationis indicium, 331. Duritia in poenitentes praestringitur, 153.

E

Ebori comparatum Mariae corpus, 981. Ebrietas ut venenum fugienda, 378. Ejus damna, 847. Detestatio, 847. Ebrietatis divinae et beatae desiderium, 167.

Ecclesia turturi assimilata, 879. Per Cyprum designata, 277. Item per capream, 1024. Est Christi corpus, 255. Bonos et malos complectitur, 988. Quomodo tamen pulcherrima, 161. Ejus sensus, qui, 255. Oculi, qui, 73. Nempe doctores, 99. Manus, homines sancti, 834. Crines, credentium plebes, 99. Christi desponsatio cum Ecclesia, 64. Eam plus dilexit Christus quam corpus suum naturale, 269. Universa dos Synagogae ad eam translata, 924. 1937 Ecclesiae fecunditas, 924. Ecclesia Christum exornat, 69. Christi desiderium introducendi populos in Ecclesiam, 145. Gloria et dilatatio ejus, 939. Ecclesia tempore passionis Christi in sola Virgine, 429. Ecclesiae virtutes, hortus sponsae, 136. Ecclesiae et Spiritus sancti convenientia, 750. Ecclesiae primitivae felix status, 138. Ecclesiae unitas commendatur, 100, 101 et seq. Ab ejus unitate separatio, perditio est, 101. Ecclesiae discidium et schisma deploratur, 99, 100 et seq. Hanc bella dedecent, 1052. Ecclesiae principes non imitentur principes saeculi, 1052 et seq. Ecclesiae persecutiones cur Deus permittat, 1055. Hae ipsi utiles, 129. Myrrhae comparatae, 149. Ecclesia immobilis inter impias convellentium manus, 100. Non recedit a Christo propter tormenta, 37. Imo fortius ipsi adhaeret, 36 et seq. Ecclesiae pax et quies a persecutionibus, 37. Ecclesiae praesentis persecutio in moribus, 38. Quomodo in publicis Ecclesiae malis ipsi consulendum, 1052. Ecclesiae a divitibus cur ita large dotatae, 288. Ecclesiam temporalibus fovere debent reges, sacerdotes spiritualibus, 102. Ecclesiae reditus patrimonium pauperum, 293. Melius Ecclesiae palatiis, quam palatia Ecclesiis leges darent, 1052.

Ecclesiastici divitiis plus aequo dediti, 288. Ecclesiasticorum redituum abusus notatur, 293.

Elatio fugienda maxime praelatis, 52. Elatio cordis, nidus volucris, 298. Elatio descendit, ascendit humilitas, 73. Hostes nostri duo praecipui, elatio mentis, et voluptas carnis, 1051.

Electi tria praestolantur in futuro, 776, 778. Electorum triplex desiderium, 776. Triplex exercitium, 779. Electos cur Deus permittat labi in peccata, 693.

Eleemosynae sunt omnia misericordiae opera, 30. Eleemosynae largitas ex affectu dantis, 632. Eleemosyna quibus danda, 702. In faciendis eleemosynis observanda, 955 et seq.

ELIAS et Joannes a carnibus abstinuerunt, 485. Eliae et Elizaei mortuum suscitantis allegoria, 50. Eliae ascendentis et Christi resurgentis allegoria, 514. Ignis ab Elia missus moraliter explicatus, 517.

Eloquentiae signum evidens, 88.

Eloquia divina instar favi distillant dulcedinem, 114. Eloquiorum divinorum suavitas, 14.

Emmauntis duo discipuli oratio et meditatio, 657.

Engaddi significat fons haedi, 277, 630. Monasterium regulare potest dici, 630.

Epiphania nativitas est Christianorum, 941. Epiphania dies luminum, 936. Triplex in ea Domini manifestatio, 936.

Equorum tres species, 778.

Ericio similis peccator, 573.

Error quid, 882.

Esuries ipsa virtutum pascit, 91. Esuriei nostrae triplex mensae apposita, 781. Esurire Deum est eum semper quaerere, 170.

Eucharistia quare instituta, 1006. Cur sic dicta, 669. Ad altare quomodo accedendum, 376. Contra incontinentes indigne sacris mysteriis se ingerentes, 376. Eucharistiae acceptae neglectus quam noxius, 1001. Soli sacerdotes ministri sacramenti eucharistiae, 535. Eucharistiae sacramentum fide, non ratione investigandum, 673. In eucharistia tota cum Christo Trinitas sumitur, 531. In eucharistia consideranda species visibilis, veritas corporis, et virtus gratiae spiritualis, 674. Veritas corporis Christi in eucharistia, 531, 932. Eucharistiae efficacia dispar in bonis et in malis, 670, 674. Eucharistiae excellentia et fides, 672. Dispositiones ad eucharistiam percipiendam, 960. Species panis in eucharistia cur remaneat, 673. Eucharistiae forma, 670. Passio et mors Christi in usu sacramenti eucharistiae commemoranda, 670. Idem Christus in sacramento eucharistiae, et in coelo, sed diverso modo, 671.

EVA spina, Maria rosa, 695. Evae duplex maledictio, 469 et seq.

Evangelium perfectionis habet consilium, et infirmitatis remedium, 287. Speculum sacerdotum, 739. Ejus perfectio supra legem, 112. Evangelii suavitas potior et efficacior legis severitate, 103, 104. Evangelii et legis mira symphonia, 998.

Exaltat Deus hominem tribus modis, 773.

Examen sui quotidianum, 205, 213, 326, 339, 361 et seq. Examen conscientiae ante cubitum, 798, 799. Examen sui humilitatem parit, 203. Commendatur, 633. Prae caeteris, 474.

Excellentiae quod plus habet, plus sibi exigit reverentiae, plus refundit gratiae, 147.

Excessus amoris non diuturnus, 393. Excessus amoris Christi in passione, 660.

Exemplo bono aliis placendum, 835. Exempla prava 1938 sacerdotum et monachorum saeculares in errorem inducunt, 38. Exemplis sociorum religiosus infructuosus condemnatur, 75. Litterati et religiosi exemplo non praeeuntes praestringuntur, 662. Virtus ferventer colenda in posterorum exemplum, 203.

Exercitia cellae, 210. Exercitia monachorum in communi exercentur, 253. Exercitiis corporalibus quomodo vacandum, 214. Exercitium vires in omni labore subministrat, 211. Sua singulis horis exercitia observanda, 213.

Exinanitio Christi quanta, et quae ejus causa, 537 e seq.

Exire a Patre in Christo quid sit, 600.

Exterior corporis status interiorem designat, 376. Exteriorum cultus incultae mentis indicium, 307. Rusticitas in exteriori corporis statu vitanda, 378. Exterius muniri nihil prodest, si fames sit intus, 85.

F

Fabulae ecclesiasticis vitandae, 379. Uti et facetiae, 379.

Facies hominis, speculum cordis, 882.

Fallacia Satanae cavenda, 148.

Falsorum Christianorum vita, nox, 583.

Fama bona odore, bona conscientia unctione significata, 109. Conscientia non negligenda amore famae, nec contra, 976.

Fames animae desiderium, 394.

Familiaritatis divinae desiderium, 363. Familiaritatis in gratiam suscipit Christus, quibus indulget, 111.

Fastidium mala fames, 85. In coelo nullum, 497. Monachos nonnunquam infestat, 130. Vitandum maxime in exercitiis spiritualibus, 970. Id quam periculosum, 1009. Fastidium susceptae semel professionis cavendum, 803 Fastidium solitudinis unde, 208.

Favo comparata sponsae labia, 113.

Favor et amor hominum quatenus probandus, 975. Favoris humani damna, 975.

Fel dolorum et laborum Christi in mel et lac dulcedinis transit, 138.

Felicitas quanta Deo soli inhaerere, 411, 412. Quae vera felicitas temporum, 928. Felicitas vitae aeternae, 325. V. Beatitudo.

Fenerat Deus nobis et nos illi, 996.

Fervor et constantia in proposito, 805. Aliorum inspecto fervore, nostrum agnoscimus teporem, 350. Fervor novitiatus discretionem non admittit, 246. Fervor transiens virgulae fumi comparatur, 44.

Fidelium plebes, Ecclesiae crines, 99. Fidelium conversatio duplex, 15. Hi contra vim persequentium invicti, 127.

Fides, lucerna, 346. Pupillae oculi comparata, 501. Ejus oculi lyncei, 978. Per primum diem significata, 407. Libano comparata, 127. Variae ejus definitiones, 630, 978. Fides justum facit et custodit, 979. Non omnis fides reputatur ad justitiam, 979. Sola perfecta Deo placet, 493. Est tutior portus, quam quaelibet alta contemplatio, 510. Est intrepida, 978. Prospera et adversa vincit, 978. Item mundum et mortem, 180. Omnes aeque nobilitat, 88. Fides quaenam Catholicum faciat, 741. Si errorem admittit, non fides, sed erronea credulitas est, 11. Nullis gradibus separat, quos aeque regenerat, 88. Ubi dilectionis opus est, vel dilectio operis, ibi fidei vita, 37. Fides augetur et crescit, 384. Ejus aetates, incrementum et plenitudo, 929. Exemplo magorum, 937. Fides et spes possunt esse sine charitate, non vicissim, 250. Fides sine Christo et charitate mortua est, 37. Fidei, timoris, et dilectionis copula, 384. Intelligentiae, fidei et rationis connexio, 11. Fides ficta pejor et periculosior, quam nulla, 979. Fides non ficta, quae, 398. Fidei multorum vita non concordat, 74. Fides et virtutes quomodo vanae, 176. Ex fidei defectu omnia fere vitia, 592. Fides Trinitatis ab Abraham ad Christum, 525. Fides Christi evacuavit Judaeorum traditiones, et dogmata philosophorum, 15. Nunc non est dimicare pro fide, sed deliciari in ea, 34. Fides suadenda, non cogenda, 816. Fidei mysteria ad memoriam prompta, ad meditandum profusa, ad subsistendum perpetua, ad sufficiendum plena, 13.

Fiduciae in Deum motiva, 972. Item varii effectus, 972. Qui in Domino fidit, in eo seipsum figit, 972. Fiduciae et timoris individua copula, 773. Amoris comes est fiducia, 973. Ex perceptione praeteritorum munerum firma sit exspectatio futurorum, 267.

Filii Dei dignitas in homine commendatur, 240. Christus cur dictus filius hominis, non filius hominum, 609. Deus filius Patri per omnia aequalis, 529. In Patre et Filio mira aequalitas et mira identitas, 162.

Filiorum amor immodicus in parentibus notatus, 470 et seq.

Filiolos cur Christus discipulos vocet, 609.

1939 Finis, non pugna coronat, 446.

Finis hominis, similitudo Dei, 228.

Fistula, flos crescens in altum, 122.

Flagella Dei patienter a justis toleranda, 482, 631. Utpote signa amoris Dei, 293. Et utilia, 631. Reprobi inter flagella murmurant contra Deum; boni vero eum laudant, 421. V. Afflictio. Flagellat Deus ad salutem, 356. Illi irascitur quem non flagellat, 328. Flagellari hic consultius est, quam in futuro, 422.

Flendi non ridendi tempus in hac vita, 882. Fletibus mulierum donat Christus quos resuscitat, 51. Jesus ter flevisse dicitur, 780.

Flores virginum, 1039. Flores in Christo, virtutes omnes omnium perfectissimae, 448.

Fluvii quatuor ex Christo nobis scaturientes, 568. Fluvii quatuor beatos inundantes, 567. Fluvius Aegypti corruptio naturae humanae, 571.

Fons signatus, sapientia, 119. Qui jugiter intus erumpit, nec valet corrumpi, 119. Item spirituais doctrina et devotio, 118. Fons triplex animae lavandae, 782. Fons purus in hortis aromatum, qui spiritualia et agenda praecipit, et intelligenda proponit, 125. Fontes quatuor quibus irrigatur hortus Dei, 782. Fontis et putei discrimen, 125. Monasterium de Fontibus ordinis Cistere. 196.

Forenses et indocti praelati increpantur, 49 et seq.

Fornicatio triplex, 692. Fornicatio in quadruplex, 752. Fornicatio spiritualis, 845. Fornicatio in multis clericis multipliciter regnat, 289. Fornicationem puta, si mens tua vel modicum a fidei recogitatione declinet, 55. Fornicatinis nuntii sunt oculi, 844. Fornicationis detestatio, 844.

Fortitudo per quintum diem significata, 408. Virginibus maxime convenit, 456. Justitiae esuriem generat, 959. Adversis et prosperis ex aequo resistit, 456. Fortitudo quae bona, quae vitiosa, 49. Fortitudinis officia, 384.

Fractio panis in Christo quomodo imitanda, 666.

Frater noster Christus appellari non dedignatur, 59.

Fraudes variae Judaeorum in Jesum, 430 et seq. Fraudes insidiantium denotat vitis circumfossio, 430 et seq.

Fructificatio diversimoda in agro Dominico, 638.

Fructus spiritus, 423. Fructus trigesimus, sexagesimus, centesimus, quid, 843.

Frugalitas monasterii omnibus saecularium ferculis gratior, 883. Frugalitas veterum monachorum, 359, 360.

Fruitio Dei est in quodam sapore divino, 255. Desiderium fruendi Deo, 234.

Fumus multiplex, 45.

G

Galaad testimonii acervus interpretatur, 73. Mons Galaad Christus, 73.

Gaudium verum quibus competat, 1047. Gaudium nostrum totum in spe et ex parte, 5. Gaudium piorum quam dissimile gaudio mundanorum, 1009. Timor castus gaudium non tollit, sed custodit, 1009. Gaudium et lacrymae quomodo hic misceantur, 172. Vita praesens plena laboris, futura gaudii, 500. Gaudium spirituale hic rarissimum, 236, 242. Gaudium contemplationis est instar puncti, 151. Gaudia festiva feriatas volunt habere mentes ab anxiis curis, 125. Gaudium beatorum de contemplatione Creatoris et creaturarum, 368.

GAUFRIDUS, Declamationum auctor, clericus antequam monachus, 290. Idem S. Bernardi notarius, postea abbas Igniacensis, tum Clarae-Vallensis, 283.

GAUFRIDUS primus prior Montis-Dei, 196.

Gehennalis regio quam terribilis, 720.

Gemitus pii et suspiria hominis spiritualis, 585. Animae de absentia Dei gementis felicitas, 620.

GERARDUS Engolismensis episcopus, schismatis fautor, 1055.

GERARDI cujusdam monachi felix exitus, 802.

GERMANUS episc. Autissioderensis orat ad sepulcrum S. Cassiani Aeduae, 712.

GERSONIS sententia de epistola ad fratres de Monte Dei 197.

GERVASIUS monachus, 311.

GERVASIUS tertius prior Carthusiae Montis-Dei, 197.

GILBERTUS abbas deplorat calamitates sui temporis, 128 et seq. Ordinem suum a primaeva sanctitate deflexisse queritur, 163. Abbas gemit de sua praelatione, 156. Confessio ejus humilis, 136.

Gloria mundi quam brevis et caduca, 746. Vana gloria cavenda, 539, 857, 1018. Gloria et favor hominum divinum impediunt, 3. Diabolus studet depravare bona opera per vanam gloriam, 477. Vanae gloriae peccata, 349. Qui ex aliorum contemptu gloriam quaerunt, diabolum imitantur, 1019. Qui gloriatur in se, et sibi placet, 956. Gloriam Dei, non suam quaerunt apostolici viri, 116. Humilitas via 1940 recta ad gloriam, 1019. Gloria persequentem se fugit, fugientem sequitur, 276. Virginibus omnia referenda ad sponsi gloriam, 477. Gloria Christiani in nomine Christi, 649. Gloria monachorum in sola cruce, 57. Gloria beatorum in coelis diversa, 474. Gloriae coelestis meditatio, 77.

GNATO Siculus voracissimus, 189.

Gratiae panem dividit Deus, 665. Gratiam comparat humanitas Christi, divinitas confert, 146. Triplicem divinitus accipimus, 683. Gratia Dei praeveniens, 148. Gratiae vocanti non obsistendum, 193. Gratiae concursus cum libero arbitrio ad salutem necessarius, 365. Gratia industriae, et industria gratiae vicariam opem sibi communicant, 125. Gratiam Dei spernere quanti sit periculi, 248. Gratia non minuitur usu, sed augetur, 988. Gratiae suavitas cur ad tempus subtrahitur, 315, 316. Gratia merita praevenit, comitatur, accumulat, 111. Lingua verbi, favor dignationis; lingua animae, fervor devotionis, 401. Gratia non admittit fastidientes, esurientes implet, 1009. Bona nostra gratiora sunt, cum deputantur gratiae Christi, 110. Gratiae ingrati quam lugendi, 1002. Visio Dei per gratiam seu divinae dulcedinis experientiam, 20, 21. Gratiae et misericordiae odor quam suavis, 110. Gratia in infirmitate carnis occultata, quasi fermentum sanans et operans, 82. Quae certitudo de gratia, dum mutabilis est natura, 29. Gratiae praesentis indicia, suspiria et lacrymae, 315. Gratiae et operationes Dei variae pro varietate attributorum, 147. Gratiae plenitudo in Christo, 24. Gratiae Spiritus sancti larga effusio, 1008. Praerogativa temporis gratiae, 287, 930. Gratiae mira abundantia, 69. Gratiae plenitudo Mariae et Stephano attribuitur, 574. V. Donum. Gratia et peritia praelato necessaria, 187. Gratiarum actio quid sit, 220.

Gratitudo erga divina beneficia, 797. Gratitudinis motiva, 414. Dona Dei, quibus homo Deo gratior non fit, timenda, 974.

Grossi ficuum quid, 303.

GUERRICI abbatis humilitas, 1004, 1013, 1026.

GUIGO Carthusiae prior libros congregat et emendat, 1056. Alter Guigo itidem Carthusianus, 311.

GUILLELMUS abbas S. Theoderici SS. Patribus addictissimus, 200. Leodii natus, 197. Remis in monasterio S. Nicasii monachum induit, postea abbas S. Theoderici, 197. Ejus humilitas, 200. Operum catalogus, 197, 199, 200.

Gula cavenda, 957. Corpori noxia, 347. Pinguis venter non gignit tenuem sensum, 378. Pugna in gulam continua, 360. Gulae quintuplex peccatum, 386. Triplex, 958.

Gustus Dei acuit esuriem, 394. Gustus et affectus divini tempore desolationis ad memoriam revocandi, 666. Divinarum rerum gustus cito elabitur, 242. Gustus in oratione cur aliquando novitiis datur, 221. Gustus Christo attribuitur, 255 et seq.

H

Habitus corporis, index mentis, 376, 826.

Haeresis nox, 583. Haeresis Arianorum et Apollinaris junioris, 25.

Haeretici fures, 741. Pardo similes, 96. Fodiunt puteum calumniae et discidii, 126. Scripturis abutuntur, 145. Rori et guttis noctium comparati, 145. Haereticos sui temporis praestringit Gilbertus, 123.

HAIMERICUS cardin. et cancellarius Carthusienses visitat, 1051. Guigoni quam intimus, 1052.

HAIMO, prior secundus Carthusiae Montis-Dei, 196. Ad eum scripsit Guillelmus abbas S. Theoderici, 196.

HENRICUS S. R. E. subdiaconus, monachus Clarae-Vallensis ex abbate S. Anastasii cardinalis, 283.

Herbarum quatuor species in horto Dei, 783.

Hermon anathema significat, 96, 97.

HERODES diaboli symbolum, 581.

Hexaemeron spirituale, 407 et seq.

HIERONYMUS (S.) nulli blanditur, nude nudam promit veritatem, 288. Augustinum nunquam vidit, 1056: Guigonis judicium de supposititiis S. Hieronymi epistolis, 1056 et seq.

Hilaritatem anim designat lilii candor, 453.

Homo arbor inversa, 974. Dei imago et similitudo in homine quid, 524. Omnia propter hominem, 524. Hominis in statu innocentiae dignitas, 668. Hominis lapsi status, 669. Hominis lapsus in miseriam, 524. Hominis veteris descriptio, 334. Hominis quanta miseria, 321, 348 et seq., 627. Triplex ejus morbus, ejusque remedium, 776. Pugna cum seipso, 345. A Deo divisus, est sibi rebellis, 329 Nihil ita homini contrarium, sicut ipse sibi, 330. Is ad terrena propensior, quam ad coelestia, 174. Se ubique circumfert, 347. Sui ipsius judex et vindex, 343. Tria hominem sibi auferunt, 768. Hominis bonum Deus intendit 1941 Christi, et non uxor dicatur, 432. Anima sursum, corpus deorsum naturaliter tendit, 243. Anima in quodam medio constituta inter Deum et mundum, 1027. Animam carni ancillari indignum, 323. Creaturis occupari potest, repleri non potest, 297. Quies ejus in solo Dei, 14 et seq. Anima Deum desiderans mole corporis sui se gravari queritur, 235. Per arctam exterius disciplinam interius dilatatur, 16. Animae de absentia Dei gementis felicitas, 620. Quomodo Deus excolat animam, 974. Anima Deo propinquior fit virtute, 364. Anima Deum habens in se, templum Dei est, 337. Animam seipsam in Deo amantis descriptio, 409. Christi effectus in anima, 426. Anima in Christi pace fundata, felix, 336. Anima tota pulchra orationis tempore, 94. Qualis cum a contemplatione redit ad seipsam, 367. Animam duo pulchram, duo faciunt nigram, 273. Animae speculum conscientia, 342. Animae lectu triplex, 781. Animae lavandae fons triplex, 782. Animae tres munitiones, 780. Primus animae ornatus timor, 958. Animae lingua fervor devotionis, 401. Verus animae amor est quo veritas amatur, 401. Animae fomenta, 456. Animae panis justitia, 297. Animae languor est amor. 424. Languor iste quomodo confortandus, 424. Non curatur nisi fruitione dilecti, 424. Animae amantis liquefactio, 398. Animam quatuor captivant, 784. Animae vulnera spirituali medico detegenda, 212. Animae securitas, tranquillitas et jubilatio unde, 409. Animarum post mortem tria receptacula, 720. Animae in coelis beatitudo, 300.

Animales qui, 205. Animalis status descriptio, 206. Animalium hominum initium boni, profectus et perfectio quae, 206. Animalia quatuor apud Ezechielem pastore. Ecclesiae significant, 748.

Animus et anima quomodo differant, 223. Animus est paterfamilias, 216. Unde bonus, 223. Quibus rebus occupari debeat, 223. Animus hominis speculum ad videndum Deum, 339. Ejus speculi cura quadruplex, 339. Animus induratus desperandus, 225. Animus liber efficiendus 338. Animi dotes naturales indifferentes, 208. Animi vacatio ad contemplationem requisita, 367. Animi tranquillitas quomodo acquirenda, 357. Corporis motus vox quaedam est animi, 376.

ANNAE viduae commendatio, 949. Simeon senex et Anna vidua par turturum, 949.

Annuntiatio S. Joannis in aliquo praecellit annuntiationi Christi, 676. Annuntiationis Dominicae festum quam congrue celebretur in Quadragesima, 980. Annunctiationis Dominicae laetitia et effectus, 980. Ad quod pertineant, 980.

Anxietas malae conscientiae, 372. Anxietas Mariae Magdalenae Christum quaerentis eximiae dilectionis spirat odorem, 108.

Apertio sponsi et sponsae quid, 147.

Apes, spirituales contemplationi dediti, 489.

APOLLINARIS junioris haeresis, 25.

APOLLINIS Delphici responsum: Scito teipsum, 275.

Apostatarum miseria, 841.

Apostoli et Apostolici viri non suam, sed Dei gloriam quaerunt, 116. Sana in apostolis insania, 245, 246. Christus mundum deserens nobis nutrices providit apostolos, 1024. Post acceptum Spiritum sanctum musto pleni, 499. Eorum linguae igneae, 1010. Quomodo apostolus optet anathema esse a Christo, 280.

Apparitionum Christi post resurrectionem tempus, 169.

Aqua et panis sufficiunt ad vitam hominis, 484. Aquae mistio et hostiae fractio in missa quid significent, 673. Aqua in lotione pedum apostolorum quid significet, 600 Aquarum tres decursus in Ecclesia, 775

Aquilae Dominico corpori assidentes tres, 782.

Aquilo superbiae index, 769. Aquilo ventus dexter in Scripturis appellatus, 130. Aquilo ventus frigidus, 128.

Arabia vespera interpretatur, 559.

Arbitrium est judicium rationis in judicando et discernendo, 223. Arbitrium ubi est, liberum est, 132. Arbitrii libertas nihil confert, si non aspiret gratia, 132. De arbitrii libertate, 132 et seq., 133 et seq.

Arca Noe bicamerata contemplativos et activos designat, 871. Arcae Noe comparatur Maria, 692, 694. Ostium in latere arcae typus vulneris in latere Christi, 997.

Argento designata scientia, 276.

ARIUS Trinitatis aequalitatem destruxit, 126.

Arma fidelium tria, 779. Arma quatuor quibus principaliter munimur, 784. Arma virtutis contra arma nequitiae, 776.

Aromata in usum chrismatis et thymiamatis, 112. Aromatum et unguentorum differentia, 109. Aroma offert qui orat et optat, 108.

Arrogantiae peccata, 349. Quatuor ejus species, 467 et seq. Haec monachis maxime cavenda, 202.

1942 ARSENII monachi axioma, 805

Artes bonis et malis communes, 207. Artium usus varius, 207. Earum varietas, 207. Ars artium ars amoris, 243. Artium liberalium studia quatenus probanda, 192.

Asbestus lapis igne non consumitur, 713.

Ascensio Christi coelo et terrae gaudiosa, 498. Ascensus Domini triformis, 780.

Aspiratio ad Jesum puerum, 923. Item ad Jesum, 634, 639. Ad Christum pro afflictis, 131. Ad eumdem ad obtinendas virtutes, 519. Pro dilectione, 1041. Ad Patrem ob Filii passionem, 654. Aspiratio animae Christo se mancipantis, 990. Aspiratio et gratiarum actio ad Christum Salvatorem, 654.

Attentio in officio divino, 326, 810, 867. Attentio Cisterciensium ad opus Dei, 74.

Attributa Dei varia, 404.

AUGUSTINUS de pretiosa veste erubescebat, 826. Augustinus et Hieronymus inter se praesentialiter nunquam sunt locuti, 1056.

Aulae principum a monachis non frequentandae, 194 et seq.

Aureola virginum quibus competat, 466 et seq. Aureola virginum quid, 475 et seq. Aurum sapientiae symbolum 935. Item sapientiae, 276.

Austeritas religionis parit devotionem, 85. Vilitati conjungenda, 301 et seq. Horror austeritatis vitae regularis qui curandus, 458. Austeritate efficacior dulcedo, 103, 104. Austeritas religionis devotionem parit, 85. Austeritas vilitati conjungenda, austeritati vilitas, 301 et seq.

Avaritia est idololatria, 957. Avaritia triplex, 387. Avaritiae effectus, 769. Avaritia praesulum arguitur, 736.

Avarus servus et miser, 1042. Avarus malus negotiator, 1001. Avari insatiabiles, 862. Avarus est in monasterio, qui ea vult quae non habuisset in saeculo, 38.

B

Babylonis turrim qui aedificent, 592. Quam aegre destruatur, 592.

Baculi symbola, 190.

Baptismus, per Engaddi designatus, 277. Ablutio exterior in baptismo interiorem designat, 315. Humilitatis et baptismi analogia, 944. Fidei professio in baptismo, 750. Parvuli post susceptum baptismum decedentes coelestem intrant Jerusalem, 761. Baptizandi multis concessum officium, 314 Humilitas Christi in baptismo, 680. Christus in baptismo aquas sanctificavit, 651. Professio religiosa baptismus, 921.

Beatus hic et in coelo, qui Deo et hominibus dilectus est, 974. Beatorum indefatigabile Deum laudandi desiderium, 172. Beatorum gaudium in Creatoris et creaturarum contemplatione, 368. Beatorum gaudium de perpessis in via laboribus, 668. Beati quomodo sint in amore impares, 237 et seq. Fluvii quatuor beatos inundantes, 567. Satietas an sit in beatis, 394. Congratulatio de felicitate beatorum, 172. Beatorum spirituum negotium, laetari cum Domino, et laudare ipsum, 172. Beatorum, et viatorum contemplationis discrimen, 170. Beati vere et perfecte beati, qui vere et perfecte Deum amant, 240. Beata quae dilecto adhaeret tota die, quaerit illum totis noctibus, 4. Beatificae visionis jucunditas, 320. Beatior finis nullus quam ipsa visio et dilectio Dei, 31. Beatitudo coelestis, 170. Beatitudo in amore, 830. Beatitudo morari in sapientia, 969. Beatitudo hominis Deo vacantis, 317. Deus solus beatitudo beatorum, 324. Beatitudinis causa duplex, 536. Beatitudinis circuitus qualis, 14 et seq. Beatitudinis immensa gaudia, 658. Beatitudinis praemium quomodo dicatur dari in mensura, 171. Excitatio ad desiderium supernae et aeternae beatitudinis, 173 et seq. Beatitudo corporis et animae qualis in coelo, 300. Beatitudinis aeternae quis capax, 325.

BEDAE opus ultimum in Cantica, 200.

Bella dedecent ecclesiam, 1052. Bellum spirituale qui peragendum, 1054.

BENEDICTUS (S.) ubique gentium benedicitur, 971. Cum Moyse comparatus, 977. Benedicti fides in mundi contemptu, 977. Lenitas in ferendis injuriis, 977. S. Benedicti obitus duobus discipulis revelatus, 302. S. Benedicti Regula a Deo inspirata, 302. S. Benedicti caput de obedientia laudatur, 381.

Beneficia ecclesiastica non quaerenda, 290. Ad beneficia ecclesiastica quaeri oportet, non ipsa quaerere, 290. Querimoniae indiscretae adversus eos qui malunt devote quiescere, quam oneribus ecclesiasticis implicari, 268, 269. Abusus intolerabiles, sed communes circa vocationem ad ecclesiastica beneficia, 290 et seq. Contra pluralitatem beneficiorum, 747. Beneficia. V. Clerici. Beneficia passionis Christi grato animo recolenda, 647. Beneficia Dei erga hominem, 524, 809. Beneficia Dei in nos quanta, 470. Beneficiis Dei impar creatura, 419. Pro collatis beneficiis 1943 solum Deus exigit amorem, 528. Deus pro beneficiis non potest satis amari, 399. Gratitudo erga divina beneficia, 797. Beneficia aliis creaturis praestita redundant in hominem, 415. Beneficium creationis expenditur, nosque ad amorem excitat, 414 et seq. Beneficium redemptionis expenditur, 413 et seq. Beneficiorum Dei brevis index, 338. Qualiter benefaciendum, 355.

Benignitas mira sponsi coelestis, 91.

BERNARDUS (S.) interpres Spiritus sancti, 1026. S. Bernardus an eruditior, an eloquentior, 70. S. Bernardi tractatus de gradibus humil. laudatus, 301.

Bestia triformis superbia, inanis gloria et invidia, 387. Bestiae sanguinis humani avidae propter ejus dulcedinem, 479. Bestiae voluptuosos designant, 455. Bestiis comparatur terrena diligens, 285.

Bethlehem domus panis interpretatur, 578.

Bonitas Christi immensa, 633. Bonitas Christi ab exemplo peccatricis eleganter declarata, 587 et seq. Bonitas Dei erga peccatores, 416 et seq. De Dei bonitate non praesumendum, 417.

Bonos et malos Ecclesia complectitur, 988. Bonis prosunt mali et etiam damnati, 415. Bonorum consortium utile, 877.

Bonum nihil sine summo bono, 757. Deus omne bonum, 723. Totum hominis bonum nosse et amare Creatorem, 324. Bona Domini videre, amare est; amare vero, habere est, 222. Tria quibus non meliora, 848. Bona nostra gratiora sunt, cum deputantur gratiae Christi, 110. Bona hujus saeculi et mala, nec vere bona, nec vere mala, 296. Impossibile bonis hic frui et in futuro, 295. Bona proponimus, sed raro perficimus, 787. Quomodo possit homo in bono proficere, 796. Bonum hominis Deus intendit in omnibus, 698. Bona vita semper gaudium habet, 355. De bonis alienis gaudendum, 797.

Botri quinam in ecclesia, 500. Botro comparatur Christus, 180.

C

Caecitas cordis humani ad intelligenda peccata, 939.

Calamitates sui temporis deplorat Gilbertus, 128 et seq.

Calices tres nobis propinat Deus, 779.

Calidum et liquidum sibi cognata, 152.

Candelabra tria in Scripturis, 780.

Canticum novum quid, 460. Cantica fidelium quatuor, 783. Varia mala cantica, 460. Haec virginibus vitanda, 461 et seq.

Cantus ecclesiastici effectus et utilitas, 867. Vanitas in cantando Deo odiosa, 331. Abusus in cantu, 357.

Capilli subditos significant, 75.

Capitulum Cisterciensium, 74.

Caprea ecclesiam significat, 1024. Capreae alacres spiritu designant, 39. Capris quae semper ascendunt, et ad infima respiciunt, humiles comparati, 73.

Caput et cincinni sponsi rore madentes quinam, 147. In omni re quasi caput est quod vel primum est vel maximum, 95.

Carboni ignito et mortuo Christus comparatus, 695.

Caro in bonam partem sumpta, 4. Caro animalis vix ullum reddit odorem nisi apposita ad ignem, 488. Abstinentia a carnibus in Joanne B. et Elia, 485. Carnis humanae vilitas, 322 et seq. Caro florida cito deflorescit et putrescit, 106. Carnis titillatio ex tribus causis, 773. Carne nostra, quasi castro, utitur diabolus, 48. Caro domesticus hostis diaboli instrumentum, 333. Hostes nostri duo praecipui, elatio mentis et voluptas carnis, 1051. Plus est odisse carnem quam mundum, 301. Carnis mortificatio, nota militis Christi, 991. Quam utilis animae, 934. Caro quomodo castiganda, 846. Carnis maceratio licentiose, occulte et discrete facienda, 717. V. Castigatio et Mortificatio Carni ancillari animam indignum, 323. Carnis cura solet animae praeferri, 298. Carnis fructus, 207. Carnis prudentia quae, 206. Est vulpis fovea, 298. Caro Christi non prius concepta quam a Verbo suscepta, 983. Cur Verbum caro factum est, 932. Carnis Christi elogia, 24. Caro Christi in sacramento nubi lucidae comparata, 515. Pallio item Eliae, 515. Caro Christi patientis animae peccatricis speculum, 503. Caro Christi ipsi fuit honori nostra nobis est oneri, 64.

Carthusiae sanctitas, 203. Carthusiani Aegyptio um monachorum fervorem resuscitarunt, 201. Haymericus cardinalis et cancellarius Carthusienses visitat, 1051. Item Hugo abbas Pontiniacensis, 1055. Carthusienses Wittehamenses, 311.

CASSIANUS (S.) Aeduae, 712. Ejus sepulcrum visitat S. Germanus episcopus Autisiodorensis, ibid.

Castella tria necessaria, 681. Maria castellum 730. Castellum est anima peccatrix, 592. Castelli veteris eversio, et novi erectio per Christum, 682.

1944 Castigatio triplex, ad damnationem, ad purgationem et ad gloriam, 868. Castigatio debet esse lenis et moderata, 837. V. Carnis mortificatio.

Castitatis elogia, 843 et seq. Castitate homo angelis aequatur, 846. Castitas aliarum virtutum seu gratiarum receptaculum, 982. Cordis puritate magis quam carnis continentia aestimanda, 55. Castitas superba, non castitas est, sed ornatum diaboli prostibulum, 279. Cum humilitate conjuncta Deo acceptissima, 982. Sacerdoti necessaria, 738. Castitas multiplex, 452. Castitas quibus virtutibus indiget, 383. Jejuniis custoditur, 376. Mortificatione conservatur, 91. Sine mortificatione periclitatur, 620. Plurimum proficit ad ejus tuitionem oculorum custodia, 375. Est jejunii fructus, 845. Castitatis differentia in Christo, Maria et aliis, 136. Castitatis exempla sunt lilia, 89. Typus lilium, 452 et seq.

Castus Casti et continentis differentia, 707.

Casus piorum non est ad interitum, 965.

Cedar, id est tenebrae, 273.

Cedrus arbor magna incorruptibilis naturae, 495. Cedrus umbra sua fugat serpentes, 278.

Cellae elogia, 204. Cella templo comparata, 205. Cellae et coeli comparatio, 204. A cella ad coelum via facilis, 204. Cella non fert reprobum ad finem usque, sed citius ejicit, 204, 205. Cellae Aegyptiorum monachorum quales, 218. Cella de virgis contexta, de luto plasmata solitario sufficit, 217. Cellae exercitia, 210. Cellae ostium, signum circumspectionis conscientiae, 212. Cellae tres custodes, 212. Cella interior et exterior, 212. Utraque diligenda, 212.

Cellarium sponsi tres habet cellas, 280.

Cenodoxia quadruplex, 387. Cenodoxiae indicia, 388

Censores religiosorum perstringuntur, 16.

Centuplum Evangelii quid sit, 310, 311. Est quid spiritale, 310. Idem pulchre exponitur, 305 et seq. Recipitur in hoc saeculo, 305. Diffidentia de eo notatur, 305, 306. Quare illud non accipiunt aliqui, qui omnia reliquisse videbantur, 309 et seq., 310. Centuplum duplex viae et patriae, 310.

Cervi arte naturali a senio se tuentur, 39. Designant eos qui veterem exuunt hominem et induunt novum, 49. Cervi et capreae alacres spiritu designant, 39. Christus cervo comparatus, 946.

Charescere pro charum fieri, 642.

Charitatis varia acceptio, 548. Charitas et amor differunt ut species et genus, 611. Charitas est motus animi ad diligendum se et proximum propter Deum, 548. Non tam virtus potens, quam virtutum potentia, 392. Virtutum via et vita, 403. Vitae innovatio, 423. Vinculum perfectionis, 397. Charitatem designat coccineus color. 473. Propugnaculo comparata, 85. Item oleo, 403. Oleo viduae, quod ex distributione sumpsit incrementum, 403. Nubeculae, quae ad Eliae preces excrevit in pluviam, comparata, 403. Charitas dies septimus, 408. Per olivam significata, 495. Charitatis tres species, 443 et seq. Affectiva et effectiva, 280. Excedens et condescendens, 87. Amor a Deo, in Deo, ad Deum charitas est, 248. Charitas quae Deo, quae proximo debeatur, 280. Charitatis ad Spiritum affinitas, 95. Charitatis elogium, 58 et seq., 248 et seq., 392, 399, 400, 403, 404, 612. Charitatis ordo, 281, 550. Charitas ordinata quae, 42, 820. Charitas omnes ordinat affectus, 403. Ejus ordinem Christus nos suo docuit exemplo, 1036. Ordo timoris, spei et charitatis, 1041. Charitas qualem excludat timorem, 60. Charitatis divinae vis, 159, 967, 391 et seq. Hominis charitate praediti mira ubique efficacia, 252, 253, Charitas ubicunque est, operibus se ostendit, 475. Charitatis sincerae signum, 443. In ea vera requies, 406. Et dives, et dulcis est, 62. Ejus bona quae, 394. Officia et effectus, 550 et seq. Deum homini et hominem Deo unit, 397. Reddit Deo similes, 414. Charitate sola Deus tenetur, 392. Charitatis necessitas, 822. Sine ea caetera dona nihil prosunt, 59, 248, 395. Sine ipsa virtutes caeterae inanes et insuaves, 107, 108. Sine charitate caetera nihil prosunt, cum charitate nihil obsunt, 404. Ab ea virtutes habent quod sint virtutes, 406 et seq. Radix est unde pullulant aliae virtutes, 108. Charitas morte fortior, 391. Martyribus suavem reddit mortis amaritudinem, 403. Praevalet Deo, 392. Aliena portat incommoda, 560. Aliena bona facit sua, 391. Charitate Deus vulnerandus, 98 et seq. Ex charitate condolendum proximo, 832. Gloria ejus est humiliare se pro amicis, 1006. Charitas neminem spolians, omnia rapit, 391. Vertit in adjutorium, quae parata sunt ad nocendum, 392. Per eam homo in Deo, et Deus in homine est, 399. Dilatata non minuitur, sed augetur, 476. Pascit, lucet proximo, ungit Deum, 271. Sola discernit inter filios Dei, 549. Est insigne discipulatus Christi, 60. Ex charitate omnia fluunt suaviter et utiliter, 133. Charitas non potest cogi, gratis fluit, non necessitate, 132. Charitas aliquando contemplationi se subducit, 30. Contemplatio saepe ex charitate sus 1945 in omnibus, 698. Totum ejus bonum nosse et amare Creatorem, 324. Deum amando, vere est, 241. Homo primus factus secundum Deum, Deus postea secundum hominem 461. Quo die est homo conditus, eo est et reparatus, 12. Hominis exaltatio in incarnatione Verbi, 563. Homo vetus crucifigendus, 335. Tres hominum ordines, saeculares, activi et contemplativi, 869. Homines Evae imitatores, 734. Humani generis quatuor tempora, 525.

Honestas ubique, 215. Quasi honoris status, 1039. Honor nullus sine honestate, 1039. Honestas Deo grata et sanctorum angelorum amica, 215. Est conversationis mentis bene compositae indicium, 276.

Honor flagellum, 183. Honor saeculi ei quem Christus promisit collatus, vilescit, 303. Honores saeculi nugae, 301. Honor qui de amore non venit, non honor, sed adulatio est, 400. Honoris amore in viro poenitenti nihil horribilius, 301. Honorum cupidi notati, 146.

Horror austeritatis vitae regularis qui curandus, 458.

Hortus mysticus, ejusque expositio, 117. Hortus sponsi, 279. Hortus sponsi et sponsae quid, 136. Hortus conclusus et emissus, conscientia et conversatio sponsae, 119. Hortus spiritualis, conclusus, irriguus, aromaticus, 118. Hortus triplex, in quo piae animae spatiantur, 781. Horti piorum sunt libri sacri, 1044. Item oratio et psalmodia, 1045. Hortus, anima justi, 1045. Ejus cultura sine custodia inutilis, 117. Horto nostro spirituali qualis adhibenda custodia, 118. Horti in sepulcris justorum, 1044.

Hosanna quid significet, 596.

Hostes nostri duo praecipui, elatio mentis, et voluptas carnis, 1051. Hostes interiores ante subigendi quam exteriores, 1054.

Hostiae fractio in missa quid significet, 673.

HUGO episcopus Gratianopolitanus, 1055.

HUGO abbas Pontiniacensis Carthusienses visitat, 1055.

HUGO sacrae militiae prior, 1053.

Humanitas Christi duplici privilegio caeteros homines excellit, 23.

Humiliationis in homine quanta materia, 323.

Humilia exercitia sectanda, 811. Humilibus semper instant perfecti 222. Humiles capris, quae semper ascendunt, et infima respiciunt, comparati, 73. Comprehendi Deus non potest nisi ab humili, 404. Christus judex superborum, advocatus humilium, 965. Nemo quietus nisi humilis, 1034. Humilibus solum patet janua coeli, 450.

Humiliare. Gloria est charitatis humiliare se pro amicis, 1006.

Humilitas commendatur, 759, 795. Apud ipsos superbos est in pretio, 449. Est contemptus propriae excellentiae, 538. Ejus symbolum viola, 448. Hanc designat cypressus, 495. Item nardus, 227. Eadem in pulvere pigmentario expressa, 45, 46. Liquefactioni comparata, 153. Humilitatis excellentia, 968. Elogia, 538. Est vexillum Christi, superbia Antichristi, 1043. Insigne regium, 996. Sola humilitas justitia, 302. Item sola laqueos diaboli vitat, 539. Ruinam nescit, 858. Humilitas maxime necessaria, 1054. Cur eximia inter virtutes dicatur, 539. Mater virtutum, 537. Sine ea nulla virtus, 383. Item sine ea virtutes sunt inutiles, cum ea omnes utiles, 540. Est via recta ad gloriam, 1019. Pro Christo suscepta regiam praefert dignitatem, 57, 996. Ex charitate procedens nil molestiae patitur, 153. Angusta homini, ampla Divinitati, 1034. Humilitas ascendit, descendit elatio, 73. Humilitatis indicia, 776. Humilitas per effectus interiores et exteriores distincta, 541. Ejus pedissequae quies et timor, 449. Ejusdem gradus duodecim, 541, 692. Humilitas triplex, 538, 539. Item septuplex, 538. Humilitas formidinis et ignorantiae laudem non habet, 389. Humilitas duplex, de vanitate et veritate, 46. Humilitas vitiosa triplex, 538. Humilitas perfectorum et imperfectorum, 46. Perfecta de meritis semper alienis praesumit, 158. Virtutes celandae, peccata manifestanda, 857. Qui necessitate cogente, vera de se bona loquitur, tanto verius humilitati jungitur, quanto magis veritati associatur, 603. Magis sibi respondent amor et humilitas, quam amor et majestas, 9. Non habemus humilitatem illam in peccatis nostris, quam sancti habuerunt in virtutibus suis, 945. Humilitas quam sollicite conservanda peccatori reconciliato, 968. Humilitatis fundamentum, 358. Ejus quatuor causae, 780. Ad eam acquirendam et conservandam duo necessaria, 539. Ejus stimuli passio amara, et discussio severa, 46. Haec in vexatione probatur, 122. Eam causat sui examen, 203. Timor humilitatem generat, 958. Humilitatis et generosae libertatis exempla, 594 et seq. Christus quare et quantum humiliatus, 451. Humilitatem verbis et exemplis Christus docuit, 451 et seq. Christus optimus humilitatis magister, 932. Humilitas Christi septuplex, 944. Quomodo imitanda, 944. Humilitas Christi in Incarnatione, 650. Humilitatem commendat Deus parvulus factus, 932. Humilitas Christi 1946 in baptismo, 680. Humilitas Christi nobis est imitanda, 452. Humilitas Christi arguit superbos, 538. Humilitatis virtus in B. Maria commendata, 450. Humilitas Mariae et Luciferi superbia per antithesim collocata, 461. Purificatio B. Mariae humilitatem docet, 953. Humilitas praecipue decet virgines, 450, 467, 858. Humilitas virtus monachi praecipua, superbia summum ejus vitium, 386. Humilitatis et baptismi analogia, 944. Humilitatis et superbiae antithesis, 538. Humilitatis exempla varia, 540 et seq.

Hypocrita verba sanctorum habet, vitam non habet, 389. Hypocritae dupliciter damnantur, 389. Praestringuntur, 145. Simulata sanctitas, duplicata iniquitas, 942.

I

Idithun, id est pertransiens, 166.

Idololatriae comparata inobedientia, 381.

Ignaviam nostram arguit sanctorum invicta constantia, 75.

Ignis inferni corpora non consumet, 713. Ignis purgatorius duplex, ungens et urens, 953. Ignis ab Elia emissus moraliter explicatus, 517.

Ignorantia quid, 223. Ignorantia in clericis notatur, 291. Ignorantia sui ipsius duplex, quam duo efficiunt, 275. Ignorantiae tenebrae quam grave onus, 558.

Illuminata ratio tota figitur in Deum, 341.

Illustrationes spirituales cur Deus immittit, 229. Illustrationum spiritualium effectus, 229.

Imaginatione tanquam velamine tenetur intellectus, ne sinceram contempletur veritatem, 157.

Imago et similitudo Divinitatis in creatura, in quo, 27. In homine quid, 524. Imago Dei in nobis qualis, 328. Imago Dei quomodo in nobis repraesentanda, 319 et seq. Imago et similitudo Dei in homine quid, 524.

Imitator Christi tria debet agere, 778. Imitatores sunt Christi lilia, 88. Quinam imitandi in coenobiis, 390. Multitudo non imitanda, 804.

Immensus Deus capi non potest, 23.

Immunditia tam in veteri quam in nova lege vetita, 751.

Impassibilitatis et patientiae duplex unguentum, 107.

Impatientia amoris laudabilis, 394.

Imperfectiones suas nusquam homo melius deprehendit, quam in lumine vultus Dei, 229.

Imperfectorum contemplatio quaenam, 35.

Impiorum triplex refugium, 779.

Impossibilitate amor non frenatur, 393, 394.

Impudentia Deo exsecrabilis, 294. In adolescentibus detestabilis, 379. Ecclesiae pestis maxima, impudentia in malo, 747.

Impunitas quantum malum, 372.

Impurae cogitationes homini quam infestae, 345 Impuri corporis motus mortificatione abscindendi, 344.

Inaequalitas animae ad Deum sponsum, 418.

Inanis gloriae redolet affectum verborum affectata lascivia, 116.

Incarnata divinitas est quasi mel in favo, 137. Est osculum, 267. Diaboli hamus, 568. Amoris stimulus, 401. Mensa divitis, 645. Angelos laetificat, peccatores justificat, justos glorificat, 984. Quam suavis et admirabilis ad contemplandum, 67. Ejus causa et circumstantiae admirandae, 68. Causa, misericordia, 555. Finis, 265. Miracula, 179. Incarnationis pietas, prudentia, et proventus, 88. Christo gloriam attulit et decorem, 67. Incarnationis mysterio serviunt figurae veteris Testamenti, 12. Deus cur visibilis apparuerit, 930. Nempe ut possit facilius capi, frequentius recoli, teneri diutius, retractari devotius, 180. Angelorum admiratio de mysterio Incarnationis, 67. Ejus consideratio quam efficax ad praxim virtutum, 984 et seq. Admirabile Dei cum homine commercium, 925. In Christo duplex natura in una persona, 25. Hominis exaltatio in Verbi incarnatione, 563. Vide Christus.

Incerta hic et mutabilia omnia, 30.

Inconstans in consiliis pardo similis, 96.

Inconstantia religiosorum notatur, 634 et seq.

Incrementa capit vexata virtus injuriis, 127.

Inculpabilis sit qui alios corripit, 76.

Indiscretio vitanda, 214.

Indocti et forenses praelati increpantur, 49 et seq

Induciis dilationis ad salutem quomodo utendum, 910.

Indulgentia Dei cunctis patet, non deliciae, 10. Indulgentia amor non eget, 94. Christus quam pronus et facilis ad indulgendum, 110, 111.

Induratio cordis damnationis indicium, 331. Induratio a Deo non est, sed a nobis, 418. Induratus animus desperandus, 225. Indurati cordis descriptio, 398.

Inebriari spiritaliter est charitatis perfectissimae delectatione repleri, 142. Inebriatio spiritualis in hac vita brevis, 142.

Inferni locus quam terribilis, 720. Ejus descriptio, 893. 1947 Poenae recensentur, 536 et seq. Earum acerbitas, 324, 353. Inferni ignis corpora non comburet, 713. Apud inferos cupiditatis nec opus, nec usus est, sed excruciatio, 71. Omnia gehennae supplicia superabit Deum non videre, 353.

Infideles quomodo diligendi, 410.

Infirmitas corporis ad animae salutem immittitur, 356, 860. In infirmitate contra Deum non murmurandum, 860. Quales affectus eliciendi, 861. In infirmitorio diu manere turpe, 359. Infirmitas sancta, quae, 831.

Ingratitudo hominum notatur, 1008. Ingratitudo peccatorum, 304. Ingratitudo Deum offendit, 418, 1002. Ingratitudinis detestatio, 412, 413.

Ichaerere Deo soli quanta felicitas, 411, 412. Huic rei animus studere debet, 224.

Inimicitia non est nisi duorum inimicorum, 391.

Inimicorum dilectio commendatur, 410. Haec Filium Dei hominem fecit, 410. Pro inimicis quanto affectu Christus oraverit, 410. Inimicis exemplo Christi indulgendum, 440. Inimicos diligere magis divinum est quam humanum, 443. Inimicos nescit charitas, 391. Qui odit diligentem se, non tam inimicus, quam iniquus, 391.

Injuriae condonandae, 357. Silentio et contemptu superandae, 860. Anima in injuriis quieta divinae tranquillitatis imaginem refert, 406. Ad omnem injuriam discipuli boni sunt insensibiles, 73.

Innocentia triplex, 761. Innocentiae jungitur virtus obedientiae, 382. Innocentiae currus describitur, 275. Hominis in statu innocentiae dignitas, 668.

INNOCENTIUS II papa, 1055.

Inobedientia idololatriae et magicis artibus comparata, 381. Sequitur superbiam matrem suam, 382. Inobedientiae quanta mala, 541 et seq., 542 et seq. Inobedientiae punitae exempla, 839.

Inquietudo dilectionis approbanda, 22.

Insania sana in apostolis, 245, 246.

Insanus est qui Deum mediocriter amat, 414.

Instabilitas cordis, 329. Notatur, 211 et seq.

Instruit nos Deus quomodo, 773.

Intellectus in animo dicitur et naturalis potentia ad intelligendum, et usus potentiae, 132. Intellectus sibi relictus, et intellectus a Deo illuminatus, 227. Intellectus tuus sacro non debet praejudicare sermoni, sed ab ipso pendere et prodire, 99.

Intelligentia per dentem significata, 77. Intelligentia et sapientia quomodo differant, 554. Intelligentia sine affectu sterilis, 78. Intelligentiae fidei et rationis connexio, 11.

Intentio pia sit animata, 95. Intentio simplex, 874. Intentio recta in operibus sollicite curanda, 70 et seq. Est primum sponsae ornamentum, 70. In progressu boni operis conservanda, 455. Christi virginibus commendatur, 456. Intentionis unitate cogitationes religandae, 99. Puritas intentionis nobis necessaria coram Deo, utilitas operis coram proximo, 661.

Intentus sibi alios non judicat, 871.

Internos affectus facies loquitur, 80.

Interrogat nos Deus tribus modis, 778.

Intus si fames sit, exterius muniri nihil prodest, 85.

Invenitur Deus violentia, 665.

Invidia non est nisi pusillorum, 956. Suum torquet auctorem, 360. Aliena bona facit nostra mala, 347. Invidiae duplices flammae, 388. Effectus, 354, 855. Indicia, 388. Detestatio, 59 et seq., 956. Invidiae species pessima, quae sub specie sanctitatis exercet injurias, 360. Invidentes gentibus Judaei gratia exciderunt, 88.

Ira duplex, ex vitio et ex zelo, 957. Ira triplex, 387. Irae detestatio, 956. Discrimen inter odium et iram, 856. Illi Deus irascitur quem non flagellat, 328. Irascentium diversa genera, 856.

Iracundia virginem dedecet, 856.

Irradiationes divinae furtivae sunt, 56.

Irrigua tria Ecclesiae, 775. Irriguum inferius et superius tropologice explicatum, 973.

ISAAC gaudium seu risus interpretatur, 306

Ismaelita interpretatur sibi obediens, 546.

J

JACOB cum Deo luctatus quasi ei benedictionem extorsit, 1015. Ejus luctae quatuor 780. Quid sepultura ejus ad mores, 511.

Jactantia cavenda, 539, 814. Virtutes perdit, 857. Jactantiae quatuor species, 467 et seq.

Jejunia moderata commendantur, 846. Bonum jejunium cum oratione, 115. Jejunii fructus, castitas, 845. Vide Abstinentia.

Jerusalem coelestis portae quatuor, 761.

JESU nomen obedientiae remuneratio, 284. Virtus et 1948 excellentia nominis Jesu, 564. Jesus mel in ore, in aure melos, in corde jubilus, 564. Olei virtutes nomini Jesu adaptantur, 487 et seq. Jesus vitis, 494. Jesus tympano comparatus, 144. Cor Jesu nostrum est, et nobis patet, 431. Cordis vita Jesus, 401. Jesus apud quos, 18. Quomodo quaerendus, 2. Loco et tempore opportuno quaerendus, 2. Jesum quaerere dulce, dulcius tenere, 1. Jesum quaerere, nec invenire quam grave, 8. Per Jesum multi aliud praeter eum quaerunt, 18. Jesum tangere quam fructuosum, 1. In turba, in publico vix tangitur Jesus, 1. Cubile Jesu triplex, 783. Jesum corde concipere, plus est quam oculis videre, 999. Jesu praesente in animo orandi aestus accenditur, 92. Jesus sponsus in secreta quiete mentis potest investigari libarius, inveniri citius, tutius teneri, et forte diutius, 2. Aspiratio ad Jesum, 628, 634, 639, 923. V. Christus.

JOANNIS Bapt. in utero exsultatio expenditur, 677. Ejus nativitas cur tam laeta, 1014. 1015. Sola Christi et Joannis nativitas in Ecclesia celebratur, 678. Annuntiatio nativitatis S. Joannis Baptistae quam gloriosa et singularis, 675 et seq. Sanctificatio in utero, 676. Joannis sanctitas in ipsa pueritia, 1014. Conversatio in vita qualis, 678 et seq. Joannes Baptista quid Ecclesiae contulerit, 1014. Eidem Baptistae prima de Trinitate revelatio facta, 680 et seq. Christi de eo testimonium quam gloriosum, 681. Ejus magnitudo ab humilitate, 1018. Joannis Bapt. praerogativae, 675 et seq., 682. Ejus humilitas praecipue imitanda, 1018. Est primus praeco regni coelorum, 679. Docebat pro auditorum captu, 1014. Fuit major apostolis, 681. Ejus parentes per ipsum facti prophetae, 1013. Ejusdem praeconiis Evangeliorum initia dedicata, 1017. Idem prae omnibus sanctis laudatus, 1017. Ejusdem varia elogia, 1018, 1019 et seq. Joannes et Elias a carnibus abstinuerunt, 485.

JOANNES evangelista Mariae quam acceptus, 1032. In olei dolio, contemplationis typus, 121. Adolescens nulli seniorum virtute secundus, 378. Ejus privilegium, 606. Is a nuptiis ad apostolatum vocatus, 450. Maria cur ei commendata, 1036. Joanni Matrem, Petro Ecclesiam Christus commendavit, 1036.

JOB frater draconum per charitatem factus est, 411. Interpretatur dolens, 444.

Joci non solum profusi, sed omnes vitandi, 379. Ecclesiasticis vitandi, 379, Jocosa verba cavenda, 814.

JONAE signum Judaeis datum quale, 986.

JONATHAS Christi figura, 59 Est columbae donum, 59.

Jordanis interpretatur descensus eorum, 943.

JOSEPH, typus Christi, 698. Josephi exaltatio Christo resurgenti applicata, 998.

JUDAS Absaloni comparatus, 509. Ejus exemplum quomodo fugiendum, 604. Ejus peccatum expenditur, 509 et seq. Formidandum exemplum, 599. Judam quinam imitentur, 599. Judae consimilis perversus monachus, 607. Discipuli omnes in Coena praeter Judam turbati, 605. Communionem accepit, 607.

JUDAEUS idem ac glorians, 491. Judaei in fine mundi quasi post triduum convertentur, 582. Quo ritu ad templum Jerosolymitanum diebus festis ascenderent, 578. Judaeorum caecitas et reprobatio, 36, 924. Perversitas et malitia in Christum, 948, 986 et seq. Perfidia item et invidia, 996. Judaei non agnoscunt Christi divinitatem ob carnis ejus infirmitatem, 926. Eorum querimonia de tam longo suo repudio et gentium praerogativa, 583. Hi gentibus invidentes a gratia exciderunt, 88. Validum contra Judaeos argumentum, 582 et seq. Judaeorum traditiones Christi fides evacuavit, 15. Judaei per vicos civitatis designati, 15.

Judicium Dei aliud desiderabile, aliud terribile, 421. Qualiter exspectandum, 778. Omnibus timendum, 369. Est impenetrabile, 369. Duplex est, 888.

Judicium extremum quam terribile, 889 et seq. Est concilium generale, 747. Vox ad judicium homines evocans qualis, 712 Judex supremus quam stricte cuncta sit discussurus, 747. Opera misericordiae in extremo judicio solum laudanda, 475. Pro meritorum diversitate diversa erit facies judicis, 888. Judicii dies qualis, 712 et seq. Vae etiam laudabili vitae hominis, si remota pietate judicetur, 322. In judicio omnia manifesta erunt, 321. Angustiae peccatorum in die judicii, 353. Quibus praesertim timendum, 747. Judicii extremi memoria, 352. Deum non timere judicem summa impietas, 294.

Judicium de nobis et de proximo quale facere debeamus, 772. Felix conscientia, quae nec proprium, nec alienum timet judicium, 369. Homo suiipsius judex et vindex, 343. De aliis qualiter judicandum, 355. Judicium non debet esse sine misericordia, nec vicissim, 1048 et seq.

Jugum Christi suave, 249, 1007. Hoc jugum est crux, 507. Quomodo capessendum, 84. Non premit, sed erigit, 1949 405. Jugo saeculi praeferendum, 285. Jugum hominis est, 285. Homo sine jugo esse non potest, 283. Jugum Adae quale, 83. Jugum mundi grave, Christi suave, 406. Jugum grave super genus humanum, 83. Stoliditas hominum juga sibi aggravantium, 83.

Junioribus taciturnitas commendatur, 379.

Juramento qui alium decipit, dupliciter fit reus, 357. Juramento non eget veritas, 855.

Justificatio in praesenti quodammodo certa significatio est futurae praedestinationis, 369. Non est sine confessione, 336.

Justitia panis animae, 297. Justitia per diem sextum significata, 408. Triplex est, 762. Justitiae officia, 384. Ejus zelus sacerdotes et praesules exaltat, 744. Sobrietas nobis, justitia proximo, pietas Deo exhibenda, 302.

Justus quomodo disponit affectus, 262. Semper ad perfectiora contendit, 919. Est omnino liber a tenebris, 939. Justi per lilia designati, 1025. Justi conscientia paradisus, 729. Anima justi hortus, 1045. Justi in tribulationibus tranquilli, 6. Justis diabolus nocere non potest, 921.

Juvenum institutio magni momenti, 374. Juvenes cur saepe impatientes religiosae disciplinae, 375. Juvenes spiritu ferventes laudantur, 390. Juvenum societas virgini fugienda, 877. Juvenibus utilis seniorium conversatio, 378. Quomodo erga seniores se gerere debeant, 580. Juvenum conversio non desperanda, 575.

L

LABAN dealbatio dicitur, 188, 189.

Labia sponsae cum favo comparatur, 113.

Laboris hic tempus, non requiel, 275. Labor amore seu laetitia dulcescit, 121. Labor fictus in praecepto quis, 306. Nullus hic sine labore fructus, sine fructu labor frequens, 166. Laboris jactura pietate compensanda, 219. Labore corpus atteritur, et tenuiter pascitur, 74. Aegyptii monachi de labore suo pascunt pauperes, urbium alunt carceres, 218. Labore manuum vivunt Cistercienses, tribuuntque egenis, 74. Labor messis apud Cistercienses, 1033. Laboris discretio, 210. Labores graviores aliquando sensus distrahunt et spiritum exhauriunt, aliquando vehementioris devotionis exprimunt affectum, 210. An liceat vivere de labore alieno, 218 et seq. Pii semper in labore quiescunt, impii in quiete laborant, 1033. Labor non est sequendo Christum, 171. Vita praesens plena laboris, futura gaudii, 500. Beatorum gaudium de perpessis in vita laboribus, 668.

Lac sponsae quid, 89. Lac et mel sub lingua sponsae quid, 115. Lac videtur quidquid facile et dulciter sugitur, 89. Lac quinam bibant in religione, 370. Non omne lac est parvulorum, 89. Omnis doctrina et affectus pius animo illapsus lac videtur, 89.

Lacrymae vulnerati cordis signa, 98. Gratiae praesentis indicia, 315. Lacrymae et gaudium quomodo misceantur in hac peregrinatione, 172. Lacrymarum virtus, 478. Item effectus, 827. Mens pia lacrymis pascitur, 729. Lacrymarum donum quam utile et opportunum, 1012 et seq. Efficax paraenesis ad lacrymas, 478 et seq.

Laetitia bona quae, 829. Laetitia est quaedam mentis divina alacritas, quae de Dei praesentia concipi solet, 18. Laetitia spiritalis in hac vita rori matutino comparatur, 173. Est quasi stilla vel scintilla, 173. Laetitia mera hic nulla sine lacrymis, 172. Laetitiae redundantis locus est munditia, 127.

Laeva sponsi charitas ejus, 497.

Lampades mentis septem, 781.

Lancea perforatur cor Christi, ut in eo vulnus amoris appareat, 431.

Languor animae est amor, 424. Languorem mentis et carnis producit amor vehemens, 159. Languor est desiderii continuus affectus, 175. Quomodo confortandus, 424. Non curatur nisi fruitione dilecti, 424. Languores varii, 160. Languor amoris quid, 159, 160, 393. Languor carnis est motus ejus, vel nullus, vel exiguus; languor mentis est motus ejus nimius, 159. Languor spiritualis quis, 831. Languor Mariae Virginis triplex, timoris, doloris et amoris, 1031.

Lapides sanctuarii, religiosi, 883.

Lapsus et virtutes sanctorum cur describantur, 834.

Laquei diaboli, 332.

Lateranensis ecclesia praelata Vaticanae, 682.

Latro Christi confessor, 441. Oravit in fide, spe et charitate, 441. Ejus fides pulchre expenditur, 441. Ejusdem elogium, 505.

Latrones qui nobis optima quaeque furantur, quatuor, 785

LAURENTIUS laudatur, 137. Quid eum fecerit ridere carnificem, 311.

Laus vera et sincera quae a Deo, 1016, 1017. laudis 1950 humanae vanitas, 753. Ejus appetitus fugiendus, 857. Bonos cruciat, malos laetificat, 389. Quamvis non quaeratur, tamen oblata delectat, 539. Ingenui est homines ad laudes erubescere, quas suas non novit, 178. Nemo laudandus ante mortem, 1016. Laus Christi ex ore infantium perfecta, 995. Ad laudatores et detractores qualiter se habendum, 202. Laudatur diversimode Deus in creaturis, 13.

Lautitia ciborum notatur, 484 et seq.

LAZARUS prior Durbonensis, 1056.

Lectio quid, 312. Sine meditatione est arida, 317. Sine meditatione nihil, aut parum prodest, nec meditatio sine lectione, 316, 317. Lectionis et orationis necessitas et utilitas, 866. Plus orandum quam legendum, 22. Lectionis comes sit operatio, 866. Lectio ut facienda, 799, 802. Debet esse fixa, 214. Varia et fortuita est inutilis, 214. Lectio et meditatio commendatur, 795. Lectio sacrae Scripturae prodest vel nocet pro intentione legentis, 214. Lectio SS. Patrum commendatur, 154, 155. Lectionis praeposterum studium arguitur, 328. Lectiones monachorum quales esse debeant, 812. Lectionis officium, 313. De lectione quotidie aliquid retinendum et animo volvendum, 214. Qualis novitiorum lectio, 220. Lectioni internae vacandum, 336.

Lectuli in Scriptura varii, 50. Lectulus Christus, 7. Item crux, 7, 440. Lectulus sponsae triplex, 6. Item animae triplex, 781. Lectulus mens secura et libera, 5. Lectuli Salomonis elogium, 51. Lectuli et pacis convenientia, 2. Lectuli brevitas quid significet, 5.

Lenitas sine zelo odiosa, 978.

Lex Evangelio minus perfecto, 112. Praecipit sine gratia, punit sine venia, 104. Ejus austeritas, 1047. Legis severitate potior et efficacior Evangelii suavitas, 103, 104. Legis et evangelii mira symphonia, 998. Cur justis in veteri lege potius quam in nova terrena bona concessa, 287. Lex ab hominibus tradita, bonus clypeus, 85. Lex membrorum grave onus, 557.

LIA activae vitae figura, Rachel contemplativae, 511, 869.

Libanus candorem sonat, 53, 93. Libani ligna imputribilia, 122. Libani ligna nulli corruptioni obnoxia suavissimum spirant odorem, 53. Libano Christus comparatus, 127. Item virginitas, 53, 54, 55. Uti et fides, 127.

Liber signatus sigillis septem, sapientia, 119. Libri sacri, acervus tritici, 1025. Horti sunt piorum, 1044.

Libertas non ablata est in statu naturae lapsae, 132 et seq., 133, 223. Nihil tamen valet boni sine gratia, 232. Libertas alia velle bonum libere, alia affectuose, 133. Libertas in voluntate, et libertas in volendi facultate, 132. Libertas conditionis, dispositionis, et affectionis, 132. Libertas filiorum qualis, 41. Libertas imaginaria quae de radice charitatis non oritur, 37. Libertate et otio quid accommodatius ad usum amoris, 2. Libertas et simplicitas homini necessariae, 593. Pudore et timore impediuntur, 594. Libertatis generosae et humilitatis exempla, 594 et seq. Libertatis et servitutis spirituum discrimen, 131. Mentis quies et libertas hoc in corpore quam brevis, 5.

Libido omnes impugnat, nulli parcit, 345, 751. Otiosis maxime infesta, 867. Hic omnino exstingui non potest, 102. Ejus remedium, 845. Libidinosi asinis et jumentis similes, 753.

Ligari regem non decet, 433.

Lignum scientiae boni et mali tropologice explicatur, 542.

Lilia perfecta sex constant foliis, 469. Tria in foliis consideranda, 459. Tria item in trunco, 455. Lilium convallium Christus, 88. Lilia imitatores Christi, 88. Item justi, 1025. Exempla castitatis, 452 et seq. Lilii splendor animi hilaritatem designat, 453. Lenitas mansuetudinem, 454. Albedo munditiem cogitationis, 453. Pasci in liliis quid, 1025. Trinitas in lilio adumbrata, 477.

Lingua a lingendo, 357. Ejus abusus, 457. Linguae non refrenatae quantum malum, 836. Lingua prava vitia accendit, 79. Ejus stimulos magis horret Christus, quam spinarum aculeos, 65. Simulata linguae dulcedo, 114. Linguam et ventrem qui non potest custodire, monachus non est, 357. V. Locutio. Lingua justorum intra se, 260. Linguae sunt argenteae, si de sacra Christum pagina sonant, 55. Linguae apostolorum igneae, 1010. Lingua verbi, favor dignationis; lingua animae, fervor devotionis, 401. Linguae angelorum quae, 276.

Liquefactio amantis animae, 398. Liquefactio animae ad humilitatem et obedientiam pertinet, 153. Quomodo fit, 153. Liquefactio et ardor animae in contemplatione, 152.

Liquidum omni formae congruit, 398. Liquidum et calidum sibi cognata, 152.

Lites sapientia fugit, 18. Lites et rixae pro temporalibus, 177.

Litteras clam non accipiant religiosae feminae, 878.

Litterati exemplo non praeeuntes praestringuntur, 662.

1951 Loculi propriae voluntatis, 309, 599.

Locutio perversa multiplex, 571. Est secundus rivus fluminis Aegypti seu corruptae naturae humanae, 571. Loquendi regula, 380, 813, 814. V. Lingua.

Loquacitas imperfectae animae indicium, 464.

Loqui de Christo quam utile, 473. Christus ingerit se loquentibus de se, 659. Silere tutius quam loqui, 380. Initium erroris hominis est sermo hominis, 380.

LOT Sodomis fugiens, religiosorum figura, 711.

Lotio per Christum nobis necessaria, 602.

LUCAS alter discipulorum euntium in Emmaunta, 660. Lucas idem ac consurgens vel elevans, meditationem significat, 660.

Lucerna triplex, 777. Lucernae tres, quae vitae, hujus noctem illustrant, 782. Quadruplex accendenda, 946.

LUCIAE (S.) Acta an authentica, 466.

LUCIFERI superbia exagitatur, 102. Christi et Luciferi de coelo venientis antithesis, 538. Luciferi superbia et Mariae humilitas per antithesim collata, 461.

Luctus pius commendatur, 1012.

Lumen nos perducens ad veram Jerusalem, 937.

Lunae comparantur virgines, 474.

Lupi tyranni, 741.

Luxuria vermis pestilens, 934. Quadruplex, 387. Religiosis abominabilis, 958. Ejus detestatio, 769. Luxuriae currus describitur, 275. Multi in senectute per superbiam in luxuriam lapsi sunt, 383.

Luxus praelatorum acriter notatur, 737 et seq.

M

Maceratio carnis licentiose, occulte, discrete facienda, 717. V. Carnis mortificatio.

Magister nomen est pietatis, Dominus majestatis, 563.

Magorum exemplo ostenditur fidei nostrae profectus, 737. Magorum fides quantum remuneretur in coelis, 937.

Majestatis nomen papae attributum, 1055.

Maledictio Adae mutata in benedictionem in Dominica annuntiatione, 983. Maledictionibus tribus subjacuit serpens, duabus Eva, uni Adam, 469.

Malitia sapor est mali, 259, 701. Malitiae currus describitur, 275.

Malis punicis martyres designati, 119. Item religiosi conventus, 120.

Mali non desperandi, 97. Prosunt bonis, 415. Eorum consortium vitandum, 877. Eorumdem quia frequens experientia, facilis est notitia, 20. Ecclesia bonos et malos complectitur, 988. Tria omni malo nigriora, 848. Maxima pestis Ecclesiae, impudentia in malo, 747.

Mamilla congratulationis, 1047. Mamilla compassionis, 1048. Mammarum sponsae pulchritudo et virtus commendatur, 103.

Mandata Dei non tam in memoria, quam in moribus habenda, 621. Qualia sint, 422. Eorum observatio difficilis, 640. Mandatum dilectionis cur dicatur novum, 611. Ejus commendatio, 611. Aliud mandatum facere ad litteram, aliud ad meritum, 422. Deus diligendus in mandatis suis, 422. Christum vere diligit qui ejus mandata custodit, 618, 622.

Manere in Christo, cum Christo, juxta Christum, et longe a Christo, quid differant, 634 et seq. Manere in Christo, et verba ejus in aliquo manere quid, 636. Quanti sit manere in Christo, 632.

Mansuetudo virgines maxime decet, 454. Hanc designat lenitas lilii, 454.

Manus Ecclesiae, homines sancti, 834.

Margaritae religio comparatur, 770 et seq.

MARIA virgo ex stirpe regia, 981. Cur dicatur misericordiae regina, 722. Varia ejus elogia, 692, 724, 727. Duo praecipua in Maria, 750. Tria in ea mirabilia, 778. Mariae excellentia prae omnibus creaturis, 722. Maria thronus Dei, 1030. Ejus decor et ornatus, 1030. Hoc nomen sublimius ipsi quam angelis competit, 1030. Maria tota miraculum, 987. Puteus aquae purissimae, 125. Rubo ardenti comparata. 692. Item arcae Noe, 692. Thronus regius, 981. Hortus deliciarum Dei, 983. Maria rosa, Eva spina, 695. Maria ager plenus, 731. Maria castellum, 730. Petra recte dicta, 983. Duodecim propositionis panes, duodecim praerogativas gratiae, quibus Maria repleta est, significant, 730. Maria Deipara beatorum beatissima, 1028. Hortus deliciarum, aurora consurgens, etc., 609 et seq. Reis veniam, justis gratiam, angelis laetitiam confert, 785. Maria a peccato immunis, 1032. Virgo et martyr, 981. In utero sublimius sanctificata quam alii, 676. Ejus conceptio immaculata, 640. Ab originali et actuali peccato immunis, 731. Ejus corpus ebori comparatum, 981. B. Mariae virtutum enumeratio, 450 et seq. Maria prima virginitatis votum vovit, 450, 453. Ejus virginitas Libano comparata. 1952 53. Castitatis in Christo, Maria, et aliis differentia, 106. Mariae verecundia commendatur, 376. Mariae humilitas et Luciferi superbia per antithesim collata, 461. Mariae humilitas et elogium, 540 et seq. (Maria quater tantum locuta legitur, 730.) Mariae et Marthae officia implevit, 1036. Mariae gratia copiosa, 1013. Mariae quid contulerit unaquaeque Trinitatis persona, 694. Maria ex quo a Spiritu sancto obumbrata fuit, nullum filii sui ignoravit consilium, 580, 689 et seq. Maria purificata est spiritu gratiae, aliae feminae non ita, 954. Ejus uterus paradisus, 568. Bonum desertum, 43. Erga cognatam Elizabeth in puerperio officiosa, 677. Ejus partus exemplum non habet in sexu mulierum, sed habet similitudinem in naturis rerum, 1038. Christum concepit et peperit salva integritate, 983, 1037 et seq. Duplici titulo Christi mater, 1036. Cur purificationem implevit, 945. Purificatio ejus humilitatem docet, 953, 959. Maria humilitatis gratia purificationis legem adimplet, 959. Christus matrem non est aspernatus, sed ordinem charitatis nos suo docuit exemplo, 1036. Maria exemplo Filii infirmitati obnoxia, 1031. Maria virgo prae caeteris Christi odore attracta, 486. Tempore passionis Christi in ea sola salvata est Ecclesia, 429. Mariae dolor in passione Filii, 610. Martyr fuit, 1031. Cur Joanni commendata, 1036. Christus cur matrem potius in cruce quam alias agnovisse videatur, 1035. Mariae quam acceptus Joannes evangelista, 1032. Cur ad ungendum Christi corpus cum aliis non venerit, 429. Mariae fecunditas tria nobis confert, 778. Mariae triplex languor, timoris, doloris et amoris, 1031. Mariae quies post labores, 1033. Maria in valle Josaphat commorata et sepulta, 1031. Mariae erga peccatores clementia, 687. Sine Verbo factum est nihil, sine Maria nihil refectum, 566. Maria omnium fidelium mater non solum ratione mysterii, sed cura et affectu, 1029 et seq. Fideles quotidie parit desiderio et cura pietatis, 1040. Non major felicitas habitare in sinu Abrahae, quam in sinu Mariae, 1030. Theophilus per Mariam Deo reconciliatus, 687. Maria quos devotos suos adjuvet, 731 et seq. Mariae virgini Sabbati dies sacer, et quare, 429. Ad Mariam virginem precatio et laus elegantissima, 687 et seq. Aspiratio ad Mariam, 1037.

MARIA Magdalena peccatrix, 108, 109, 268, 424, 761. Dubium an eadem, 1048. Christi pietas in ejus conversione, 1047. Maria Magdalena, soror Marthae, 869. Triplex ejus unguentum, 1048. Magdalenae devotio in quaerendo Christo, 108, 109, 518. Vis amoris in Magdalena, 1050.

MARIA et Martha, contemplatio et actio, 684. Marthae querimonia adversus Mariam, 685.

C. Marii praeclarum dictum, 433.

MARTINI (S.) In morte fiducia, 914. Defunctus pueri gratiam habebat, 944.

Martyres mirrha significati, 138. Item malis Punicis, 119. Cur invicti in tormentis, 431. Eorum patientia nostram arguit ignaviam, 75. Charitas in tormentis, 157. Suavem eis reddidit mortis amaritudinem, 403. Martyrum sanguis clamat vindictam, Christi veniam, 419.

Martyrium assiduum quotidianus cum vitiis conflictus, 1007. Martyrium sine sanguine triplex, 783. De martyrio subeundo non praesumendum, 468.

Matres Christi spirituales esse possumus, 927.

MATTHAEUS episcopus Albanensis, 695, 1053.

Medela et compassio, duo praelato et doctori necessaria, 87.

Mediocritas laudabilis, nimietas vitiosa, 880.

Meditatio quid, 312. Est conscientiae aegrotantis medicamentum, 660. Est quasi ignis materia, amor flamma, 176. Meditatio mysteriorum Christi, quam dulcis et utilis, 180 et seq. Maxime passionis, 213, 412. Praesertim clerico, 302, 303. Utilitas hujus meditationis, 496. Meditatio coelestis gloriae, 76. Meditatio affectum informat, si discreta est; refovet, si crebra est, 95. Meditatio verbi sacri, bonus clypeus, 86. Sine oratione nihil aut parum prodest, 317. Meditatio et oratio duo discipuli Emmauntis, 657. Meditatio et lectio commendantur, 795. Meditatio sine lectione erronea, 317. Lectio sine meditatione parum prodest, et contra, 316, 317. Meditatio consolationi jungenda, 17. Meditatione Scripturae religandae cogitationes, 99. Meditationis pia suspiria coram Deo quam efficacia, 664 In meditatione et oratione divina nobis est locata refectio, et portio gloriae, 72. Meditationes spirituales succensi amoris dulcem violentiam citius suscipiunt, 176. In meditatione major est gratia, ubi in materia major est gloria, 147. Meditationis officium. 313 et seq. Meditationis mutate materiam, servate instantiam, 13. Meditantibus et orantibus saepe panditur sensus Scripturarum, 664.

Mel et lac sub lingua sponsae, quid significent, 115. Mellis triplex proprietas memoriae passionis Christi aptata, 491.

1953 Membrorum abusus, 347. Non decet membrum delicatum esse sub capite crucifixo, 434.

Memoria tota ad Deum colligenda, 233. Memoria proximi ad altare, 326.

Mendacium fugiendum, 354. Etiam officiosum, 854.

Mens dicitur quod eminet in anima, 255. Mentem ipsam solus Deus supereminet, 223. Mentis septem lampades, 781. Mentis quies et libertas hoc in corpore quam brevis, 5. Mensae Christi pigmenta, 648.

Mercenarius in prosperis a bono non discernitur, sed in adversis, 741. Mercenarii descriptio, 740 et seq.

Meritis suis non fidendum, 818.

Miracula majora per apostolos, quam per Christum patrata, 617. Miraculum Christi maximum, conversio mundi, et vitae religiosae institutio per homines simplices, 201.

Miseratio crudelis, 294. Miserationis et adulationis oleum, 111.

Miseria hominis quanta, 348 et seq., 627. Miseriae modesta suggestio, efficax est precatio, 159.

Miseri non despiciendi, 797.

Misericordia Dei in peccatores, 351. Duo pedes Domini, misericordia et judicium, 265. Misericordiae portae tres, 763 et seq. Misericordia Christi pastoribus imitanda, 110. Misericordiae et gratiae odor quam suavis, 110. Misericordia quae Deo accepta, 833. Misericordiae opera in extremo judicio solum laudanda, 475 Quomodo ab egenis exercenda, 476. In his charitas proximi consistit, 475. Misericordia et fides delent peccata, 954. Misericordia triplex exercetur, 760. Misericordiae effectus, 336. Misericordiae Dei spes erigit desperabundos, 110. Misericordiae divinae vis, 967. Misericordia per sagenam in mare missam significata, 709. Misericordia incarnationis causa, 555. Misericordia non debet esse sine judicio, nec vicissim, 1048 et seq. Deus quam pronus ad misericordiam, 967. Item Christus, 923. Prudenter apud Deum causam agit, qui justitiae suae immemor, totum misericordiae committit, 929.

Missa post sumptum cibum, 484. Missae privatae ad ortum diei, 570. Memoria proximi ad altare, 326. Missae sacrificio assistentium quales dispositiones esse debeant, 961. In missae servitio triplex fructus, 811. Aquae mistio et hostiae fractio in missa quid significent, 673. Illusionem nocturnam passus missae non ministrabat, 801.

Mobilitas cordi innata, 343.

Modestia sectanda, 813. Qualis, 800. Commendatur, 18, 795. Modestiae et verecundiae cognatio, 379.

Molendino cor hominis comparatur, 329.

Mollities et sodomia, horrenda crimina, 377.

Monachi religionis speciosissima portio, 201. Monachi veri insignia, 389. Ei considerandus finis vocationis suae, 637. Monachorum professio, quaerere Deum non communi hominum more. 203. Monachum quid faciat, 630. Monachorum gloria in sola cruce, 57. Monachi virtus praecipua, humilitas; summum vitium, superbia, 386. Monachorum occupationes et exercitia, 720. Eorum exercitia in communi exercentur, 253. Monachorum psalmodia, 254. Eorum est non colloquium, sed silentium, 22. Monachis omnis locus est orationis, 254. Monachus vivere se non credat, qui non id agit, propter quod in cella vivitur, 210. Monachis satis in claustris amare Jesum, 18. Monachi parentum obliviscantur, 800. Exuant amicorum curam, 805. Sint a curis exterioribus liberi, 130. Non ambiant saeculi prosperitatem, 195. Non affectent praedicationis munus, 812. Antiquorum et recentiorum monachorum collatio, 186. Veterum monachorum frugalitas, 186, 359, 360. Monachus a patre monasterii, non aliunde necessaria petere debet, 193. Avarus est qui ea cupit in claustro, quae non potuisset habere in saeculo, 387. Damnare non debet quos imitari non vult, 203. Sic habeat corpus suum sicut aegrotum commendatum, 209. Monachorum cibi sint comestibiles, non delectabiles, 215. Monachus correptus statim genua flectat, 810. Monachorum proprium munus amor, 58. Monachus qualis esse debeat ad altare, 799, 801. In psalmodia, 799, 801. In lectione, 799, 802. In labore, 799, 801. Ad mensam, 795, 799, 801, 811. Ad colloquium, 799, 805. In capitulo, 800, 801, 810. In lecto, 796. Inter monachos quinam mortui, et quomodo curandi, 51. Monachis noxium curiae commercium, 194 et seq. Monachi infirmitas melior est, quam saecularis benefaciens, 124. Monachi negligentes praestringuntur, 75, 127. Item a primo fervore deflectentes, 181. Quantum peccent, 350. Dissoluti depinguntur, 644. Perversi Judae similes, 607. Catalogus vitiorum perversi monachi, 645. Vanitas saecularis in monachis damnatur, 188 et seq. Vanitas et acedia in monachis notata, 96. Monachos aliquando infestant taedium et tristitia, 130. Monachorum prava exempla saeculares in errorem inducunt, 38.

1954 Monasterium paradisus deliciarum, 350. Engaddi comparatum, 630. Item Christi sepulcro, 397. Est salutis refugium, 711. Monasteria an horridis aut amoenis in locis construenda, 186. Eorum amoenitas non parum confert ad quietem, 186. Monasterii Rogerii abbatis situs amoenus commendatur, 186. Monasterii frugalitas omnibus saecularium ferculis gratior, 883. In monasteriis desideratur quandoque charitas, 397. Monasterium pro ecclesia, 329. Vide Claustrum.

Monastica congregatio Libano significata, 96. Monastica vita, charitatis schola, 254. Item paradisus, 254. Monasticae vitae disciplina non res nova, 201. Quos habuit auctores, 202. Monasticae vitae idea, 253, 254 et seq. Monasticae vitae status quo fine eligendus, 389. Triplex ejus status, 205. Sublimitas, 202. Ejus propositum requirit pietatis formam et veritatem, 204. Monasticae et saecularis perfectionis discrimen, 124. Monasticae et saecularis vitae antitheta, 841. Monasticae professionis obligatio quanta, 202.

Montis-Dei Carthusia, 203. Ab Odone abbate S. Remigii fundata, 196.

Montium quatuor genera, 784.

Morbus triplex hominis, et ejus remedium, 776.

Mores, Ecclesiae persecutio praesens, 38.

Morientis agones, 503. Morientis hominis descriptio, 321 et seq., 530, 699.

Mors justis pascha est, 262. Dulcis miseris, 888. Nulli parcit, 891. Senibus in januis, juvenibus in insidiis, 913. Mors carnem deducere non potest in nihilum, 106. Mortis memoria, 355. Mortis desiderium, 366. Nulla crux ea durior, 503. Ejus timor omnibus communis, 559. Unde hic timor, 914. Ejusdem horror, 321. Sancti tamen amore Christi eam non timent, 391. Mortis memoria commendatur, 352, 355, 796. Mortis hora cur nobis incerta, 872, 887. Mortis quaedam est species a contemplationis dulcedine avelli ad negotia, 464. Mortis meditatio, 800. Mortem pretiosam quaenam faciant, 780. Morte fortior est charitas, 391. Christi mors corporis et animae mortem nostram devicit, 1000. Via triplex ad mortem, 775. Animarum post mortem tria receptacula, 720.

Mortificatio carnis instar martyrii, 649. Necessaria, 512, 1020. Novitio maxime, 208. Quam sit utilis animae, 934. Est nota militis Christi, 991. Mortificatio carnis, 846. Mortificatio sui non tollit gaudium, sed parit, 306. Mortificationem carnis docendus est novitius, 208. Mortificatione configuramur passioni Christi, 706. Ea Christus delectatur, 92. Sine ea periclitatur castitas, 91, 620. Compunctio per eam quaerenda, 727. Mortificatione vices rependendae passioni Christi, 323. In mortificationibus adhibenda discretio, 214, 512.

Mortui an lugendi, 888. Mortuorum lotio in petra, 800. Mortui inter religiosos quinam, 51. Quomodo curandi, 51.

Motiva virtus, et ipsa motio a Deo pendet, 12. Deus movet cum admonet, 344.

Mulieres saeculares virgini fugiendae, 875. Mulieris saecularis et Sirenae similitudo, 875. Mulierum colloquium, virus, 892. Mulierum sub potestate viri supplicium, 470. Partus quanto cum dolore, 469. Mulierum fletibus donat Christus quos resuscitat, 51. Mulierum studium in ornando pectore et uberibus ut imitandum, 103.

Multiloquium cavendum, 854.

Multitudo non imitanda, 804. Ex magna eorum multitudine, qui saeculum deserunt, pauci perfectioni student, 386.

Mundandum cor ad videndum Deum, 232, 234.

Munditia cordis, 313. Munditia locus est redundantis laetitiae, 127. Munditiae studium adolescentes decet, 376. Munditiem cogitationis designat albedo lilii, 453.

Mundi acceptio multiplex, 621. Mundus regio dissimilitudinis, 719. Desertum sterile et aridum, 43. Per Babylonem designatus, 556. Non videbit Deum, 621. Nos impugnat per quinque corporis sensus, 332. Mundi amicus quis, 293, 294. Mundi gloria quam brevis et caduca, 746. Ejus figura Aegyptus, 386, 571. Mundi pompa simulacris comparata, 188. Ejus contemptus, 891. Mundi amor et Dei, sibi invicem contrarii, 621. Mundi amatorum exitus, 323. Nulla hoc in mundo laetitia sine lacrymis, 172. Lucrosum commercium, contemnere mundum ut lucrifacias Christum, 1001. Cum divinis appropinquamus, mundana superamus, 1028. Hoc in mundo pax rara, securitas nulla, jugis labor, 172. Plus est odisse carnem quam mundum, 301. Vanitas hominum mundo servientium, 334.

Munitiones tres animae, 780.

Munuscula non danda, nec recipienda a religiosis feminis, 879.

Murmuratio vitanda, 122, 836. Est diaboli venenum, 864. Murmuratio quam periculosa, 864. Qui murmurando 1955 etc., superiores perturbant praestringuntur, 42 et seq.

Mutabilia hic omnia, 30. Mutatio loci et remediorum nociva, 211 et seq. Mutationum tria genera in Christo, 779.

Myrrha et thus, orationis perfectae symbola, 93. Myrrha est oblatio incipientium, thus proficientium, aurum perfectorum, 935. Myrrha passionis amaritudinem designat, 434. Myrrhae mons quis dici possit, 92. Myrrhae significationes mysticae in Christo, 136. Myrrhae comparata regularis observantiae opera, 149. Myrrhae, thuris et pulveris pigmentarii tropologia, 45 et seq. Myrrhae comparatae persecutiones Ecclesiae, 149. Item tirocinum vitae religiosae, 924. Myrrha symbolum poenitentiae, 934.

Mysteria Christi novitio meditanda, 220. Quomodo moraliter in nobis repraesentanda, 271 et seq Mysteria fidei ad memoriam prompta, ad meditandum profusa, ad subsistendum perpetua, ad sufficiendum plena, 13. Mysteria homini impervia quam reverenter tractanda, 72. Mysteriorum nunc obscura, demum clara et manifesta cognitio, 126. Purgatio praemittenda sacris mysteriis, 963 et seq.

N

Nardus quietem mentis significat, 122. Est humilitatis charitate ferventis figura, 277.

Natales sanctorum cur dicti eorum dies obitus, 678.

Nativitas Christi quid a nobis exigat, 581. Mira et rara In Christi Nativitate, 562. Sola Christi et Joannis nativitas in Ecclesia celebratur, 678. Item Mariae Deiparae, 731. Nativitas S. Joannis cur tam laeta, 1015. Quam merito celebretur, 1014. Nativitas hominis, triplex, 298.

Naturae duae in Christo eleganter expenduntur, 162 et seq. Naturae reformatio per conversionem ad Deum, 210. Fluvius Aegypti naturae humanae corruptio, 571.

Nazaraeus, id est florens, 487.

Nazareth, flos, 450, 984.

Necessaria qua animi dispositione a Deo postulanda, 220, 221. Monachis a patre monasterii petenda, 193. Qua animi dispositione, 802.

Necessitas dura corporis, 332. Quam dura et vitiis obnoxia, 557. Necessitatis insinuatio efficax ad amicum oratio, 259. Necessitati studentes saepe voluptati servimus, 346.

Negligentes et tepidi notantur, 40, 756. Monachi in primis, 75. Negligens mortuo similis, 1002.

Negligentia nostra unde, 979. Ejus accusatio, 962.

Negotium negotiorum vacare Deo, 209. Negotium hic summum quod erit in coelo, 77. Negotium monachorum quale esse debeat, 211. Illud ostium dilecto aperitur maxime, quod omnibus aliis negotiis clauditur, 151. A contemplationis dulcedine avelli ad negotia quam molestum, 464. Negotiorum multiplicitas doctrinae semina obruit, 567. Negotiis temporalibus plus aequo dediti praelati notantur, 157, et seq. V. Cura.

NICASII (S.) apud Remos monasterium laudatur, 197.

NICOLAI (S.) elogium, 717. Quam celebris miraculis, 717. Quam celebris omnium erga ipsum devotio, 718. Peregrinationes etiam paganorum ad ejus sepulcrum, 719.

NICOLAI Clarae-Vallensis cum S. Bernardo necessitudo, 570. Et cum Petro Venerabili, 570.

Nigredo sponsae unde, 273. Animam duo faciunt pulchram, et duo nigram, 273

Nimietas vitiosa, 880.

Nimis pro valde in Scripturis frequens, 981. Nimis velle est plus velle quam posse, 394.

Nobilitas saecularis, 57. Qui de ea extollitur, fit vilior, 57.

Nosse et amare Creatorem totum creaturae bonum, 324. Nosse seipsum nulla melior scientia, 362.

NOVATIANUS et Pelagius gratiae inimici, 104.

Novissimorum recordatio remedium adversus tentationes, 886. Eorum timor suadetur, 361.

Novitatis temerarii accusatores, 201.

NOVITII quomodo formandi, 208. Quomodo tractandi, 822. Carnis mortificationem in primis docendi, 208. In exterioribus non debent occupari, 823. Novitii discretio, stultum se facere propter Christum, 246. Novitiorum qualis lectio, 220. Qualis oratio, 220. Novitiis cur aliquando gustus in oratione detur, 221. Eorum virtus obedientia caeca, 206, 207. Novitii perfectio, 211. Novitii tentationibus obnoxii, 822. Contra eas praemuniendi, 209.

Nox operatur ad inventionem dilecti, 3. Bona nox, quae mundi et temporalium nobis abscondit aspectum, 3. Noctis tempus amori aptum, 2. Nocte et umbra secretum ad contemplationem accommodatum significatur, 3.

Nuptiarum dies cur sponsis differatur, 710. Nuptiarum tres species, 778.

1956 O

Obscenitas omnis cavenda, in visu, auditu et sermone 377.

Obediens verus dat suum velle et suum nolle, 325. Quomodo loquitur victorias, 381, 543.

Obedientia liquefactioni comparata, 153. Ejus definitio, 543. Dignitas, 545. Meritum, 545. Obedientia vera quae, 422. Commendatur, 381. Obedientiae elogia, 543, 545. Obedientia et charitas inseparabiles, 422. Ex amore procedere debet, 382. Obedientia ex charitate procedens sola implet legem, 423. Contemplatione potior, 402. Medicinalis, 211. Et saluti amica, 284. Custos voluntatis, 226. Sola fidei meritum possidet, 381. Orationibus efficaciam praestat et fiduciam in omnibus, 545. Caeteras virtutes menti inserit, insertasque custodit, 381, 839. Victores facit, 545. Obedientiae filiis Christus in morte solatium affert, 668. Ordo in obedientia, 543. Praelatis maxime exhibenda, 389. Obediendum superiori, quandiu nihil manifeste contra Deum praecipit, 246. Obedientia inferioribus exhibita charitatis est, superiori necessitatis, 226. Obediendum praelato erranti, 546. Obedientia nunquam obligat ad malum faciendum, sed aliquando ad bonum omittendum, 382, 840. Obedientiae comites, 544. Obedientiae virginitas, 545. Obedientia innocentiae connexa, 382. Ejus conditiones et gradus, 544. Adolescentes maxime decet, 373. Monacho quam utilis, 209. Obedientiae divisio multiplex, 543. Obedientia perfecta ad mortem usque protenditur, 544. Obedientia caeca commendatur, 386. Maxime in novitiis, 206, 207. Subditorum est obedire, non discernere, 207, 254. Obedientia adversa vitiis, 544. Obedientia ficta et falsa, 359. Obedientiae vitiosae variae species, 546 et seq. Obedientiae exempla et praemia, 381, 544. Obedientia Christi humilitatem habuit in corde, patientiam in ore, perseverantiam in opere, 646. Obedientium triplex benedictio, 544. Obedire Deo quid, 32. Obediendum usque ad mortem, 382. Facilius est obedire sponte, quam imperare discrete, 268. Ipse se decipit, qui satagit ut hoc ei pater spiritualis injungat, quod ipse desiderat, 331. Quo animo in acceptis et contrariis obediendum, 382. Aliud obedire ad litteram, aliud ad meritum, 422. Nomen Jesu obedientiae remuneratio, 284.

Obligatio vitae monasticae quanta, 202.

Oblivio temporalium, 3.

Obsecratio quid, 220.

Observantiae regularis opera myrrhae comparata, 149. Ejus observantiae duritia et petra disciplinae rivos olei frequenter effundit, 85.

Obumbratio Virginis quid significet, 529.

Occasiones lapsus et corruptionis virginibus vitandae, 466.

Occupationes pii otii et silentii, 380. Quibus occupari debeat animus, 223.

Occulta sponsae, 82.

Oculus interior et exterior in quo differunt, 685. Oculo quinque necessaria ad clare videndum, 278. Oculorum custodia plurimum conducit ad custodiam castitatis, 375 Eorum licentia multis causa ruinae, 845 et seq. Oculi fornicationis nuntii, 844. Oculos duos habet anima, unum quo intelligit, alterum quo inquirit, 396. Oculi pupillae fides comparata, 501. Oculi Ecclesiae doctores, 73, 99. Et praelati, 73. Oculi duo sponsae, 278. Oculus sponsum vulnerans, quis, 98. Amor est oculus, 396. Universum corpus operationis simplex illustrat oculus intentionis, 70.

Odii detestatio, 856. Odium perfectum perfectia dilectio, 1011. Plus est odisse carnem quam mundum, 301. Discrimen inter odium et ir m, 856.

Odor Christi quam potenter mundum attraxerit, 487 et seq. Triplex est, hostiae, doctrinae et gratiae, 1038. Odor crucifixi unde tam potens, 488. Odoris et unctionis discrimen, 111. Odore et unctione quid designatur, 112.

Officiales seduli et fideles magnum praelatis subsidium et solatium, 186.

Officium matutinum, vespertinum et mediae noctis maxime observandum, 213. Attentio in officio divino, 810, 867. Qualis olim apud Cistercienses, 74. Officia humilia sectanda, 811.

Olei virtutes nomini Jesu adaptantur, 487 et seq. Item charitati attributae, 271, 403. Oleo cur nomen Christi comparetur, 564. Olei per Elizaeum multiplicati tropologia, 403. Virginum prudentium quale oleum, 711. Electorum triplex, 776. Oleum adulationis et miserationis, 111.

Oliva charitatem significat, 495. Ostiola templi, per quae in Sancta sanctorum pateret aditus, quare ex lignis olivarum facta, 150.

Onera undecim per Isaiam descripta, 556.

Onus Christi portat se portantem, 249.

Opera bona vestimentis assimilata, 115. Vicem habent 1957 orationis, 116. Alii potentes in opere, alii in sermone, alii in utroque, 660 et seq. Opera misericordiae sola in judicio laudanda, 475. Charitas proximi consistit in operibus misericordiae, 475. Opera regularis observantiae myrrhae comparata, 149.

Operatio sit lectionis et orationis comes, 866. Operatio tristis sterilitati vicina, 118.

Orandum ut flagella etiam quae ad nostram utilitatem pertinent Deus avertat, 445. Orandi regula, 213. Orandus ubique Deus, 327. Attentio inter orandum procuranda, 326. Orandi aestus in animo accenditur praesente Jesu, 92. Orandum semper, quomodo, 439. Plus orandum quam legendum, 22. Orantes cur statim non semper exaudiamur, 617. Orantes cur saepius non exaudiamur, 413. Orantibus assistunt angeli, 327. Orantibus saepe panditur sensus Scripturarum, 664. Cum legis, erudiris de Christo; cum oras, familiare cum ipso seris colloquium, 22.

Oratio lucerna, 946. Orationis perfectae symbola, thus et myrrha, 93. Oratio in thure tropologice expressa, 45 et seq. Oratio quid sit, 220, 312, 356. Cordis est, non labiorum, 356. Omnia quae agit charitas quamdam habent indefessae orationis vicem et efficaciam, 30. Orationis vim habet desiderium coelestium, 112. Amor in oratione magis exaestuat, 159. Oratio vehemens et devota multam dulcedinem habet, 115. Remedium est adversus tentationes, 885. Ejus effectus, dulcedo contemplationis, 317. Per orationem innovatur homo, 43. Orationis usus animum reddit mundum et candidum, 93. Orationis tempore anima tota pulchra est, 94. In oratione et meditatione divina nobis est locata refectio et portio gloriae, 72. Oratio ubi fit, ibi templum est, 327, 328. Oratio modum in actione et contemplatione tenendum docet, 402. Oratio et psalmodia horti sunt. 1045. Oratio frequens commendatur, 866. Oratio sine intermissione, 356. Oratione Christus non modo invitandus, sed pia etiam violentia attrahendus, 915. Orationis tempus quam pretiosum et utile, 787 et seq. Orationis necessitas et conditiones, 246. Oratio quomodo recte instituenda, 356 Conditio ad orationis effectum necessaria, 636. Sit humilis, 112 et seq. Vigilantia in oratione et actione commendatur, 1003. Orationis et lectionis necessitas et utilitas, 866. Lectioni oratio jungenda, 214. Fervor et constantia in oratione necessaria, 18, 19. Orationis perseverantia, 970. Oratio pertinax pertingit ad finem, 19. Orationis comes sit operatio. 866. Orationis vicem habent opera bona, 116. Orationi praefertur dilectio fraterna, 107. Oratio verecunda Dei gratiam conciliat, 376. Quomodo singulis orationis speciebus utendum, 221 et seq. Facilior ad Deum aditus pie pulsanti, quam fideliter perscrutanti, 394. Necessitatis insinuatio efficax ad amicum oratio, 159. Orationes ad Patrem offerimus per Filium, 240. Orationes Ecclesiae quare concludantur Per Christum, 255. Eas cur Deus aliquando audire dissimulat, 916. Saepe Deus multos non exaudit ad voluntatem, ut exaudiat ad salutem, 357. Orationis et meditationis pia suspiria coram Deo quam efficacia, 664. Electi in oratione solum Deum desiderant, 637. Orationum diversa genera, 220. Oratio triplex, 45 Orationis fervidae et frigidae discrimina, 45. Oratio et meditatio duo discipuli Emmaus, 657. Oratio mentalis in intervallo post nocturnos, 74. Oratio novitiorum qualis, 220. Gustus in oratione cur aliquando novitiis detur, 221. Monachis omnis locus est orationis, 254. Orationis effectus duobus modis impeditur, 357. Duobus modis frustratur, 865. Ab oratione et contemplatione quae nos avertant, 318. Oratio verbalis perfecte oranti impedimento esse solet, 74. Orationem irritam facit tristitia, 830. Orationes incassae sunt iis, qui ultro proruunt ad casum, 194. Cogitationum tumultus in oratione, 356. Oratio Pharisaei fetebat coram Deo ob tumorem et teporem, 112. Orationis Dominicae explicatio, 551 et seq.

Ordo charitatis, 281. Ordinata charitas quae, 142. Ordo conversationis bonus clypeus, 85. Ordinis rigor devotionis dulcedinem subministrat, 85. Ordinem non habent, quae in charitate non fiunt, 403. Ordinem sermonis amantes negligunt, 1. Qualis esse debeat finis aspirantium ad ordines ecclesiasticos, 290. Perversus quorumdam finis, 290 et seq.

Originale peccatum, ex concupiscentiae vitio contractum, 428. Circumcisione delectum, 428.

Osculum et amplexus in divinis quid, 266. Osculum reconciliatorium, remuneratorium, et contemplatorium, 785. Osculum amantis triplex, 285. Osculo triplici sponso conjungitur sponsa, 267. Non est indignum Christo osculum dedisse discipulis, 627.

Ostiarius cordis Christus est instituendus, 326.

Ostium cordis nostri soli Deo aperiendum, 150. Ostium triplex ad Deum, 151.

Otiosum verbum quid, 460. Otiosa verba maxime virginibus 1958 vitanda, 459. Otiosae cogitationes quae, 372. Otiosum non est vacare Deo, 209. Otiosum est, quod nullam habet utilitatem, vel utilitatis intentionem, 210. Verus amans nunquam est otiosus, 867. Otiosi ut habendi, 218. Otiosis infesta libido, 867.

Otium non debet dici monachorum silentium, 192. Otio dulcia seponenda pro animarum salute, 145. Quid agendum in otio, 34. Otium et oblivio contemplationi opportunitatem ministrant, 3 Otium in quiete vitandum, 33, 806. Quam exitiale, 209. Oratione, lectione, aut labore fugiendum, 389.

P

Pacificator noster Christus, 47.

Pacis et lectuli convenientia, 2. Paedagogus aliquis semper ante oculos habendus, 212.

Palatiis melius ecclesiae, quam ecclesiis palatia leges darent, 1052.

Pallium Synagogae ablatum quale, 156. Pallium quadruplex ad velandam nostram nuditatem, 784.

Palmarum dies, 993 et seq.

Panis et aqua sufficiunt ad vitam hominis, 484. Panis Cisterciensium ater, 149. Panis recentis odore quaedam bestia ut delectatur, 489. Panes duodecim propositionis, duodecim gratiae praerogativae in Maria, 730. Panis fractio in Christo ut imitanda, 666 Panis intinctus Judae datus, qualis, 606. Panes mystici varii, 606, 1006. Quatuor species in Scripturis, 781. Panis animae triplex, 782. In primis justitia, 297. Panem gratiae dividit Deus, 665. Ipse panis angelorum, 552.

Papa S Petri vicarius, 1056. Ejus potestas et primatus, 1056. Excellens auctoritas, 735. Eidem majestatis nomen attributum, 1055.

Parabolarum finis, 265. Christi conversatio, insignis parabola, 265.

Paradisus conscientia justi, 729. Item claustrum, 720. Paradiso deliciarum sponsa comparata, 117.

Parare viam Domino quid, 917

Parcimonia grata, 210.

Pardo similis haereticus, 96. Item inconstans in consiliis, 96.

Parentes minus diligendi quam Deus, 830. Eorum dilectio primum tenet locum in mandatis de dilectione proximi, 410. Eorum tamen amor in Scripturis parum commendatur, 250. Tactui comparatur, 250. Parentum et amicorum dilecti parvi est praemii, si servetur, sed magnae damnationis, si negligatur, 410. Parentum praeposterus in religiosis affectus notatur, 824. Eorum obliviscantur monachi, 800. Religiosi de parentum prosperitate solliciti notantur, 309. Parentum anxietas in filiis promovendis, 470 et seq.

Passeris et turturis tropologia, 221. Passerum vitia, 221.

Passio est desiderii affectus concitatus, 175. Passionum tumultus, onus deserti maris, 558. Passiones hujus temporis cooperantur, non comparantur ad futuram gloriam, 95. Passio Christi V. Christi passio.

Passiones martyrum novitio legendae, 220.

Pastor bonus qualis, 739. Humilis et utilis esse debet, 1005. Indignus lana et lacte, qui non pascit oves, 292. Pastores tripliciter oves pascere debent, 289. Nempe exemplo, verbo et oratione, 274. Eorum sermo qualis esse debeat, 21. Pastores Ecclesiae per quatuor animalia apud Ezechielem significati, 748. Pastores praevenire et excitare debent subditos, 19. Eorum quies sancta cedit in bonum subditorum, 40. Vultum sui pecoris diligentor agnoscant, 745. Lingua canis eis necessaria, 1011 et seq. Eorum correptio bono animo ferenda, 155. Pastoribus imitanda Christi misericordia, 110. Eorum negligentia notatur, 19. V. Praelatus.

Patientia Dei erga peccatores, 510. Patientia in injuriis habenda, 858, 859. Est quidam futurae impassibilitatis odor, 107. Non acquiritur nisi per profundam humilitatem, 383. Est pudicitiae comes, 119. Et antemurale, 683. Ea opus est in exspectanda retributione, 910. Patientiam tria subruunt, 779.

Patiendum spontanee, 308. Patiens in angustiis Jesum per vicos quaerit, 17. Patientis Christi gradibus purpureis insistendum, 57.

Patris et Filii mutua complexio per Spiritum sanctum, 107. In Patre et Filio mira aequalitas, mira identitas, 162. Pater quomodo dilexerit Christum, 639. Pater et mater Christi quomodo esse possimus, 365. SS. Patrum lectio commendatur, 154, 155. Eis addictus Guillelmus abbas, 200.

PAULUS apostolus in hortis coelorum versatus, 1045 Quomodo omnibus omnia factus, 87. Est magnus mons, 90. Bonae conscientiae incorruptio in Paulo, 53. Amore Christi mortem non timet, 392. Est prudens negotiator, 1959 1001. Quomodo anathema optet esse a Christo, 280. Paulus quomodo certus, et nihilo minus trepidus, 975. Paulus totus lacteus, lac pro sanguine reddidit, 1024. Pauli humilitas et libertas, 594. Pauli maxima gloria meritis coaequari Petro, 1025. Paulus et Petrus duo Ecclesiae gemelli, 1025. Duo item ubera, 1023.

Paupere superbo nihil detestabilius aut miserabilius, 1043. Pauperes voluntarii, beati, 862, 1042. Pauperibus quomodo regnum coelorum hic competat, 1043. Pauperes quomodo exercere possint misericordiam, 476. Quodnam eorum solatium, 1043. Pauperibus frangendus panis spiritualis, 476 et seq. Eorum despectus cavendus, 857. Christus in paupere agnoscendus, 476. Vox pauperis, vox Jesu, 153. Christus in paupere suscipitur, 604.

Paupertas, insigne Salvatoris, 996. Christi paupertas, 429, 647, 863. In quibus sectanda, 811. Paupertas multiplex, 702. Paupertas spiritus plus est in humilitate cordis quam in angustia rei familiaris, 1043. Consistit in terrenorum contemptu, abjectione sui ipsius, et abnegatione voluntatis propriae, 647. Paupertatis religiosae opulentia, 933. Et felicitas, 99, 1001. Paupertatis ager plenus, 706. Deus in paupertate, 426.

Pax per Christum reddita, sed nondum plena securitas, 48 et seq. Pax Christi quae, 627. Duplex, 627. Ejus abundantia, 47. Pax Ecclesiae a persecutionibus, 37. Pax vera, pax plena, 166. Pax praeparatio ad speculationem, 2. Necessaria animae Deum hospitanti, 337. Christus in pace, 339. Pax triformis, 786. Pacem sequentium tria genera, 786. Viae tres ad pacem, 591.

Peccare, peccator, peccatum. Peccatum solus Dei Filius non fecit, 370. Peccatum Adae quomodo cooperatur in bonum, 705. Peccatum originale circumcisione deletum, 428. Peccatum Adae cur tam grave, 542. Multa complectitur, 542. Peccatoris reconciliati affectus, 968. Peccatum post poenitentiam non iterandum, 850. Peccatum quot modis committitur, 848 et seq. Peccatum cujus Deus non miseretur quodnam sit, 371. Peccatum originale per concupiscentiae vitium contractum, 428. Sicut peccatum est perpetratio mali, ita delictum est desertio boni, 322. Peccata duobus modis plangenda, 849. Nihil aeque exasperat majestatem tremendi judicis, quam peccare et secure peccare, 371. Peccata cogitationis religiosis cavenda, 755. Peccatorem sibi subjiciunt timor et amor, 593. Christi circumcisio peccatores ad poenitentiam allicere debet, 428. Peccatorum ingratitudo, 304. Peccati notitia salutis initium, 351. Maria ab originali et actuali peccato immunis, 731. Offenso Creatore offenditur omnis creatura, 755. Homo justus quomodo non peccare dicitur, 249. Nullum peccatum manet impunitum. 295 et seq. Peccata quomodo Deus ordinet, 12 et seq. Peccata hic potius purganda quam in purgatorio, 77. Peccatorem ubique sequitur remordens conscientia, 332. Peccatores crucifigunt Christum, 662. Homo ex se a peccato resurgere non potest, 233. Peccatorum corpora, sepulcra mortuorum, 1044. Peccatorum remedium sincera confessio, 332. Nullum opus delet peccata sine humilitate poenitentiae, 943. Peccatoris apostrophe ad Christum, 506. Peccatoribus se justi non praeferant, 468. Peccati notitia, salutis est initium, 533. Felix qui peccatum sentiens peccato non consentit, 370. Peccati defensio quantum malum, 672. Bonitas Dei erga peccatores, 416 et seq. Exsultatio et provocatio in peccatis quantum malum, 573. Peccata contra proximum, 548. Peccatum malorum nostrorum omnium causa, 817. Electos cur Deus permittat labi in peccata, 693. Corpus peccati et ejus membra, 701 et seq. Quomodo destruatur, 703. Peccatum alterius in confessione revelandum, cum proprium aliter exprimi non potest, 798. Peccata multa levia unum grande efficiunt, 355. Peccator ericio similis, 573. Peccator sui homicida, 507. Peccatorum angustiae in die judicii, 353. Peccatorum duo stimuli, pudor et timor, 728. Peccatores nesciunt quid faciunt, 441. Peccatores inique in Deum peccata sua rejiciunt, 461. Peccatrix anima est castellum, 592. Peccatricis animae speculum caro Christi patientis, 503. Tolerabilius canis putridus fetet hominibus, quam anima peccatrix Deo, 350.

PELAGIUS et Novatianus gratiae inimici, 104.

Peregrinationes monasticam enervant observantiam, 356 et seq.

Perfecti et imperfecti quomodo ex mutuo exemplo proficiant, 222. Perfectis semper timendum, 468. Perfecti semper humilibus instant, 222. Ex magna eorum multitudine qui saeculum deferunt pauci perfectioni student, 386.

Perfectio in quo, 205. Qualis in hac vita, 231. Est similitudo Dei, 228. Perfectio ab omnibus monachis exigitur, sed non uniformis, 205. A quo inchoanda, 822. Perfectio hominis animalis seu novitii, 211. Perfectionis monasticae et saecularis discrimen, 124. Perfectionis indicium, 1960 595. Justus semper ad perfectiora contendit, 919. Ad perfectionem vitae spiritualis duo gradus, 1020.

Pericula ubique, 332, 386.

Peritia et gratia praelato necessaria, 187.

Persecutiones Ecclesiae myrrhae comparatae, 149. Cur eas Deus permittat, 1055. Sunt Ecclesiae utiles, 129. Persecutio ejus triplex, per tyrannos, haereticos, et falsos Christianos, 743. Nunc pax et quies a persecutionibus, 37. Persecutio praesens in moribus, 38. Persecutio impiorum, onus deserti maris, 558. Qui alium persequitur in corpore, prius in corde persecutionem sustinere cognoscitur, 358.

Perseverantia commendatur, 446. Sola virtutum coronatur, 446. Ejus necessitas, 840. Religiosis commendatur, 970 et seq. Virginibus maxime, 459. Perseverantia in oratione necessaria, 18, 19. Perseverantiae praesidium, diffidentia sui et spes in Deum, 447. Nullus de perseverantia securus, 291. Perseverantiae defectu multi perierunt, 446.

Pessimus nemo repente, 292.

Petere quid debeat religiosus, 193. Nihil a Deo patendum nisi pro salute animae, 617.

Petra Christus, non duritia, sed virtute, 970. Christus petra forata, 997. Maria recte petra dicta, 983.

PETRO Cellensi epistola ad fratres de Monte Dei abjudicatur, 197.

PETRUS et Paulus duo Ecclesiae gemelli, 1025. Duae olivae, et duo filii olei splendoris, 1022. Duo Ecclesiae ubera, 1023. Petrus Christo adhaerens laudatur, 970. Ante passionem necdum anxius ad sequendum Christum, 613. Praedictio lapsus ejus terruit apostolos, 613. Cum peccavit, non amisit charitatem, 249. De amore cur ter interrogatus, 420. S. Petri primatus, 1025. Ejus humilitas, 601. Amor imprudens, 420. Petro Ecclesiam, Joanni matrem Christus commendavit, 1036. Tria in S. Petro admiranda, 779.

PETRUS Abaelardus impugnatus a Guillelmo abbate S. Theoderici, 197, 200.

Pharao diaboli figura, 386.

Pharisaei oratio fetida coram Deo ob teporem et tumorem, 112.

Philistiim, cadentes potione interpretantur, 126, 557.

Philosophi verae virtutis expertes, 241. Philosophi civitatis plateis designati, 15. Philosophorum dogmata Christi fides evacuavit, 15.

Pietas vera quae, 204, 942. Ejus definitio et effectus, 958. Pietatis formam et veritatem requirit monasticae vitae propositum, 204.

Pii semper in labore quiescunt, impii in quiete laborant, 1033. Piorum casus non est ad interitum, 965.

Piscinae tres in Scripturis, 782.

Placere Deo et hominibus ut liceat, 276. Qui sibi displicet, Deo placet 344. Plus placet omnibus, quod praestat omnibus, 147

Plateae civitatis philosophos designant, 15.

PLATONIS opinio quod omnis nostra scientia non sit nisi reminiscentia, 934. Ejusdem dictum de Trinitate, 567.

Plenitudo temporis per Christum allata, quae, 927.

Poena hominum sine Christo inanis, 47. Dolendum non de poena sed de culpa, 796.

Poenitentia in Naaman figurata, 943. Ejus symbolum, myrrha, 934. Poenitentia vera, commissa plangere, plangenda non committere, 849, 850. Quantum valeat apud Deum, 967. Poenitentia triplex, gratuita, spontanea et coactitia, 762. Poenitentia vera, quae, 325, 357, 1014. Nihil aliud est nisi violentia in regnum coelorum, 1015. Viam Deo parat, 919. Poenitentiae tres species, 779. Ejus dilatio periculosa, 910. Duo ejus impedimenta, 698. Poenitentiae necessaria abstinentia, lectio, oratio, 776. Poenitenti cavenda securitas, 849. Poenitentia religiosis unde fiat dulcis, 934. Poenitentem animam libenter consolatur Spiritus sanctus, 351. Duritia impoenitentis praestringitur, 153.

Pompa mundi simulacris comparata, 188.

Pondus non semper tendit ad ima, 243.

Populi capita, sacerdotes; cor, religiosi, 743.

Portae mundi, portae inferi, portae coeli, 777.

Possessio interior et exterior, 707.

Postulatio quid sit, 220.

Potentiae tres in homine ad cognitionem et amorem Dei conducentes, 319.

Potentibus et divitibus nulla quies, 826.

Praecepta Decalogi explicata, 731 et seq. Decem clypei, 731. Praeceptum dilectionis suave, 642, 643. Praeceptum amoris Dei perfecte in hac vita impleri non potest, 394. Vide Amor, Mandatum.

Praedestinatio divina infallibilis, 100. Praedestinat scientia Dei et signat qui sunt ejus, 100. Praedestinationis futurae 1961 quodammodo certa significatio est justificatio in praesenti, 369. Praedestinationis effectus, studium seu diligentia hominis, 100.

Praedicationis officium ultro non captandum, 52. Monacho non affectandum, 812. Praedicationi non omnes idonei, 146.

Praedicatores angeli Dei, 49. Stellae, 937. Praedicator non tam quae decent litteratum oratorem, quam quae debeant audire quos instruit dicat, 88. Sermo ejus sit evangelicus, 49 et seq. Praedicatores plausum et vanam sectantes gloriam valide praestringuntur, 88 et seq. Praedicatoribus optimum monitum, 8.

Praeesse difficilius quam subesse, 268. Non debet praeesse qui non potest prodesse, 1004.

Praelati custodes civitatis, 838. Per oculos significati, subditi per capillos, 73. Quales esse debeant in regimine, 187. In actione et contemplatione, 188. In gregis detrimento, 188. In abundantia rerum temporalium, 188. In consilio, 188. Praelatus religiosus qualis esse debeat in suos, 193. Praelatorum officium, 253. Duo eis necessaria, compassio et medela, 87. Item peritia et gratia, 187. Tria eis necessaria, 779. Item quatuor, 735. Maxime virtutum cardinalium perfectio, 292. Temporalem et spiritualem suis debent consolationem, 102. Eos exaltat justitiae zelus, 744. Dentes eorum salutares in remordendis vitiis, 76. Qualia eorum studia, 719. Quantum periculum, 603, Triplex eorum timor, 776. Eorum est maxime imitari Christum, 603, 742. Reverentia erga praelatos, 809. Eorum contemplatio non facile interrumpenda, 41. Quid ab eis injungi possit subditis, 545. Arguuntur qui eorum facta carpunt, 73. Officiales seduli et fideles magnum cis solatium, 86. Praelatus qualis esse debeat in dispensationibus, 188. Praelati alii pastores, alii mercenarii, alii fures, 739. Mali arguuntur, 73. Item curis et rebus temporalibus plus aequo dediti, 157. Item in temporalibus prudentes, in spiritualibus stupidi, 183. Indocti et forenses, 49 et seq. Avari et superbi, 736. Elatio quantopere eis fugienda, 52. Gravis invectiva in luxum et vitia praelatorum, 737 et seq. Vide Pastor.

Praelatio cur timenda, nec affectanda, 97. Est pallium onerosum, 156. Eo exui non aegre ferendum, 157. Praelationis molestia, 185. Praelationem praepropere accipientes notantur, 97. Sponsae praelationes subterfugientis excusatio, 148. Praelaturam deponere quibus rationibus quis impediri possit, 189. Praelaturas qui non fugiunt, eo quod se solos idoneos putent, arguuntur, 184 et seq. Praelaturas plurimi recipiunt inviti, quibus postea libentius inhaerent, 455.

Praemium bene operantibus promittitur, perseverantibus datur, 842.

Praesentia Dei quid, 18, 797. Praesentia Dei in anima quibus indiciis dignoscatur, 423. In Dei praesentia qualiter agendum, 328. Praesentia Dei ubique metuenda, 1023. Ejus praxis utilis, 1023.

Praesumptio est, sperare sine meritis, 598. De bonitate Dei non praesumendum, 417.

Precatio efficax est modesta miseriae suggestio, 159.

Pressura quadruplex in hoc mundo, 777.

Primatus S. Petri, 1025.

Primitiae diei et cogitationum Deo offerendae, 810.

Principes Ecclesiam temporalibus bonis fovere debent, 102. Principes monachis infesti, 185.

Proclamatio culparum in capitulo, 330, 801, 810.

Profectus homini absconditus, 81. Singuli in suo genere habent initium, profectum, et perfectionem, 206. Vide Proficere.

Professio religiosa baptismus, 921. Professio monachorum est, Deum quaerere non communi hominum more, 203. Professionis monasticae obligatio quanta, 202. Ejus sublimitas, 202.

Proficere nolle, delinquere est, 228. Ubi quis desinit proficere, ibi incipit deficere, 205, 243. Qui proficere studet, semper invenit quo crescat, 383. Quo modo possit homo in bono proficere, 796. Proficiendi studium in adolescentibus commendatur, 383. Gravis proficientium tentatio, 248. Proficiendi amor nimius incrementa sui profectus ignorat, 81. In via coepisse, profecisse est, 919.

Profundum peccati, 371. Eo descensus quomodo fiat, 371.

Progressus triplex ad Deum, 776.

Promissa Dei quanta, 421.

Promissio illicita rescindenda, 880.

Prophetae, nubes, 912. Nuntii adventus Christi, 911. Eorum desideria pro adventu Christi, 570.

Propinqui in dilectione an aliis praeferendi, 821.

Proponimus bona, sed raro perficimus, 787. Fervor et constantia in proposito, 805.

Proprietatis poena. 865 et seq. Proprietarius, alter Judas, 1962 865. Proprium in monacho est furtum, 864.

Prospera et adversa nos urgent ad cursum amoris, 395. Qualiter sanctis cedant, 259.

Prosperitas periculosa, 456. Occasio est superbiae, 964. Prosperitas et adversitas duo sponsae ubera, in quibus requiescit dilectus, 434 Prosperitas austro, adversitas aquilone significata, 134. Amor fortis in prosperis et adversis, 392. Prosperitas saeculi monacho non ambienda, 195. Prosperitate ita utendum, ut non sit occasio peccati, sed adjutorium virtutis, 965. Prosperitate et adversitate Ecclesia tentata, 134. Prosperitatis et adversitatis vicissitudo in apostolis et in Ecclesia, 129 et seq.

Protegente nos Deo, nihil nos laedit, 972.

Providentia Dei in nos quanta, 416. Quomodo omnia divina providentia reguntur, 11, 12 et seq.

Proximus quomodo diligendus, 821. Quomodo ei uniamur per charitatem, 397. Quis vere eum diligat, 644. An eum diligere debeamus tam intense quam nos, 549. Eidem ex charitate condolendum, 832. Proximi dilectio vera a falsa discernitur, 643. Proximi memoria ad altare, 326. Causa amoris proximi, Deus, 612. Consolationis erga proximum et contemplationis ad Deum vicissitudo, 102. Sobrietas nobis, justitia proximo, pietas Deo exhibenda, 302. Ordo servandus in proximi dilectione, 410 et seq. Quomodo corporalia et spiritualia proximo partiri debeamus, 549. An et quomodo dilectio Dei praecedat dilectionem proximi, 549. Sanctorum erga proximos pius affectus et compassio, 1050 et seq.

Prudentia per quartum diem significata, 408. Prudentia carnis quae sit, 206. Prudentia carnis et spiritus incompatibilis, 71. Prudentia carnis, vulpis fovea, 298 Prudentiae quid sit proprium, 384. Simplicitatis et prudentiae temperamentum, 951.

Psalmodia qualis esse debeat, 774, 799. Psalmodia et oratio, horti, 1045. Psalmodia monachorum, 254. Ejus idea, 570. Effectus et utilitas, 857 et seq. Psalmorum multitudo in praeveniendis nocturnis vigiliis improbatur, 213. Attentio inter psallendum procuranda 326. Psallentibus adsunt angeli, 1046.

Pudicitiae et patientiae affinitas, 119. Ejus comes patientia, 119.

Pudor ut excitandus in nobis, 728. In confessione intempestivus, 352. Bonus regendae castitatis comes pudor est, 376.

Pueri a puritate dicti, 383. Pueros quae virtutes deceant, 383.

Pugna hominis cum seipso, 345. Pugna nobis cum Deo quotidiana qualis, 1015. Pugnandum hic, ut perveniamus ad pacem, 166 et seq.

Pulchritudo corporis quam vana, 844, 881. Et fragilis, 377. Pulchritudo corporis non laudanda, sine pulchritudine animi, 377. Pulchritudo et virtus mammarum, sponsae commendatur, 103. In corporis pulchritudine amplius eminet verecundia, 377. Ecclesia quomodo pulcherrima, etsi quaedam habeat membra deformia, 161. Animam duo pulchram faciunt, duo nigram, 273.

Pulveris pigmentarii tropologia, 45.

Punicis malis martyres designati, 119. Item religiosi conventus, 120.

Puniri hic melius, quam in futuro, 422. Cur Deus hic quibusdam parcat, alios puniat, 421.

Purgamur per contritionem cordis, afflictionem corporis, opera pietatis, et patientiam tribulationis, 954 Delicta hic potius purganda, quam in purgatorio, 77. Igne amoris hic praestat purgari, quam postea igne purgatorii, 966 et seq.

Purgatio duplex, fontis et ignis, 953. Purgatio in praesenti vita optanda, 966. Hic purgandi sumus, aut igni purgatorio reservandi, 962.

Purgatorium, 720. Purgatorii ignem pauci evadunt, 962.

Purificatio B. Mariae humilitatem docet, 953. Quomodo in nobis exprimenda, 944. Quid caeremonia luminum in festo Purificationis usitata significet, 945. Vide Mariae Purificatio.

Puritas veritatis socia est, comes est et praevia, 17 Ejus effectus, 777. Puritati cordis continue studendum, 804. Solum cor purum est, quod supereffluere nescit, 397. Quanta puritas ad communicandum, 532 et seq. Puritati tria necessaria, 777.

Purpura non plus quam bis tingitur, 433.

Putei et fontis discrimen, 125.

PYTHAGORAE lex de silentio per quinquennium, 380.

Q

Quaerendus in nobis Deus, non extra, 233, 320. Quaeri non potest, nisi affectu expedito, 157. Ultra Deum qui melius quaerit aliquid, nihil quaerit, nihilque efficitur, 1963 238. Quaerendi Deum triplex modus, 28. Quaerendus qui prior nos quaesivit Deus. 28. Abscondit se ut magis quaeratur, 171. Quomodo quaerendus Christus, 2, 169. Quaerere Jesum dulce, dulcius tenere, 1. Christus a quibus inveniatur quaesitus, 948.

Quatuor a Deo nos abstrahunt, 271.

Quietis hic nec tempus, nec locus est, 299 et seq. Mentis quies et libertas hoc in corpore quam brevis, 5. Nulla quies potentibus et divitibus, 826. Quies vera in charitate, 406. Attamen quiescere nescit dilectio, 7. Quies animae in solo Deo, 14 et seq. Extra Deum nulla quies, 426. Quies et somnus contemplationis, 35 et seq. Quiete mentis indiget contemplationis usus, 122. Nemo quietus nisi humilis et opus suum agens, 1034. Pii semper in labore quiescunt, impii in quiete laborant, 1033. Piorum quies post labores, 1033. Quies mentis investigationi et visioni veritatis necessaria, 122. Nisi quieta mente quaeri non potest delectatio sapientiae, 2. Vitandum otium in quiete, 33. Quietem mentis nardus significat, 122. Sapientia quaerit quietem in corde hominum, et apud quos inveniat, 1034 et seq.

R

RACHEL, id est ovis, vel videns principium, 869. Rachel contemplativae, Lia activae vitae figura, 869. Rachelis duo filii, duo genera contemplativorum, 870.

Radius triplex diei aeternitatis, 168.

Ratio quid sit, 231. Est habitus mentis per omnia conveniens veritati, 223. Cur homini relicta, 207. Supra fidem conatur, fide tamen nititur, fide cohibetur, 11. Ratio illuminata tota figitur in Deum, 341. Tentationi resistere debet, 341. Rationis et amoris mutuum juvamen, 252. Rationi omnia debent obedire, 341. Amor et ratio duo oculi ad videndum Deum, 251.

Ratiocinatio est rationis inquisitio, 223.

Rationales qui, 205. Rationalium in bono initium, profectus et perfectio, quae, 206.

Rationalitas innata in phreneticis non minuitur, 132.

Reconciliatio est iterata animorum dissidentium conciliatio, 107. Orationi praefertur, 107.

Redemptionis beneficium expenditur, 413 et seq., 526 et seq. Ejus consilium et progressus, 257, 258 et seq., 566. Potentia, sapientia et bonitas Dei in redemptione, 587. Redemptio hominis etsi potuit, non tamen debuit alio modo quam per crucem fieri, 495 et seq. Cur Deus per se et non per alium nos redemit, 496. Ab homine redimendo quid exegerit Christus, 258. Redemptor hominum cur Deus et homo, 496.

Refectionis modus, tempus, quantitas, et qualitas debent observari, 215. Qualis esse debeat monachus in refectione, 215, 795, 799, 811.

Refrigeria duo in adversis, 704.

Regem ligari non decet, 433. Reges temporalibus bonis fovere debent Ecclesiam, 102. Regum mamilla, 102. Is vere regnat qui ratione regitur, 343. Felices res humanae, si soli regnarent sapientes, 260. Regnum coelorum alii violenter rapiunt, alii mercantur, alii furantur, alii compelluntur intrare, 780.

Regeneratio duplex, 298.

Regula S. Benedicti a Deo inspirata, 302.

Regularis disciplina non premit, sed protegit, 120. Ejus opera myrrhae comparata, 149. Regularis districtio antemurale; dilectio murus, 118. Regulares conventus malis Punicis assimilati, 120.

Relapsus in pristina peccata, 349

Religio dicta a religando, 261. Margaritae comparatur, 770. Ejus forma a Christo nascente tradita, 932. Humilitate fundatur, paupertate conservatur, munditia decoratur, 769. Destruitur per vitiosos senes, et temerarios juvenes, 374.

Religiosae professionis bona, 770 et seq. Viri religiosi virtutes et mores, 246. Qui recte non abrenuntient saeculo, 297. Tentationes contra religionis propositum, 457 et seq. Juvenes cur saepius impatientes regularis observantiae, 375. In religione alii lac, alii vinum bibunt, 370. Illi feliciores, isti fortiores, 371. Quales ad religionem admittendi, 216 et seq. Rejiciendi prorsus superbi, 216. Mulieres e saeculo ad religionem confugientes non despiciendae, 843. Perversus quorumdam in religionem ingressus, 823. V. Religiosa vita. Religiosi cor populi, 743. Novellae olivae, 1022. Lapides sanctuarii, 883. Religiosi hominis formatio et vivificatio, 219. Lot e Sodomis fugiens, eorum figura, 711. Religiosi sint saecularibus exemplum spei ad poenitentiam, sibi ipsis timoris ad perseverantiam, 1008. Ipsis gloriandum in apostolis, 1022. Nihil curare debent praeter Deum, 618. Eorum quatuor ordines, 187. Male incipientes et finientes, 638. Item male incipientes et bene finientes, 638. Eorum sint tenerae conscientiae, 199. 1964 Eorum quies, 7. Vestes quales, 826. Non sint pretiosae, 827. Quales horti, 124. Quid petere debeant, 193. Religiosis cavenda cogitationis peccata, 572, 755. Contentiones, 836. Peregrinationes, 359 et seq. Eis cavendum ne non faciant fructum, aut factum per superbiam perdant, 1022. Religiosi exemplo non praeeuntes arguuntur, 662. Item delicati, 1020. Et de parentibus nimis solliciti, 309, 824. Eorum inconstantia et defectio notatur, 634 et seq. Item ambitio, 957. Religiosus infructuosus aliorum exemplis condemnatur, 75. Querimonia de praeposteris eorum studiis, 659. Religiosorum temerarii censores carpuntur, 16. Vide Monachi. Religiosae feminae a dandis et recipiendis munusculis abstineant, 878. Eis magis fletus, quam risus convenit, 883 Religiosae paupertatis opulentia, 933. Religiosae vitae commendatio, 663, 920. Idea ejus seu delineatio, 253 et seq., 254 Religiosa professio, baptismus, 921. De vita religiosa variae opiniones, 82. Myrrha, tirocinium vitae religiosae, 934.

Relinquendae potissimum cupiditates, 285. Reliquit multum qui sibi nihil retinuit, 825. Relinquere mundum magis expedit, quam relinqui, 285.

Remissa voluntas quot pariat mala, 225.

Renovatio triplex, 779. Renovatio spiritualis, 40. Hominis renovati et conversi gratiae et privilegia, 247.

Reprobi sicut fumus, pulvis et cera, 777. Per mare desertum significati, 558. Tria sperare dicuntur, 778. Reprobum ad finem usque cella non sustinet, 204, 205.

Repudium Synagogae, et desponsatio Christi cum Ecclesia, 64.

Resurrectio Christi animae duplicem praeparat resurrectionis gratiam, 1002. Tempus apparitionum Christi post resurrectionem, 169. Resurrectio spiritualis, 775. Resurrectio duplex, corporis et animae, prima causa secundae, 1000 Christus cur ante, non post resurrectionem se passus est inungi, 169. Resurrectionis spes unguentum efficax ad desolationem animae mitigandam, 106. Resurrectionis Dominicae jucunditas, 498. Resurrectionis fides pura non gentilium aut Judaeorum est, sed Christianorum, 107. Josephi exaltatio Christo resurgenti adaptata, 998. Indicia resurrectionis spiritualis, 1004. Resurrectio futura commendatur, 106.

Retributionis quatuor genera, 777.

Reverentia erga praelatos, 809.

Revertendum ad Deum quibus viis, 634. V. Conversio.

Rex. V. Reges.

Risus et sermo sunt speculum animi, 882. Qualis esse debeat, 796. Risus cur error reputetur, 882. Hic tempus flendi, non ridendi, 882.

ROGERUS abbas qualis in actione et contemplatione, 188. Ejus optima administratio in temporalibus et spiritualibus, 187 et seq.

Romanae Ecclesiae abusus notantur, 1053.

Rotae Ezechielis tropologice explicatae, 749.

Rubus ardens typus B. Mariae, 692.

Rusticitas in exteriori corporis statu vitanda, 378. Rusticitas sancta melior est, quam vana loquacitas, 874

S

Sabama dicitur attollens altitudinem, 183. Item aliqua conversio, 184.

Sabbatum triplex in Veteri Testamento, triplicem significans dilectionem, sui, proximi et Dei, 408 et seq. Sabbati dies cur B. Mariae sacer, 429. Sabbato comparatur contemplatio, 33 et seq. Deus animae quaerentis eum Sabbatum, 407.

Sacerdotes parentes Christi, 744. Capita populi, 743. Eorum dignitas quanta, 531 et seq., 739. Item potestas, 669. Major dignitate angelica, 532 et seq. Soli sunt ministri Eucharistiae, 535. Sacerdotis sacrificio intenti sublimis functio, 671. Dispositiones, 960. Non solus, sed assistentes cum eo celebrant, 961. Sacerdotes inter Deum et populum mediatores, 744. Eorum officium quadripertitum, 782. Sacerdotum est Incarnationis mysteria aliis reserare, 540. Sacerdotes ex officio spiritualia, non temporalia debent subditis, 102. Sacerdotalis vestis triplex, 782. Sacerdotes pauci ex merito, 674. Eis castitas necessaria, 738. Eorum speculum Evangelium, 739. Eosdem exaltat justitiae zelus, 744. Onus eorum et periculum, 674. Eorum prava exempla saeculares in errorem inducunt, 38. Sacerdotibus et religiosis maxime vitanda est actio mala, 572. Sacerdotum immundorum audacia, 289. Sacerdotes Christum ore sumentes, et pede calcantes, 604.

Sacramenta cur hominibus data, 261. Sacramentum et res sacramenti, 214. Caro Christi in sacramento eucharistiae pallium Eliae, 515. Nubi lucidae comparata, 515

Sacrificium triplex, 784. Sacrificio praefertur dilectio fraterna, 107. Conscientia purganda ante sacrificium, 533. Sacrificii novae legis et antiquae dignitas et differentia, 1965 331. Dispositiones assistentium sacrificio missae quales, 961. Mensae Dominicae apparatus quid significet, 672.

Sacrilegium puta, si quid non divinum lingua monachi loquatur, 55.

Saecularium bona opera vix a quocunque peccato sunt pura, 943. Saeculari sapientiae addicti praestringuntur, 17. Saecularis vanitas in monachis damnatur, 188 et seq. Saecularis et monasticae perfectionis discrimen, 124.

Saeculi curae et desideria sunt umbrae mortis et perditionis, 1028. Saeculi oblectamenta fallacia et fugacia, 126. Saeculi rumores et conversatio fugienda, 803, 824. Saeculum fugientibus tria solent obstare, 774. Qui recte non abrenuntient saeculo, 298. Saeculi prosperitas monacho non ambienda, 195.

Sagena missa in mare, misericordiae typus, 709.

Sagittae Dei tres in suos hostes, 774. Tres item in amicos, 774. Sagittae diaboli, 332.

Salamandra in igne graditur illaesa, 713.

Salomonis lectuli elogium, 51.

Salphaad, id est umbra, 168.

Salus difficilis, 714. Saluti cum timore incumbendum, 379. Omnia pro salute tentanda, 944. Quid Deus, angelus et homo conferant ad animae salutem, 276. Homo salutis incurius notatur, 756. Salutis initium, peccati notitia, 331. Saluti alienae quando vacare liceat, 813. Pro salute animarum otia dulcia seponenda, 145.

Salutationis tria genera ex Evangelio quomodo mystice imitanda, 773.

Salve, regina, a sanctis composita, 721. Quater in anno cantatur, 721. Pia in eam meditatio, 732 et seq.

Samaritani evangelici allegoria, 23.

SAMUELIS humilitas et libertas, 594.

Sanctae animae non aliter est esse, quam sancte in seipsa, juste ad omnes, pie ad Deum, 249. Sancti vento comparati, 44. Amore Christi mortem non metuunt, 391. Eorum claritas contemplanda, dum solem non possumus, 938. Sanctorum scientiam quinam habere mereantur, 941. Eorum lapsus et virtutes cur describantur, 834.

Sanctificatio S. Joannis in utero, 676. Mariae sublimior quam aliorum sanctorum, 676.

Sanctuarii lapides, religiosi, 883.

Sanguis Christi efficax ad emollienda corda, 478. Sanguinis Christi sitis et desiderium commendatur, 479 et seq. Quinque praecipuae ejus effusiones, 528. Sexta in fossione clavorum, 482. Sanguineus Christi sudor cur in toto corpore universalis, 481. Sanguis martyrum clamat vindictam. Christi veniam, 419. Sanguinis humani avidae sunt bestiae propter ejus dulcedinem, 479. Sanguine minutorum solatia, 359.

Sanir idem ac hispidus, 96.

Sanitas mala, ubi vacant vulnera, quae Christi pius infligit aspectus, 98.

Sapientia a sapore dicitur, 255, 497. Auro designata, 276, 955. Item croco, 122. Fons signatus, 113. Liber signatus sigillis septem, 119. Est sapor boni, 701. Seu gustus et sapor aeternorum, 941. Sapientia acquisita et infusa, 125. Sapientiae recessus in cerebro, 73. Sapientia et intelligentia quomodo differant, 554. Sapientiae et scientiae affinitas, 231. Sapientia in medio, 710. Sapientis definitio, nosse seipsum, regere et alium, 935. Sapientia sanctorum quae, 259. Sapientiae margarita quomodo comparanda, 708. Sapientiae currus describitur, 276. Sapientia lites fugit, 18. Dispositiones ad sapientiam, 125. Quibus gradibus ad sapientiae lumen perveniatur, 940 et seq. Ejus lumen oratione accenditur, 941. Ejus delectatio quieta mente quaerenda, 2. Haec quaerit quietem in corde hominum, 1034 et seq. Apud quos inveniat, 1034 et seq. Utilius est currere ad conscientiam quam ad sapientiam, nisi ipsa aedificet conscientiam, 341. Beatus qui in sapientia moratur. 969. An et quomodo sit una omnium sapientia, 26. Cur multi eam perdant, 969. Sapientia divina quanto augustior naturali, 192. Sapientia hujus saeculi, 259. Ejus a divina differentia, 17, 18. Sapientiae saeculari addicti arguuntur, 17. Sapientia principum hujus mundi, 259. Vide Scientia.

SARA et Lia, vitae contemplativae et activae figura, 511. Saram in alieno sepulcro cur sepelire voluerit Abraham, 511 et seq.

Satanas falsus unguentarius, 54. Ejus fallacia cavenda, 148.

Satietas, desiderii finis, 394. An sit in beatis, 394.

SAUL idem ac petitio, 183.

Scala mystica ad coelum, 301 et seq. Ad infernum, 302. Scala claustralium, 311. Quis ejus auctor, 311.

Scandalizas, si non aedificas, 976. Schisma sibi ipsi infidum est, 126.

Sciendi nimia curiositas fugienda, 872.

Scientia quid, 223, 231. Justitiae adjicienda, 940. Utilis 1966 lectio et eruditio; magis necessaria unctio, 291. Scientiae praeferenda conscientia, 341. Utriusque discrimen, 342. Scientia et sapientia quid, 230. Utriusque affinitas, 231. Scientia etiam malis communis, non sapientia, 314. Scientia argento designata, 276. Zelum habens sine scientia, dum prodesse festinat, invenitur obesse, 299. Scientia vera quae, 759. Scientiae plenitudo cognoscere Deum. 368. Quomodo acquiritur, 368. Scientia sui ipsius, 959. Haec potior aliis, 326, 362. Scientiae Scripturarum studeat adolescens. 378. Exhortatio ad divina studia, 192 et seq. Scientia Dei praedestinat et signat eos qui sunt ejus, 100. Vide Sapientia.

Scriptio sacra non cuivis usurpanda, 161. Primis Cisterciensibus prohibita, 161. Ejus utilitas, 161.

Scripturae sacrae sunt vasa sacra, 516. Speculum, 534. Quatuor ejus officia, 114. Scopus, 1006. Sensus triplex et divisio, 1006. Hinc clypei assumendi, 86. In Scriptura quadruplex clypeus, 86. Ejus sententiis contra vitia munimur, 448. Ipsius meditatio commendatur, 55. Hac meditatione religandae cogitationes, 99. Scripturae serio et sedulo scrutandae, 1045. Earum sensus saepe orantibus aperitur, 664. Sensus a fidei regula non discrepantes, aut a contextu lectionis non nimis dissonantes non rejiciendi, 1022. In Scripturis quae subtilia, exilia et comminuta leguntur, ad mysticum sensum referenda, 179. Scripturae prohibent male cogitare, male dicere et male facere, 773.

Scurriles motus damnati, 376. Scurrilia sermonibus spiritualibus non miscenda, 103.

Secretum ad contemplationem aptum, nocte et umbra significatum, 3.

Securitas animae unde, 409. Poenitenti cavenda, 819. Nempe haec falsa et periculosa, 456. Timor in vita, securitas in morte, 367. Securitas in tranquillitate periculosa, 37. Nusquam hic securitas, 84, 390, 872. Summa securitas nunquam esse securum, 914. Nullus de perseverantia securus, 291. Securitas negligentiam parit, 355. Securitatem conscientiae minuit et furatur frequenter devotio propensior, 69. Pax per Christum reddita, sed nondum plena securitas, 48 et seq. Securitas in futuro judicio quomodo comparanda, 914.

Sedere varie accipitur, 647. Christus an sedeat in gloria, 300.

Semen triplex, 777. Semen verbi divini in multis cur non fructificet, 78.

Senarius numerus, perfectus, 407.

Senectus non annorum, sed morum commendabilis, 950.

Senes vitiosi notantur, 390. Juvenes corrumpunt, 374 Bonorum conversatio juvenibus utilis, 378.

Sennaar, id est fetor eorum, 592.

Sensuum abusus, 347. Sensuum curiositas, fomes concupiscentiae, 83. Sensuum voluptas non reddit felices, 405. Mundus nos per sensus corporeos impugnat, 332. Quinque sensus, quinque amores, 250.

Septenarius numerus in Scripturis spiritualitatem aut universitatem gratiarum significat, 120.

Septimi diei praerogativa, 407. Septimus dies charitas, 408.

Sequentibus Christum tria deserenda, 768. Christum sequendo non est labor, 171.

Seraphim unde ardentes dicti, 236. Sex alae eorum, 782.

Sermo est speculum animi, 882. Ad res divinas explicandas impar omnis sermo, 174. Sermo bonus, lucerna, 946. Sermo cordis, affectio, 294. Sermones sacri, lilia, 89. Sermo ex utroque Testamento instituendus, 103. Alii potentes in opere, alii in sermone, alii in utroque, 660 et seq. Sermo pastoris qualis esse debeat, 21. Praedicatorum sit evangelicus, 49 et seq. Apta magis quam alta dicant, 87. Sermonis faciendi modus apud saeculares et ecclesiasticos auctores, 1031. Sermonis virtutem vita venustet, 103. Sermonis ordinem negligunt amantes, 1. Sermo de Christo ferventi semper novus, 21. Sermones de Christo quam utiles, 473. Sermones gratissimi qui de gratiarum ubertate prorumpunt, 21. Sermo spiritualis quomodo recte formandus, 103. Sermo de rebus arcanis et divinis an confabulatio dici possit, 174. Sermones sacram paginam non loquentes in ore monachi sacrilegium, 55. Sermo qualis deceat viros religiosos, 165. Decentius in ore clerici, in ore monachi sacra, quam saecularis littera sonat, 49. Sermones inanes et inutiles fugiendi, 55 et seq., 854. Sermo vanus vanae conscientiae index, 354 Excessus in sermone, 346. Sermo Christi quomodo non suus, 624 et seq. Sermonis Christi effecta et elogia, 632.

Serpentes odore suo fugat cypressus, 495. Item codrus, 278. Serpentis prudentia imitanda, 921. Serpentis instar ante communionem evomendum peccatum, 852. Serpentes, diaboli suggestiones, 492. Avari per serpentes 1967 designati, 455. Serpens a Moyse exaltatus, typus Christi crucifixi, 393.

Servi Dei, reges, 470.

Servitutis et libertatis spirituum discrimen, 131

Sessionis futurae desiderium, 299.

Severitate dulcedo efficacior, 103, 104.

Sexus disparis consortium periculosum et scandalorum, 876 et seq.

Sichem, humerus dicitur, 196.

Sicut notat similitudinem, non aequalitatem, 611.

Signaculum geminum, divinum propositum, et humanum studium, 100.

Silentii necessitas, 463. Virtus, 987. Utilitas, 971. Commendatio ab exemplo Christi, 987. Id commendat Verbum silens, 931. Silentio contemplationi efficimur idonei, 380. Silentium animae Deo unitae indicium, 464. Silentii religio crescit pro modo profectus, 462 Silendo apud homines melius loquimur Deo, 380. Silentium multis grave, 558. Quale esse debeat, 463. Duplex, 380. Monachorum est non colloquium, sed silentium, 22. Silentium in monasteriis cur ita stricte praescriptum, 463. Tenendum a Completorio ad missam sequentis diei, 798. Silentium monachorum non debet dici otium, 192. Quaenam ei conveniat occupatio, 380, 987. Silentium junioribus commendatur, 379. Silentium maxime decet virgines, 463. Nosse silere difficilius quam loqui, 380. Etiam tutius, 380. Silentio potius quam verbo postulata neganda, 196. Silentium Cisterciensium continuum, 174. Silentii stupenda exempla, 463. Silentium parit, loquela perdit existimationem, 178. Occupationes pii otii et silentii, 380. Silentium otiosum, maximum peccatum, 331. Silentium bonum, sed intempestivum, fugiendum, 462.

SIMEON senex et Anna vidua par turturum, 949. Simeonis senis renovatio, 948. Is ornatior quam Salomon, 952. Ejus justitia, 952. Simeonis impleti dies purgationis et exspectationis, 962.

Similitudo et imago divinitatis in creatura in quo, 27, 524. Similitudo Dei, perfectio et finis hominis, 228. Dei triplex, 228, 229.

SIMON monachus S. Nicasii, postea abbas S. Nicolai de Bosco, 197.

SIMON quartus prior Carthusiae Montis-Dei, 197.

Simplici oculo vulneratur sponsus, 98. Simplices in malo, lactis dulcedine figurati, 138.

Simplicitas divina varia recipit nomina, 147. Simplicitas bona quae, 206. Rara virtus, 71. Oculata simplicitas bona, 71. Simplicitatis columbinae arcanum, 72. Simplicitatis et prudentiae temperamentum, 951. Simplicitas et libertas virtutes homini necessariae, 593. Pudore et timore impediuntur, 594.

Simulatio damnosa, 155. Nisi simulationis a te ablatum fuerit velamen, non convertetur ad te Jesus, 155.

Singularitatis mala, 779. Quod non potest singularitas, obtinet communitas, 169.

SION, specula, 35, 167.

Sirenae et mulieris saecularis similitudo, 875.

Sitis Christi in cruce amoris indicium, 445.

Sobrietas nobis, justitia proximo, pietas Deo exhibenda, 302.

Solatium est vitae humanae, habere cui cor tuum credas, 277. Verum hominis solatium de Christo redivivo, 999. Amor solatium non admittit praeter divinum, 393.

Solitariae vitae commendatio, 916. Solitarium locum quaerit Deus, fugit hominum colloquia, 363.

Solitarius et solus quid differant, 204.

Solitudo auditorium Spiritus, 916. A Christo, Joanne et prophetis consecrata, 916. In ea Jesus quaerendus, 2. Solitudinis religiosae commoda, 204 et seq. Finis et scopus, 230. Solitudinis taedium unde, 208.

Solium Dei duplex, 783.

Sollicitudine exuta liberius captat sponsa dilecti favorem, 157. Sollicitudinem temporalium interdum deponere debent praelati, 157.

Somniorum variae causae, 886. Eis non facile credendum, 886.

Somnus ebrietati similis, 215. Somnum petens in pia cogitatione obdormiat, 215. De vita deperit quod somno impenditur, 215. Somnus Cisterciensium sanctitatis testimonium reddit, 74. Somnus brutus servo Dei abominabilis, 215. Somnus sanctorum, 712. Somnus contemplationis, 35 et seq. Somnus et vigilia spiritualis, dormire mundo, vigilare Christo, 143.

Spelunca triplex in sacris libris, 784.

Sperare sine meritis non spes, sed praesumptio, 598. Frustra sperat qui peccare non cessat, 816.

Spes misericordiae Dei erigit desperabundos, 110. Ab ea incipiendum, 140. Spes secura ex promissione, licet dilata, 909. Haec clypeus fortium, 520. Solatium nostrae 1968 peregrinationis et exsilii, 172. Spem nostram corroborant humilitas, patientia et inspiratio occulta, 781. Spes per secundum diem significata, 407. In spe gaudium et requies, 5. Ordo timoris, spei et charitatis, 1041. Spes sine virtute praesumptio, 724.

Spiritualia a spiritualibus dijudicari et demonstrari debent, 20. Atque etiam tractari, 109. Spiritualia et temporalia, subditis debent praelati et doctores, 102. Utraque quomodo obtineantur a Deo, 745. Spirituales, qui 205. Eorum studia, 224. Forti custodia indigent, 48. Deus spirituales et animales salvat, 928. Spiritualium initium, profectus et perfectio, 206. Spiritualibus affectibus redolens anima, hortus deliciarum, 117. Spiritualis, hortus conclusus, irriguus, aromaticus, 118. Spirituales illustrationes cur Deus immittit, 229. Spiritualium deliciarum vis, 90. Cur mox aufugiant, 667. Fastidium rerum spiritualium quam periculosum, 1009. Ad perfectionem vitae spiritualis duo gradus, 1020. Spiritualis vitae magistri audiendi, 918. Spirituali medico animae vulnera detegenda, 212. Praelati in temporalibus prudentes, in spiritualibus stupidi notantur, 183.

Spiritus sanctus est quidquid Patris et Filii commune esse potest, 404. Amor Patris et Filii, 239. Charitatis nomine designatur specialiter, 404. Nocturnae columnae comparatus, 516. Quorum sit consolator, 619. Spiritus sancti et Ecclesiae convenientia, 750. Ejusdem directio, 559. Qualiter dona sancti Spiritus fuerint in Christo, iisque usus sit erga nos, 267. Spiritus fructus, 207. Ejus missio discipulos inebrians, 498 et seq. Spiritus sanctus in homine quid operetur per gratiam, 404. Spiritus sancti in nobis operatio, 229, 785. Spiritus sanctus, unctio et splendor, 1022. Ejus unctio duplex, 113. Sine ea et natura libertate, et virtus veritate, et opus merito destituitur, 110. Spiritus sanctus uniens hominem Deo et donator est, et donum, 404. Spiritus sancti ad animam venientis indicia, 315. Spiritus mundi, spiritus carnis, spiritus diaboli, et spiritus Dei quid homini loquantur, 374. Spiritus servitutis et spiritus libertatis discrimen, 131.

Sponsa paradiso deliciarum comparata, 117. Ad sublimiorem contemplationem invitata, 146. Dilectum suum vult omnium esse dilectum, 18. Sponsae decor et nigredo, 306. Nigredo unde, 273. Varia ejus elogia, 145. Anima fidelis cur sponsa Christi, et non uxor dicatur, 432. Sponsae conscientia et conversatio, hortus conclusus et emissus, 119. Sponsae curas et praelationes fugientis excusatio, 148. Sponsae labia cur favo comparata, 113. Sponsae lac quid, 89. Ubera duo, gaudere cum gaudentibus, etc., 1047. Item prosperitas et adversitas, 434. Ejus occulta, 82. Duo oculi, qui, 278. Nempe, rerum labentium consideratio, coelestis patriae aestimatio, 780. Pia sponsae querimonia de sponsi absentia, 8, 9. Sponsae trina vocatio in Cantico argumentum vehementis affectus, 94. Sponsa unde supra se vel infra se trahitur, 271. Sponsae ad sponsum, et sponsi ad sponsam ingressus quid differant, 151. Sponsas quales Christus requirat, 709.

Sponsi etymon, 710. Nomen est potentiae et pietatis, 563. Sponsus dilectae est unguentum et odor, 108. Sponsi et sponsae apertio quid, 147. Sponsi et sponsae mutua invitatio, 135. Sponsi coelestis mira benignitas, 91. Sponsi cubiculum, 280. Sponsi tria gazophylacia, 279. Sponsi hortus, 136, 279. Sponsi caput et cincinni rore madentes quinam, 147. Sponsus cum adest lux est, cum abest nox est, 4. Sponsum inventum retinere quantum beneficium, 28. Sponsus quo oculo vulneratur, 98. Quo crine, 99. Sponsis cur differatur dies nuptiarum, 710. Sponsum quaerere, et non invenire grave, 8. Sponsi visio Dei, 497. Sponsi visio bona, sed adhaesio arctior, melior utraque, 2. Sponsus hinnulo comparatus, 1. In secreta mentis quiete Jesus sponsus potest investigari liberius, inveniri citius, et tutius teneri, et forte diutius, 2.

Stabilis est qui unum amat; qui plura, continue variatur, 397

Stabilitas commendatur, 211. Stabilitas loci quam necessaria, 969.

Stadium Christiani quodnam sit. Quis ejus finis. Quam diversimode in eo curratur, 637. Quinam accipiant bravium, 638 et seq. Stadiorum LX spatium quid, 658.

Statum suum Deus homines celat, ut dum custodit humiles, habeat amabiles, 975.

Stellae, praedicatores, 937.

STEPHANUS (S.) primicerius purpuratae cohortis, 574 Christi imitator, 576. Stephano et Mariae gratiae plenitudo attribuitur, 574. Stephani charitas pro inimicis quanta, 576. Ejusdem virtutes, 575. Fortitudo et constantia in redarguendis impiis, 575. Quid fecerit eum orare pro lapidantibus, 311. Ejus visio an corporea vel incorporea, 576.

STEPHANUS monachus Montis-Dei, 199.

1969 Steriles sunt virtutes, quae non fecundantur per fidem, 123.

Stomachum purgant aloes gummi, 123.

Struthio pennae speciem habet, caret tamen effectu volandi, 41. Ova sua relinquit in terra, 41.

Studia artium liberalium quatenus probanda, 192. Studia hominum triplicia, 719. Spiritualium qualia, 224. Sancta et vana quomodo differunt, 224.

Stultitia quid, 206. Stultitia commendabilis, 920.

Stupor animae, damnationis indicium, 331.

Suavitas contemplationis, 108. Suavitas gratiae cur ad tempus subtrahatur, 315, 316. Suavitas quorumdam in Dei servitio, 370.

Subditi carpentes praelatorum actus praestringuntur, 73. V. Discipuli.

Suggestio prima diaboli conterenda, 885. Suggestiones malae corrumpunt bonum propositum, 457.

Summa salutis in tribus, 1007.

Superbia est amor propriae excellentiae, 538. Origo omnium criminum, 353, 385. Diaboli peccatum, 295. Ejus character, 453, 495. Non recipit disciplinam, 295. Superbiae detestatio, 601, 769, 856. Nihil ita Deum offendit, 956. Superbiae index aquilo, 769. Superbiae indicia, 354, 388. Vexillum Christi humilitas, superbia Antichristi, 1043. Non uni, sed virtutibus omnibus inimica, 353, 354. In peccato prima, in conflictu postrema, 385. Tripliciter peccat, 387. Superbia praelatorum notatur, 736. Superbi a religione prorsus rejiciendi, 216. Religiosi a superbia sint alieni, 956. Superbia summum monachi vitium, 386. Superbiae currus describitur, 275. Superbiam sequitur dispersio, 766. Superbiae et humilitatis antithesis, 538. Superbia triplex, 766. Superbia laudabilis, 933. Superbiae filiae, 956. Superborum studia, 720. Superbia quot parit mala, 225. Superbia Luciferi exagitatur, 182. Superbia Luciferi et Mariae humilitas per antithesim collata, 461. Castitas superba, non castitas est, sed ornatum diaboli prostibulum, 279. Christus judex superborum et advocatus humilium, 965. Superbos arguit humilitas Christi, 538.

Superiores plurimi inviti ad praelaturas veniunt, postea eis libentius inhaerent, 455. Qui superiores murmurando, etc., perturbant, arguuntur, 42 et seq. Per Absalonem designati, 42. Superioribus raro egredi e monasterio pergratum esse debet, 186. V. Praelati.

Suspiria gratiae indicia, 315. Suspiria ad Jesum, 628. Ad videndum Jesum, 615. Orationis pia suspiria coram Deo quam efficacia, 664. Suspiria amantis et ad dilectum anhelantis animae, 427. Spiritualis hominis pii gemitus et suspiria, 585.

Synagogae pallium ablatum quale, 156. Synagogae repudium, et desponsatio Christi cum Ecclesia, 64.

T

Taciturnitas junioribus commendatur, 379. Adolescentes maxime decet, 373.

Taedium vehemens et amaritudo cordis virtutes exercet, non evertit, 130. Taedii tentationes bonis religiosis quam sint molestae, 130.

Tangere Jesum quam fructuosum, quam dulce, 1. Temperantia per tertium diem significata, 407. Ejus officia, 384.

Templum Deo sanctum est mens pia, altare optimum cor ejus, 328. Templi ostiola per quae in sancta sanctorum aditus pateret, quare ex lignis olivarum facta, 150. Templum aeternum dictum Christo nascente eversum, 562.

Temporalia transilienda, ut videantur aeterna, 166. Temporalibus intensum impendere animum, ad aeterna remissum, multa est iniquitas, 157. Temporalia et spiritualia subditis debent praelati, 102. Quomodo obtineantur a Deo, 745. Praelati in temporalibus prudentes, in spiritualibus stupidi notantur, 183. Meliora in rebus temporalibus non eligenda, 837. Lites et rixae pro temporalibus, 177. Temporalium oblivio, 3. V. Terrena.

Tempora quatuor humani generis, deviationis, revocationis, reconciliationis et peregrinationis, 525, 526. Temporis plenitudo per Christum, quae, 927. Temporis gratiae felicitas, 930. Tempus nostrum breve est et pretiosum, 963. Tempus praesens non corporibus, sed animabus assignatum, 299. Temporis cura, 814. Tempore bene utendum ad salutem, 361. Tempore nihil pretiosius, et apud homines nihil vilius, 304. Temporis istius ingens felicitas et infelicitas, 980. Quae temporum vera felicitas, 928. Temporis jactura deploratur, 963.

Tenebrae in nobis residuae, 939. Deus quomodo lux et tenebrae, 171.

Teneri a Christo quis dicatur, 29.

1970 Tentare homines quomodo dicatur Deus, 209. Christus se tentari passus quid nos doceat, 526.

Tentationes carnis, mundi et diaboli quales, 333 et seq. Tentationis victoria, 333. Tentationes periculosiores, quae sub specie boni ingeruntur, 209. Tentationes contra religionis propositum, 457 et seq. Tentationes ut discernendae, 333. His quomodo resistendum, 803. Nempe humiliter, caute, patienter, 527. Tentationi oratio resistere debet, 341. Tentationis et consolationis vicissitudo in apostolis et in Ecclesia, 129 êt. seq. In aliis, 17. Hujus vicissitudinis utilitas, 975. Tentationis remedia, 885 et seq. Tentatione exercetur humilitas et desiderium excitatur, 17. Diabolus tentando prodest, 884. Cautela contra tentationes, 526. Contra eas praemuniendus novitius, 209. Diabolus quemque pro suis moribus et affectibus tentat, 388. Adolescentia tentationibus obnoxia, 376. Diabolus resistentem sibi non vulnerat, sed coronat, 372. Orandum ut tentationes, etiam quae ad nostram pertinent utilitatem, Deus avertat, 445. Tentationes taedii bonis religiosis quam molestae, 130. Passionis Christi memoria efficax contra tentationes, 493. Tentationibus obnoxii religiosi, 803. Maxime novitii, 822.

Teporem nostrum agnoscimus aliorum inspecto fervore, 350.

Terrena omnia quam caduca, 892. Quomodo tangenda, 910. Contemnenda, 823. Exemplo Christi, 650. Terrena in usu, coelestia sint in desiderio, 823. Terrenae divitiae cur justis in veteri lege potius quam in nova concessae, 287. Terrena diligens bestiis comparatus, 285. Indignum contemptis terrenis, iis iterum inhiare, 1044.

Tigna cedrina, angeli custodes, 278.

Timendum semper quantumvis perfectis, 468. Timentibus, non amantibus abscondita gratiae dulcedo, 82. Deus exigit timeri ut Dominus, honorari ut pater, ut sponsus amari, 400.

Timor Domini, prima gratia, 757. Primus item ornatus, 958. Commendatur, 548, 818 et seq. Timor quadruplex, 699. Humanus, servilis, initialis et castus, 819. Timor triplex, 60, 61. Timor castus, 548. Gaudium non tollit, sed custodit, 1009. Timoris Dei salutares effectus. 919. Cruci nos affigit, 992. Fidus ubique custos, 971. Timor permanens in patria quis, 61, 548. Qui differat a charitate, 6. Timor introducit charitatem, 820. Generat humilitatem, 958. Aliae utilitates, 699. Timor adversatur amori, obstinatio timori, 593. Timor servilis quis, 547. An fuerit in Christo, 547. Timor in vita, securitas in morte, 967. Timor bono proposito adversatur, 131. Timor et amor duo discipuli, 593. Timores vitiosi, 547. Timor naturalis, 547. Timor in morte, unde, 914. Timor et amor peccatorem sibi subjiciunt, 593. Timoris stimulo indigens charitas imperfecta est, 60, 61. Timorem amor excludit, 60, 61. Qualem timorem, 60. Timoris motiva, 728. Fiduciae et timoris individua copula, 973. Quis timor sanctior, 952. Deo debemus timorem et amorem, 256. Saluti cum timore incumbendum, 379. Consolatio utilis quae timore miscetur, 967.

TITI imperatoris dictum egregium, 963.

Tituli crucis explicatio tropologica, 491 et seq.

THEOPHILUS per Mariam Deo reconciliatus, 687.

Thesauri in nobis latentes quomodo effodiendi, 933. Thesauros tres thesaurizare debemus, 781.

THRASO miles vanissimus, 189.

Throni nomen sublimius Mariae competit, quam angelis, 1030.

Thus soli Deo solet et debet offerri, 115. Thuris tropologia, 45 et seq. Thus et myrrha orationis perfectae symbola, 93. Thus devotionis symbolum, 935.

Torpentes arguuntur, 40.

Torpor et inanes quaerelae multorum notantur, 929 et seq.

Torrentes quinque, 779.

Trahi se cur sponsa postulat, 271.

Tranquillitas animi quomodo acquirenda, 357. Tranquillitas malae conscientiae unde, 371. In tranquillitate securitas periculosa, 37. Tranquillitatem malae conscientiae nutrit impunitas, 372.

Transubstantiatio in eucharistia, 532. Illustre de ea testimonium, 24.

Tribulatio hominis duplex, carnalis et spiritualis, 964. Tribulatio praesens non est indicium derelictionis, 972. Est medicina misericordis, 964, 966. Ejus effectus, 778. Per hanc corona comparatur, 95 et seq. In tribulatione et gaudio Christus utrobique quaerendus, 16. Justi in tribulationibus tranquilli, 6. An melius sit Deo servire in sua vitate quam in tribulatione et asperitate, 371.

Triduum post Christi mortem quid significet, 662.

Trinitatis mysterium credendum, non discutiendum, 1005. In lilio adumbratum, 477. Maxime in homine, 244, 1971 245, 320. In Trinitate una substantia, 241. Ejus mysterium Judaeis incognitum, 15. Ejus tamen fides ab Abraham ad Christum viguit, 525. Platonis dictum de Trinitate, 567. Trinitas tota in eucharistia sumitur, 531. Ei quid offerendum, 772.

Tristis operatio sterilitati vicina, 118.

Tristitia vermis pestilens, 934. Nostra unde, 979. Triplex, 387. Quaenam laudabilis, necne, 1048. Quae bona, quae mala, 829. Tristitia et fastidium monachus nonnunquam infestant, 130. Tristitia quomodo fuganda, 853. Felix tristitia, quae non de creatura, sed de Creatore concipitur, 393. Tristitiae vitiosae effectus, 957. Damna, 829 Orationem irritam facit, 830.

Tritici acervus, libri sacri, 1025.

Turrim Babylonis qui aedificent, 592. Quam aegre destruatur, 592.

Turtur exemplum castitatis, simplicitatis forma, 221. Turturi assimilatur Ecclesia, 879. Turturis et passeris tropologia, 221.

Tympano Jesus comparatus, 144.

Tyranni sunt lupi, 741.

U

Ubera sponsae qualia, 89. Duo, compassio et congratulatio, 267, 1047. Item prosperitas et adversitas, 434. Uberis, vini et unguenti mystica collatio, 105.

Umbra triplex in hac vita, 90. Umbrae lucidae quam breves, 1027. Umbrae supra nos duplices, aliae obscurant, aliae illuminant nos, 1027. Umbrae spirituales triplices 1026.

Unctionis et odoris discrimen, 111. Unctione et odore quid significatur, 112. Unctio Spiritus duplex, 113. Sine unctione Spiritus virtus insipida et ingrata, 109, 110. Sine ea et natura libertate, et virtus veritate, et opus merito destituitur, 110.

Ungendi varii modi, 111. Unguentum duplex, impassibilitatis et patientiae, 107. Unguentum triplex, compunctionis, devotionis, pietatis, 267, 268, 785. Unguentum contritionis unde conficiatur, 1049. Item devotionis, 1049. Et pietatis, 1050. Unguenta varia, 111. Unguenti, vini et uberis mystica collatio, 105. Christus unguento comparatus, 948. Unguentorum et aromatum differentia, 109.

Unguentarius falsus Satanas, 54.

Unitas quaedam bona, quaedam mala, 686. Bona duplex, 686. Unitas ad proximum duobus modis habetur, et totidem impeditur, 688. Unitatem ad seipsum impediunt nimietas, pusillanimitas, levitas, 686. Unitas bona servatur duobus modis, 686. Unitas spiritus cum Deo quid, 228. Ea fit per charitatem, 397. Unitatis divinae aemula est et quasi imago fraterna charitas, 107. Unitas Ecclesiae commendatur, 100. Ab ea separatio, perditio est, 101. Unitate fidelium nihil sponso gratius, 99, 100.

Usus rerum, non res ipsae in crimine, 357.

V

Vacandum sibi, 212. Vacare Deo negotium negotiorum, 209.

Vacatio animi ad contemplationem requisita, 367. Vacatio triplex, 54. Vacatio sancta describitur, 34.

Vagi cordis collectio, 343.

Vana gloria cavenda, 539. Diabolus studet depravare bona opera per vanam gloriam, 477. Vanae gloriae peccata, 349. V. Vanitas.

Vaniloquium fugiendum, 354.

Vanitas hominum mundo et carni servientium, 334. Vanitatibus occupari quantum malum, 318. Vanitatis effectus, 348. Vanitas saecularis in monachis damnatur, 96, 188 et seq. Vanitatem in monasteria humanitatis obtentu introducentes praestringuntur, 189. Universa vanitas, aut inutili usu, aut veloci transcursu, aut futuri contuitu, 176. Vanitas in cantando notata, 231. Vani per volucres designati, 455. Fides ipsa et virtutes quomodo dicantur vanae, 176.

Vaticanae Ecclesiae Lateranensis praelata, 682.

Velle suum cuique examinandum, 228. Velle peccare malum, peccare pejus, in peccato perseverare pessimum, nolle poenitere mortale, 342. Velle nimis est plus velle quam posse, 394. Velle quod Deus vult, hoc est jam similem esse Deo, 228.

Venter improbus exactor, 355, 356. Pinguis venter non gignit tenuem sensum, 378.

Vento comparatur Christus, 44. Item sancti, 44.

Verba Christi aliter bonis, aliter malis sapiunt, 626. Verborum Christi suavitas et efficacia, 664. Eorum vis, 153, 438 et seq. Verbum Dei luceat et ardeat, 78 et seq.

Ejus sapor et odor, 608. Verbi Dei audiendi aviditas, 190. Etiam a scientibus religiose audiendum, 67. Verbum Dei cur non fructificet, 78, 190. Verbi sacri meditatio, 1972 bonus clypeus, 86. Verbis vultus dat gratiam, et mentem exornat, 80. Speculum mentis saepe refulget in verbis, 375, 376. Verba sunt medicinalia, 462. Verbum otiosum quid, 460. Verbi otiosa virginibus vitanda, 459. De his reddenda ratio, 854. Verbum sacram paginam non resonans, in ore monachi sacrilegium, 55. Verborum affectata lascivia inanis gloriae redolet affectum, 116.

Verecundiae commendatio, 81, 378, 379. Malis Punicis designata, 81. Ejus exemplum in Christo, 81. In Maria et in publicano, 376. Commendatur in sermone, in cantu et in visu, 375. Item in motu, gestu et incessu, 376. Verecundia bona sua non jactat, 81. Est pudicitiae comes et custos, 376. Et modestiae, 379. Amplius eminet in pulchra facie, 377. Ejus scopuli, 379. Verecundia decor monachi, 813. Adolescentes maxime decet, 373, 375. Verecunda oratio Dei gratiam conciliat, 376.

Veritas puritate cordis detegitur, 17. Solis duris corde dura, 970. Veritas simplex et nudata fervorem gignit amoris, 156. Ejus investigationi et visioni mentis quies necessaria, 122. Grata est etsi vilibus verbis prolata, 933. Veritas et bona voluntas quantum prosint, 226. Veritas juramento non eget, 855. Veritati tanto vicinior quisque efficitur, quanto ab ea se remotiorem arbitratur, 389. Veritas sine periculo non praedicatur, 602. Multi amant veritatem lucentem, sed non amant redarguentem, 241. Qui necessitate cogente vera de se bona loquitur, tanto verius humiltati jungitur, quanto magis veritati associatur, 303.

Vestimenta religiosorum qualia, 826. Vestis sacerdotalis triplex, 782. Vestes pretiosae religiosis abjiciendae, 827. S. Augustinus de pretiosa veste erubescebat, 826.

Vestis animae triplex, 777. Vestimenta, bona opera, 115. Excessus in vestitu, 346.

Vetus homo crucifigendus, 335. Ejus descriptio, 334.

Via Domini lata, si exitus spectetur, 921. Pollutos admittit et abluit, 920. Viam Domino parare, quid, 917. Id fit per poenitentiam, 919. Via Domino paranda debet esse immaculata et recta per bonam voluntatem, plana per mansuetudinem, lucida per legis scientiam, 918 et seq. In via Domini caute ambulandum, 920. Quibus viis ad Deum revertendum, 634. In via coepisse, profecisse est, 919. Via triplex ad vitam, 775. Via angusta incedendum, 286.

Vicissitudo contemplationis et doctrinae, 102. Item tentationis et consolationis, 17. Haec utilis, 975. Dilecti visitatio delectat, vicissitudo molestat, 393.

VICTOR antipapa, 101.

Vici civitatis Judaeos designant, 15.

Vidua humilis melior quam virgo superba, 843

Vigilantia in oratione et actione commendatur, 1003. Haec invenit Christum, 1003.

Vigiliae multae, 143. Ad vigilias nocturnas ut se gerendum, 796. Vigilia et somnus spiritualis, vigilare, Christo et dormire mundo, 143.

Vilis sui ipsius existimatio, 796.

Vilitati jungenda asperitas, asperitati vilitas, 301 et seq.

Villa corpus nostrum, vilicus homo interior, 696.

Villici infamatio quid, 698.

Vincitur facile Deus, 1016.

Vincula Christi varia, 432 et seq. Ut imitanda, 434. Eorum acerbitas, 433.

Vindictae desiderium reprimendum, 354. Cogitationes de vindicta quam fatigant animum, 346. Nobile vindictae genus ignoscere victo, 354.

Vinum quinam bibant in religione, 371. Ejus abusus cavendus, 847. Vinum fugiant juvenes, 378. Vinum inebrians triplex, 775. Vini, uberis et unguenti collatio mystica, 105.

Viola symbolum humilitatis, 448. Christus crucifixus violae comparatus, 449.

Virga triplex in Scripturis, 785.

Virginitas summa gratia, 463. Ejus decor incomparabilis, 465. Libano comparata, 53, 54, 55. Mentis et corporis puritate constat, 465. Virginitas corporis sine mentis integritate inanis, 842. Virginitatis amans mediocribus non debet contentus esse virtutibus, 383. Vitia virginitatis balsamum corrumpentia, 54. Virginitas amissa irrecuperabilis, 842. Virginitas laesa condonari solet, sed redonari non valet, 135. Virginitatis jactura deploratur, 135. Votum virginitatis prima fecit virgo Maria, 450, 453. Virginalis status commoda, et conjugalis incommoda, 469. Virgines Ecclesiae adeps et medulla, 465. Vita angelica, 467. Christus quantopere eis colendus et amandus, 474. Virginibus maxime convenit fortitudo, 456. Praecipue humilitas, 450, 467, 858. Et rectitudo intentionis, 456, 477. Item mansuetudo, 454. Perseverantia, 459. Item silentium, 463, 473. Quale illud esse debeat, 463. Virginibus otiosa verba vitanda, 459. Virginum fecunditas in filiis 1973 spiritualibus gignendis, 458. Haec carnali multo felicior, 469. Quales filios pariat, 843. Virginum prae caeteris duplex praerogativa, 465. Maxime Agnum sequi, 471 et seq. Canticum eis proprium, 472 et seq. Virginum praerogativa non esse sub potestate viri, quanta, 470 et seq. Virginum aureola quid, 475 et seq. Quibus competat, 466 et seq. Virginum flores, 1039. Virginum prudentium quale oleum, 711. Virgo caveat hominum oculis se componere, 881. Fugiat consortium virorum, etiam religiosorum, 876. Imo et saecularium feminarum, 875. Eis occasiones lapsus et corruptionis vitandae, 466. Virginum tentationes quales, et quomodo superandae, 458. Virgo aspirans ad nuptias non melior muliere nupta, 466. Vidua humilis melior quam virgo superba, 843. Virginem dedecet iracundia, 856. Virginum amor securior amore conjugum, 474. Virginibus deserta abundant, 459. Virgines lunae comparatae, 474. Virorum etiam religiosorum consortium virgini fugiendum, 876. Viri quomodo a virgine amandi, 877.

Virtus est voluntarius in bonum assensus, 225. Bonus usus liberae voluntatis, 241. Virtus et motus virtutis a Deo, 12. Sine discretione est vitium, 880. Sine unctione Spiritus insipida et ingrata, 109, 110. Vult doceri cum humilitate, quaeri cum labore, haberi cum amore, 208. Virtute anima Deo fit propinquior, 364. Virtutis laudes, 225. Est etiam inimicis venerabilis, 260. Philosophi verae virtutis expertes, 241. Virtutem cujusque ex indiciis dijudicare difficile, 72. Virtus omnis homini naturalis, 225. Virtutis opus est bonus illarum rerum usus, quibus male uti possumus, 241. Virtutes omnes ut rami pullulant a radice charitatis, 108. Omnes sine ea inanes et insuaves, 107, 108. Ab ea habent quod sint virtutes, 406 et seq. Virtutum via et vita charitas, 403. Virtutes sine humilitate inanes, 666. Sine fide steriles, uti et fides sine virtutibus mortua, 123. Virtutes a Deo, vitia a nobis, 817. Virtutes suapte natura intus in animo locatae sunt, 72. Virtutes quaedam summae, quaedam mediae, 385. Aliae exteriores, aliae interiores, aliae intimae, 72. Virtutum exercitio praeveniendum contemplationis otium, 402. Virtutes acquiri, et vitia exstirpari nequeunt sine magno labore, 389. Virtutes magno labore, vitia sponte crescunt, 225. virtutes propriae celandae, 356. Virtutes celandae, peccata manifestanda, 857. Virtutes perdit jactantia, 857. Eas exercet, non evertit taedium et amaritudo cordis, 130. Virtutum gradus secundum ordinem beatitudinum, 1042. Virtutum major delectatio quam vitiorum, 308. Ipsa virtutum esuries pascit, 91. Pia ad Christum aspiratio ad obtinendas virtutes, 519. Ordo virtutum timoris, spei et charitatis, 1041. Virtutes quatuor cardinales in cedro, libano, myrrha et aloe commendantur, 123. Quid eis proprium, 383 et seq. Earum functiones, 697 et seq. Earumdem perfectio in praelatis requiritur, 292. Quaenam virtutes cessent in patria, 406. Virtutes et mores viri religiosi, 246. Virtutum omnium speculum nobis propositum, Christi vita, 814. Virtutes Christi paulatim sunt acquirendae, 31. Virtutes et lapsus sanctorum cur describantur, 834. Virtutes fratrum nostris ad Deum orationibus sunt fovendae, 158. Virtutes fratrum potius quam vitia sunt numerandae et publicandae, 158. Virtutum connexio, 301. Virtutes fictae, 331. Vitia sub specie virtutum latentia multos decipiunt, 385.

Vis verborum Christi, 284. Deus amat a nobis vim pati, 1016.

Viscus diaboli, 332.

Visionis tria obstacula, 685. Visio Dei per gratiam subitanea est, 21. Fit per gratiam seu divinae dulcedinis experientiam, 20, 21. Visio Dei multiplex, 20 et seq. Visionis beatificae jucunditas, 320. Ad visionem beatam aspiratio, 167. Visio sponsi bona, sed adhaesio arctior, melior utraque, 2. Videri Deus nequit oculo corporis, 1027. Videri Deus non potest absque gaudio, 931. Ad videndum Deum hic quid requiratur, 1027. Amor et ratio duo oculi ad videndum Deum, 251. Mundandus animus ad videndum Deum, 619. Item cor, 232, 234. Impossibile est videri summum bonum, et non amari, 230. Mundus non videbit Deum, 621. Corporalem Christi formam videre non minima gloriae portio, 1040. Animus hominus speculum ad videndum Deum, 339. Ejus speculi cura quadruplex, 339.

Visitatio dilecti delectat, vicissitudo molestat, 393. Visitat nos Deus quatuor modis, 780.

Visus dignitas, 251. Visus est quaedam videndi virtus in oculo, et quaedam passio in videndo, 132. Videre sensibus caeteris tribuitur, 251. Oculo quinque necessaria ad clare videndum, 278.

Vita praesens ingrata est propter tria, 432. Adversitatibus obnoxia, 860. Ejus brevitas et incertitudo, 323. Vita longior non optanda, 321. Vita praesens laboris, futura 1974 gaudii, 500. Magnum hujus vitae solatium, amicus, 378. Amicitiam Dei mereri, praecipuus vitae fructus, 975. Vita aeterna quae, 168, 312. Desideriorum finis, 168. Vitae futurae recordatio liquescere facit animam, 141. Vita fidei multorum non concordat, 74. Vita cordis, Jesus, 401. Vita correcta, via recta, per quam Deus venit ad nos, 917. Vita vera, vivere Christo, 887.

Vitis in foliis praeeminet aliis arboribus, 438. Ejus flores odore suo fugant venenata animalia, 492. Jesus vitis, 494, 629. Vitis proprietates Christo aptatae, nempe plantatio, 427. Alligatio ad palum, 433. Circumfossio, 430 et seq. Praecisio, 428. Dilatatio, 439. Folia, 438. Flores, 448. Fructus, 499 et seq.

Vitium est virtutis privatio, 225. Nullum naturale, 224. Alia carnalia, alia spiritualia. 388. Ad vitia cor sterile, bonum desertum, 43. Vitia sub specie virtutum latentia multos decipiunt, 385. Sponte pullulant, virtutes magno labore acquiruntur, 225. Vitiorum dominium multiplex, 286. Vitia contrariis virtutibus impugnanda, 385. Vitia exstirpari, et virtutes acquiri sine magno labore nequeunt, 389. Vitiorum connexio, 387. Scripturae sententiis contra vitia munimur, 448. Martyrium assiduum quotidianus cum vitiis conflictus, 1007. Virtutes fratrum potius quam vitia sunt numerandae et publicandae. 158. Vitiis iisdem non omnes oppugnantur, 388.

Vituli tres Deo immolandi, 777.

Vituperium quamvis cum deest non timeatur, tamen cum adest vulnerat improvidum, 539

Vivendi triplex status, 773. Aliud vivere secundum se, aliud secundum Deum, 375. Frustra vivit vel omnino non vivit, qui Deo non vivit, 203. Vivere se non credat monachus, qui non id agit propter quod in cella vivitur, 210. Vivere de alieno labore an liceat, 218.

Vocatio triplex, 785. Vocanti gratiae non obsistendum, 193. Imo citius obtemperandum, 297; 298. Ubi Deus vocat, non est opus consilio, 297. Infidum humanae sapientiae consilium circa vocationem, 297. Monacho considerandus finis vocationis suae, 637. Vocatio trina sponsae in Cantico, argumentum vehementis affectus, 94.

Volitare nunc discat a terris ad coelos, qui tandem in coelos evolare cupit, 1007.

Volucres vanos designant, 455.

Voluntas naturalis quidam animi appetitus est, 226. Pro vario appetitu varias sortitur denominationes, 226. Est origo diversarum cogitationum, 228. Per se simplex affectus, boni et mali capax, 245. Quomodo regenda, 226. Ejus custos obedientia, 226. Voluntas cum sociatur veritati, amor est; cum lactatur a gratia, dilectio est; cum fruitur, charitas est, 226. Voluntas duplex in Deo, misericordiae et providentiae. Item alia permittens, alia approbans, 552. Voluntas Dei ut sacratissima, ita res secretissima, 291. Voluntati supernae conformis homo, unitur Deo glutino quod non dissipabitur, 397. Voluntatis humanae quatuor genera, 775. Magna voluntas ad Deum, amor est, 228. Voluntati alienae potius quam propriae studendum, 797. Voluntas bona et veritas quantum prosint, 226. Voluntas bona quanta cura, et quomodo paranda, 225. Quam dives, 1001. Bonam voluntatem aliquando quaerimus, et magis persequimur fugientem, quam sequimur ducentem, 29. Voluntas bona non est, si non operatur quod potest, 338. Ei non semper credi debet, 211. Bonae voluntatis necessitas, vis, efficacia, 338. Voluntas corrupta tot sortitur vitiorum nomina, quot habet vitia, 245. Voluntatis corruptio non statim sanatur, 84. Voluntas declinans concupiscentia est, 226. Voluntas remissa quot pariat mala, 225. Voluntas mala libera est et servilis, 132. Voluntas propria Deum impugnat, abnegat, furatur, et quodam modo occidit, 708 et seq. Ex radice propriae voluntatis quot pullulant mala, 286. Voluntas propria bona convertit in peccatum, 381. Voluntatis propriae abnegatio, 812. Voluntatis propriae loculi, 309, 599. Voluntas propria salvationis et damnationis causa, 369.

Voluptas carnis non reddit felices, 405. Hostes nostri duo praecipui, elatio mentis et voluptas carnis, 1051. Voluptas transacta sui relinquit poenitudinem, 389. Voluptates saeculi fallaces et fugaces, 126. Voluptuosi per bestias designati, 455.

Vota, alia communia, alia specialia, 880. Vota illicita rescindenda, 880. Virginitatis votum prima fecit B. Maria, 450, 453.

Vox in sermone quomodo temperanda, 378. Vox Christi quam efficax ad docendum et persuadendum, 144.

Vulnera salutaria et optanda, 98. Deum vulnerari quid, 396. Vulnerandus charitate Deus, 98 et seq. Christi vulnera, asyla fidelium, 996 et seq. Cor Christi potentius amore quam mucrone vulneratum, 430. Quo oculo sponsus vulneratur, 98. Quo crine, 99. Vulnerati cordis signa dant lacrymae, 98.

1975 Vulpis fovea, carnis prudentia, 298.

Vultus animi interpres est, 30. Oris supplet officium, 80. mentem explicat et verbis dat gratiam, 80.

W

Wittehamenses Carthusienses, 311.

1976 Z

Zelus justitiae sacerdotes et praesules exaltat, 744. Zelus lenitati non adversatur, 978. Zelum habens absque scientia, dum prodesse festinat, invenitur obesse, 299 Zeli fervorem diligit Deus, si adsint quaedam lactea fomenta parvulorum, 139.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *